Nummer 8 • november 2019
Bekijk de online versie
NZa Nieuwsbrief
Geestelijke gezondheidszorg
Definitieve regelgeving voor 2020 bekend
De NZa heeft de definitieve regelgeving en tarieven gepubliceerd voor de geestelijke gezondheidzorg en de forensische zorg. Ten opzichte van de in augustus bekendgemaakte regelgeving is een aantal kleine wijzigingen opgenomen.

Verantwoordingsdocument tarieven
De belangrijkste wijzigingen zijn enkele kleine tariefaanpassingen. Samen met de regelgeving en tarieven heeft de NZa een uitgebreid verantwoordingsdocument gepubliceerd over alle gezette stappen naar de definitieve tarieven voor 2020.

Nieuwe prestatie
De voornaamste inhoudelijke aanpassing is de nieuwe prestatie ‘Voorbereiding zorgmachtiging’. Deze geeft inzicht in de meerkosten van de psychiater als gevolg van de Wet verplichte ggz.
Direct naar de informatiekaart over de regelgeving
Direct naar de releasebestanden RG20b
Direct naar de releasebestanden RF20b
Helpt u mee onze website te verbeteren?
Ik doe mee
NZa werkt opties uit voor ggz-cliënten die directe toegang krijgen tot de Wet langdurige zorg
Mensen die vanwege hun psychische stoornis blijvend intensieve zorg nodig hebben krijgen vanaf 2021 direct toegang tot de Wet langdurige zorg (Wlz). De Eerste en Tweede Kamer hebben de wet aangepast om dat mogelijk te maken. De Nederlandse Zorgautoriteit heeft uitgewerkt hoe de zorg voor deze ggz-cliënten bekostigd kan worden.
Lees het hele bericht op NZa.nl
Minder administratie, meer tijd voor patiënten
Minder administratie levert elke behandelaar bijna een uur per dag extra op voor patiënten. Dat blijkt uit een proef bij de Amsterdamse ggz-instelling Arkin. Personeelsverloop en ziekteverzuim liepen bovendien flink terug. De proef was mogelijk dankzij de beleidsregel over innovatie van de NZa. Lees meer over de proef over op de websites van de NOS en (Ont)Regel de zorg.

De NZa voert in 2022 een simpeler bekostiging van de ggz in, zonder minutenregistratie. Nu al zijn er bij meerdere grotere aanbieders plannen voor experimenten zoals dat van Arkin. De NZa vindt dit een positieve ontwikkeling en ondersteunt waar mogelijk.
Bekijk de beleidsregel Innovatie kleinschalige experimenten
E-learning voor de ggz en fz vernieuwd
De e-learningmodules van de NZa geven u snel inzicht in de algemene werking van de dbc-systematiek. De NZa heeft de modules voor de ggz en fz vernieuwd. Deze bevatten nu meer praktijkcasussen en oefeningen. De informatie is overzichtelijker gepresenteerd in kleine stukken. Daardoor zijn de modules ook korter geworden: in ongeveer een uur doorloopt u de gehele module. Geïnteresseerd? U kunt de modules hier proberen.
Naar NZa e-learning
 
Nederlandse Zorgautoriteit
Newtonlaan 1-41
3584 BX Utrecht
T 088 - 770 8 770
E info@nza.nl
Aanmelden
Bent u nog niet geabonneerd op onze nieuwsbrief?
Meld u hier aan
Twitter   Linkedin
Afmelden voor de nieuwsbrief