Nummer 1 •  november 2019
Bekijk de online versie

NZa Nieuwsbrief

Paramedische zorg
   

NZa publiceert aanbevelingen voor inkoop paramedische zorg
De Nederlandse Zorgautoriteit publiceert een aantal aanbevelingen aan zorgverzekeraars om de zorginkoop van paramedische zorg te verbeteren. Aanleiding hiervoor waren de talrijke meldingen van zorgaanbieders die we hierover binnen kregen. Uit de meldingen bleek dat de zorginkoop voor zorgaanbieders stroef verloopt. We verwachten van zorgverzekeraars dat zij de aanbevelingen in de praktijk brengen in hun zorginkoop.
Lees het volledige artikel op nza.nl
Direct naar de aanbevelingen
NZa stimuleert en evalueert bekostigingsexperimenten paramedische zorg
Aanbieders en verzekeraars van paramedische zorg kunnen op verschillende manieren experimenteren met de bekostiging van paramedische zorg. Voor de paramedische zorg is er de mogelijkheid tot het aanvragen van een zogenoemde facultatieve prestatie, waarmee zorgaanbieders en verzekeraars afspraken kunnen maken over een vrij in te vullen prestatie. Tot op heden maken alleen fysiotherapeuten gebruik van deze vrij in te vullen prestatie. Ook is er de algemene prestatie ‘zitting’ die ruimte biedt voor innovaties in de paramedische zorg. Daarnaast is het nog mogelijk om een experiment te starten via de Beleidsregel innovatie voor kleinschalige experimenten.

De komende tijd gaan we het gebruik van experimenteer-mogelijkheden stimuleren. Ook gaan we de resultaten van lopende experimenten evalueren in de paramedische zorg.
Beleidsregel facultatieve prestatie
Informatiekaart: kleinschalige experimenten
Beleidsregel innovatie voor kleinschalige experimenten
Helpt u mee onze website te verbeteren?
Ik doe mee
Voorbereiding beleid en regels paramedische zorg 2021
De NZa heeft wijzigingsvoorstellen voor de regels paramedische zorg 2021 ontvangen. In november werken we deze voorstellen verder uit samen met de brancheorganisaties. Begin 2020 stellen we vervolgens de beleidsregels paramedische zorg 2021 vast. Voor de diabetische voetzorg (overige geneeskundige zorg) kunt u nog wijzigingsvoorstellen via uw brancheorganisatie indienen tot februari 2020. De voorstellen bespreken wij dan met de betrokken branchepartijen.
 
Een vraag uit de praktijk:
Is een vastgestelde NZa-prestatie ook meteen basisverzekerde zorg?
Nee, een NZa-prestatiebeschrijving zegt niets over de vergoeding van de zorg. Een NZa-prestatie is een declaratietitel voor de zorg. Dat betekent dat zorgaanbieders alleen zorg in rekening mogen brengen via de vastgestelde NZa-prestaties. De zorgverzekeraar kan in contracten en polisvoorwaarden nadere voorwaarden stellen voor het declareren van de paramedische zorg. Deze nadere voorwaarden mogen niet tegenstrijdig zijn met de prestatiebeschrijvingen, maar mogen dus wel een nadere invulling geven.
Overzicht veelgestelde vragen op nza.nl
 
Nederlandse Zorgautoriteit
Newtonlaan 1-41
3584 BX Utrecht
T 088 - 770 8 770
E info@nza.nl
Aanmelden
Bent u nog niet geabonneerd op onze nieuwsbrief?
Meld u hier aan
Twitter   Linkedin
Afmelden voor de nieuwsbrief