Nummer 2 •  november 2019
Bekijk de online versie

NZa Nieuwsbrief

Huisartsenzorg
 

Samenwerken in de zorg in kaart
Hoe bekostig ik als huisarts samen beslissen, casemanagement en transmuraal samenwerken? Op die vraag geven we antwoord in onze interactieve informatiekaart. Hierin kunnen zorgprofessionals zien hoe zij hun inzet vergoed krijgen als ze samenwerken met zorgprofessionals die onder een andere bekostiging vallen. Of wanneer zij casemanagement voor een patient voeren.
Lees het nieuwsbericht op nza.nl
Direct naar informatiekaart (tip: open in Chrome)
Helpt u mee onze website verbeteren?
Ik doe mee
NZa legt aanwijzing op aan huisarts
De Nederlandse Zorgautoriteit legt een aanwijzing op aan een huisarts. De aanwijzing houdt in dat de praktijk direct moet stoppen met het onjuist declareren van consulten. Als de huisarts dit niet doet, riskeert de praktijk een last onder dwangsom. Ook kunnen we overgaan tot het openbaar maken van de praktijknaam.
Lees het nieuwsbericht op nza.nl
Coördinatiepunten (tijdelijk) verblijf krijgen eigen betaaltitel
Vanaf volgend jaar kunnen de regionale coördinatiepunten voor (tijdelijk) verblijf apart betaald worden. Op dit moment zit de financiering van deze coördinatiepunten in de tarieven voor eerstelijnsverblijf verwerkt. Door dit los in rekening te brengen, wordt inzichtelijker wat zorgverzekeraars vergoeden aan deze coördinatiepunten.
Lees het volledige nieuwsbericht op nza.nl
Coördinatiepunten eerstelijnsverblijf (website ZN)
Een vraag uit de praktijk:
Hoe kan een huisarts een diagnosetest declareren?
De verrichtingen die een huisarts mag declareren staan in de Prestatie- en tariefbeschikking huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 2019 (TB/REG-19619-03). Het uitvoeren van de test gebeurt gewoonlijk tijdens een consult. De huisarts kan hiervoor een consult in rekening brengen (artikel 1.2 van de tariefbeschikking). Aanvullend materiaal of kostenvergoedingen kunnen aanvullend in rekening worden gebracht als deze op de lijst staan van 'Verbruiksmaterialen' of 'Kostenvergoedingen' in artikel 4.6 en 4.7 van dezelfde beschikking.

Daarnaast kunnen huisartsen aanvullende afspraken maken met de zorgverzekeraar over vergoedingen in het kader van substitutie binnen segment 3 (artikel 3.1 in de tariefbeschikking). Dit kan zowel op het niveau van de individuele praktijk als op het niveau van de zorgroep. 
Overzicht veelgestelde vragen op nza.nl
 
Nederlandse Zorgautoriteit
Newtonlaan 1-41
3584 BX Utrecht
T 088 - 770 8 770
E info@nza.nl
Aanmelden
Bent u nog niet geabonneerd op onze nieuwsbrief?
Meld u hier aan
Twitter   Linkedin
Afmelden voor de nieuwsbrief