Nummer 9 • november 2019
Bekijk de online versie
NZa Nieuwsbrief
Geestelijke gezondheidszorg
Meeste zorginnovaties landen in zorgregels
De meeste bij de NZa aangevraagde innovatie-experimenten komen terecht in de reguliere regels. Dat betekent dat de innovaties deel gaan uitmaken van gewone zorg. Ook binnen de ggz zijn experimenten gaande. Denk aan de inzet van virtual reality of multidisciplinaire zorginzet in de eerste lijn. Meer weten over deze innovaties? Lees dan ons online magazine.
Startpagina online magazine innovatie
Virtual reality in de ggz
Multidisciplinaire zorg in de eerste lijn
Vergoedingen medische vervolgopleidingen in 2020
Benieuwd welke kosten de beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleiding in 2020 vergoedt in de ggz? We zetten het voor u op een rij in onze informatiekaart! 
Download de informatiekaart
Helpt u mee onze website te verbeteren?
Ik doe mee
Bekostigingsexperiment aanvullende beroepen
De NZa start een experiment waarin de beroepen die kunnen helpen bij het verkorten van wachttijden declarabel worden. Het experiment vindt plaats binnen de dbc-systematiek voor de ggz en fz en binnen contracteerde zorg. De inzet moet vallen onder de supervisie van de regiebehandelaar, zodat de kwaliteit van zorg geborgd is.

Wilt u aan dit experiment deelnemen, dan sluit u met alle zorgverzekeraars een overeenkomst af. Lees er alles over in de nieuwe regels over het bekostigingsexperiment: 
Vragen over bekostiging van vmr?
Bij Verblijf met rechtvaardigingsgrond (vmr) kunnen patiënten nog niet naar huis omdat benodigde vervolgvoorzieningen ontbreken. De bekostiging van vmr blijkt niet voor iedereen even duidelijk. Daarom heeft GGZ Nederland in samenwerking met GGZ Centraal, Zorginstituut Nederland, de NZa en ZN een overzicht opgesteld van de situaties waarin vwr van toepassing is en de bijbehorende bekostigingen. 
Lees meer op GGZ Connect
 
Nederlandse Zorgautoriteit
Newtonlaan 1-41
3584 BX Utrecht
T 088 - 770 8 770
E info@nza.nl
Aanmelden
Bent u nog niet geabonneerd op onze nieuwsbrief?
Meld u hier aan
Twitter   Linkedin
Afmelden voor de nieuwsbrief