Nummer 1 •  januari 2020
Bekijk de online versie

NZa Nieuwsbrief

Paramedische zorg
   

NZa peilt contractering paramedische zorg 2020
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) zal komend voorjaar een monitor uitbrengen specifiek over de contractering in de paramedische zorg. We brengen in kaart hoe het contracteerproces verloopt. Ook polsen we welke afspraken partijen maken over innovatie, preventie, verplaatsen van zorg of verbinding met zorg in het sociale domein. De NZa vraagt zorgaanbieders en zorgverzekeraars om uiterlijk 19 januari de vragenlijsten in te vullen. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw input!

Lees het volledige artikel op nza.nl
Direct naar vragenlijst voor aanbieders
Direct naar vragenlijst voor verzekeraars

 

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen in de regels 2020?
In 2020 kunt u een meekijkconsult declareren als u daarover een afspraak heeft met de zorgverzekeraar. Een andere zorgverlener kan het meekijkconsult in rekening brengen via de prestatie onderlinge dienstverlening. Voor logopedie geldt in 2020 een aparte prestatie voor zorg aan afasiepatiënten. Nieuw is ook de aparte prestatie voor bekken- en geriatrie oefentherapie. Tot slot kunt u sinds 1 januari 2020 de tijd en de reiskosten voor diabetische voetzorg bij patiënten thuis apart in rekening brengen. Voorwaarde daarvoor is dat de patiënt vanwege zijn gezondheid niet naar de praktijk kan komen. Lees meer in de regels paramedische zorg 2020.

Een vraag uit de praktijk:
Hoe declareer ik digitale zorg (e-health)?
Digitale zorg kunt u declareren via de reguliere prestaties. In de paramedische zorgsectoren zijn dat vaak prestaties voor een zitting. Een fysiotherapeut die bijvoorbeeld een zitting heeft met een patiënt via beeldschermcontact, mag een individuele zitting declareren.

De algemene prestatie zitting biedt over het algemeen voldoende ruimte. Is de prestatie toch niet passend voor de geleverde zorg, dan kunt u een facultatieve prestatie bij ons aanvragen. Bijvoorbeeld voor een behandelprogramma, deze kunt u namelijk niet op basis van de reguliere prestaties in rekening brengen. Bij de reguliere prestatie vindt declaratie per patiëntcontact plaats, terwijl het bij een behandelprogramma gaat om meerdere patiëntencontacten die als één geheel worden gedeclareerd.
 
In de paramedische zorg zien we daarnaast een steeds bredere toepassing van applicaties die de reguliere behandeling vervangen of die de patiënt ondersteunen tijdens de behandeling. Het digitale programma doet bijvoorbeeld oefeningen voor en geeft daar uitleg bij, in de eigen tijd van de patiënt. In deze gevallen kunt u voor enkel het gebruik van een applicatie door een patiënt geen  prestatie in rekening brengen. De ict- en applicatiekosten die samenhangen met het aanbieden van digitale oefenprogramma’s, kunt u wel meenemen in de hoogte van het tarief voor de reguliere prestaties.

Meer informatie vindt u op pagina 26 van onze Wegwijzer bekostiging digitale zorg 2020.
Overzicht veelgestelde vragen op nza.nl
 
Nederlandse Zorgautoriteit
Newtonlaan 1-41
3584 BX Utrecht
T 088 - 770 8 770
E info@nza.nl
Aanmelden
Bent u nog niet geabonneerd op onze nieuwsbrief?
Meld u hier aan
Twitter   Linkedin
Afmelden voor de nieuwsbrief