Nummer 1 • januari 2020
Bekijk de online versie
NZa Nieuwsbrief
Geestelijke gezondheidszorg
Hoe ervaart u het contracteerproces?
Goede geestelijke gezondheidszorg moet ook in de toekomst beschikbaar blijven en waar nodig nog beter worden. Dat hebben ggz-partijen in juli 2018 afgesproken in het Hoofdlijnenakkoord. Een van de afspraken is dat de NZa jaarlijks rapporteert over de ontwikkelingen in het contracteerproces. Daarvoor hebben wij uw actieve inbreng nodig. Dat kan nog tot uiterlijk 27 januari!

Contracteren
De contractering helpt zorgaanbieders bij het leveren van zinnige en goede zorg, en zorgverzekeraars bij de scherpe inkoop van de juiste zorg. Om de monitor op te kunnen stellen, vragen wij beide partijen naar hun ervaringen met het contracteerproces.

Doet u mee?
Ggz-zorgaanbieders kunnen de vragenlijst via deze link invullen. De zorgverzekeraars ontvingen de link naar de vragenlijst via ZN. Het invullen van de enquête kan tot en met 27 januari 2020.
Naar de vragenlijst
Zorgverzekeraars verbeteren aanpak wachttijden, maar zijn er nog niet
Zorgverzekeraars hebben het afgelopen jaar hun aanpak van de wachttijden verbeterd. Dat blijkt uit vervolgcontroles van de Nederlands Zorgautoriteit. Wel zien we dat alle zorgverzekeraars nog meer moeten doen. Het aantal verbeterpunten verschilt per zorgverzekeraar. Menzis en Zorg en Zekerheid zijn het verst met hun aanpak.

Regionale cijfers ggz
We hebben daarnaast voor het eerst de regionale wachttijden per hoofddiagnosegroep voor de ggz inzichtelijk gemaakt. We zien dat er regio’s zijn waar de wachttijden voor een specifieke hoofddiagnosegroep erg ver boven de treeknormen uitkomen. Er zijn regio’s waar mensen met zware diagnoses als schizofrenie, bipolair of pervasieve stoornissen 30 tot 51 weken moeten wachten. Ook zijn er regio’s met lage wachttijden voor een specifieke hoofddiagnosegroep.
Lees het nieuwsbericht op NZa.nl
 
Nederlandse Zorgautoriteit
Newtonlaan 1-41
3584 BX Utrecht
T 088 - 770 8 770
E info@nza.nl
Aanmelden
Bent u nog niet geabonneerd op onze nieuwsbrief?
Meld u hier aan
Twitter   Linkedin
Afmelden voor de nieuwsbrief
 
...