Nummer 1 • februari 2020
Bekijk de online versie
NZa Nieuwsbrief
Langdurige zorg
NZa verwacht financieel tekort in langdurige zorg
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) verwacht een aanzienlijk tekort op het budget voor de langdurige zorg. Op basis van de trend in de geleverde zorg berekenen we voor 2020 een tekort van 342 miljoen euro. Maar als we de stijging van de zorgvraag, het aantal mensen dat een indicatie voor langdurige zorg krijgt, meenemen in de berekening loopt het tekort op naar 475 miljoen euro.
Lees het hele bericht op nza.nl
Philadelphia Zorg gaat ‘regelarm’ verantwoorden aan zorgkantoren Menzis, CZ, Zilveren Kruis en NZa
Philadelphia Zorg gaat op basis van hoe cliënten de kwaliteit van zorg ervaren, de zorg verantwoorden aan de zorgkantoren. Samen met zorgkantoren Menzis, CZ en Zilveren Kruis en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) sloot zij hiervoor een convenant. Met deze afspraken is Philadelphia minder tijd kwijt aan de verantwoording van de zorg en verminderen de administratieve lasten.
Lees het hele nieuwsbericht op nza.nl
Crisis-en ondersteuningsteams
Bij een patiënt in crisis kan de gehandicaptenzorg een beroep doen op een crisis- en ondersteuningsteam. Zo'n team geeft advies en ondersteuning en helpt een crisisopname te voorkomen of te verkorten. De NZa heeft hiervoor regelgeving opgesteld met prestaties en tarieven. Meer weten? bekijk dan het filmpje of lees de regelgeving.
Bekijk het filmpje
Lees de regelgeving op nza.nl
InnovatieFest 2020
Wilt u zorginnovaties verder brengen binnen uw werk, maar ook in de regio of zelfs heel het land? Verkent u graag nieuwe mogelijkheden? En bent u benieuwd naar ervaringen en inzichten van andere innovatieve zorgprofessionals over het opschalen van innovatie in de zorg?

Kom dan op 2 april naar het InnovatieFest 2020 en laat van u horen!
Naar de website van InnovatieFest 2020
 
Nederlandse Zorgautoriteit
Newtonlaan 1-41
3584 BX Utrecht
T 088 - 770 8 770
E info@nza.nl
Aanmelden
Bent u nog niet geabonneerd op onze nieuwsbrief?
Meld u hier aan
Twitter   Linkedin
Afmelden voor de nieuwsbrief
 
...