Nummer 3 •  maart 2020
Bekijk de online versie

NZa Nieuwsbrief

Medisch-specialistische zorg
  

Deze vragen stelden jullie ons rondom het coronavirus
  • Mag ik een eerste consult vervangen door een digitaal of telefonisch consult?
  • Ik wil een zorgactiviteit bij mijn patiënt thuis uitvoeren. Wat zijn de voorwaarden hiervoor?
  • Mag ik de looptijd van een dbc in de revalidatiegeneeskunde verlengen?
  • Mag ik een patiënt ook zonder verwijzing een consult geven?
  • Wat verstaan jullie onder '(medisch) vertegenwoordiger'?
  • Mag ik als arts een belconsult (ter vervanging van een herhaalconsult) voeren met een vertegenwoordiger van de patiënt?
Bekijk de antwoorden op onze website
Vereiste fysiek face-to-face contact bij eerste polikliniekbezoek tijdelijk buiten werking gesteld
We passen met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2020, tot nader bericht, de regels aan voor de medisch-specialistische zorg. Voor eerste polikliniekbezoeken die door het coronavirus telefonisch of schriftelijk plaatsvinden, mogen zorgaanbieders tijdelijk een regulier eerste polikliniekbezoek (190007, 190060 of 234003) registreren. Dit geldt voor consulten die met de patiënt zelf en met de medisch vertegenwoordiger plaatsvinden. Voor screen-to-screen consulten en herhaalconsulten (fysiek en op afstand) blijven de reguliere zorgactiviteiten en bijbehorende regels van toepassing. 
Lees het volledige bericht op de msz sectorpagina
Verruiming voor zorg op afstand
Iedere zorgverlener die zorg op afstand wil leveren, moet dat kunnen doen en niet belemmerd worden door declaratiebeperkingen. Daarom verruimden wij de mogelijkheden voor het leveren van zorg op afstand door alle eventuele belemmeringen of beperkende voorwaarden in alle zorgsectoren buiten werking te stellen. Voorbeeld hiervan is de verplichting van een face-to-facecontact. Het uitgangspunt moet nu zijn dat noodzakelijke zorg kan worden geleverd.
Lees het volledige bericht op nza.nl
Zorg op afstand bij corona: hoe declareer je dat?
We krijgen veel vragen over de financiële gevolgen van het coronavirus voor zorgaanbieders. Zorgverleners en instellingen vragen zich af hoe ze zorg op afstand het beste kunnen declareren. Daarom zetten we in onze informatiekaart de meest gebruikte declaratietitels voor zorg op afstand per zorgsector op een rij.
Bekijk de informatiekaart op nza.nl
Meld knelpunten in onze regels

Ziet u knelpunten in onze regels die uw werk in de weg staan? Neem contact met ons op zodat wij u zo goed mogelijk kunnen helpen! We hebben nauw contact met alle zorgverzekeraars en brancheverenigingen van zorgaanbieders om te zorgen dat mensen de zorg krijgen die zij nodig hebben. Onze regels mogen hierin niet belemmeren.

Neem contact met ons op
InnovatieFest 2020 uitgesteld
Tot onze grote spijt moeten wij mededelen dat het InnovatieFest 2020 vanwege het coronavirus niet doorgaat op donderdag 2 april 2020. We stellen het event uit naar een later moment.
Lees het volledige bericht op onze congreswebsite
 
Nederlandse Zorgautoriteit
Newtonlaan 1-41
3584 BX Utrecht
T 088 - 770 8 770
E info@nza.nl
Aanmelden
Bent u nog niet geabonneerd op onze nieuwsbrief?
Meld u hier aan
Twitter   Linkedin
Afmelden voor de nieuwsbrief
 
...