Nummer 3 •  maart 2020
Bekijk de online versie

NZa Nieuwsbrief

Langdurige zorg
  

NZa draagt bij aan het oplossen van knelpunten in de langdurige zorg vanwege corona
Verpleeg- en verzorgingshuizen en de gehandicaptenzorg mogen door de coronacrisis niet in de financiële problemen komen. De zorgkantoren hebben daarover in overleg met VWS, het Zorginstituut en de Nederlandse Zorgautoriteit afspraken gemaakt. De NZa neemt een aantal maatregelen om deze afspraken te ondersteunen. Met elkaar zorgen we dat de zorg beschikbaar is voor mensen die dat nodig hebben, nu maar ook in de toekomst.
Lees het volledige bericht op nza.nl
Deze vragen stelden jullie ons rondom het coronavirus

Langdurige zorg

  • Is het mogelijk de BRMO-regel uit te breiden met extra financiering voor alle preventieve maatregelen die een instelling moet nemen wanneer er nog geen sprake is van een coronabesmetting?
  • Wordt de deadline voor het aanleveren van de nacalculatie uitgesteld?
  • Wordt de deadline voor de budgetaanvraag bij de NZa voor het kwaliteitsbudget 2020 van 1 april uitgesteld?
  • Mag ik als thuiszorgorganisatie mijn medewerkers inzetten in een ziekenhuis voor zorg en/of schoonmaak zodat wij declarabele uren kunnen blijven maken?
  • Ik wil mijn patiënt overplaatsen van het ziekenhuis naar een Wlz-instelling. Kunnen jullie de regels voor een CIZ-indicatievrije toegang hiervoor versoepelen?
  • Kan ik gemaakte kosten voor extra mutatiedagen declareren wanneer het leeghalen van de woonruimte vertraging oploopt door het coronavirus? En het lukt daarom niet binnen de gestelde 13 mutatiedagen.
Bekijk de antwoorden op onze website

Wijkverpleging

  • Ik kan geen indicatie meer stellen aan huis. Wat zijn mijn mogelijkheden?
  • Ik krijg het verzoek om bij ouders thuis langs te komen omdat verpleegkundige dagverblijven en kinderzorghuizen hun deuren sloten. Hoe kan ik dit declareren?
Bekijk de antwoorden op onze website
Zorg op afstand bij corona: hoe declareer je dat?
We krijgen veel vragen over de financiële gevolgen van het coronavirus voor zorgaanbieders. Zorgverleners en instellingen vragen zich af hoe ze zorg op afstand het beste kunnen declareren. Daarom zetten we in onze informatiekaart de meest gebruikte declaratietitels voor zorg op afstand per zorgsector op een rij.
Bekijk de informatiekaart op nza.nl
Meld knelpunten in onze regels

Ziet u knelpunten in onze regels die uw werk in de weg staan? Neem contact met ons op zodat wij u zo goed mogelijk kunnen helpen! We hebben nauw contact met alle zorgverzekeraars en brancheverenigingen van zorgaanbieders om te zorgen dat mensen de zorg krijgen die zij nodig hebben. Onze regels mogen hierin niet belemmeren.

Neem contact met ons op
NZa advies over bekostiging langdurige zorg voor mensen die complexe, intensieve zorg nodig hebben
De bekostiging van patiënten die hoog-complexe zorg nodig hebben vanwege een weinig voorkomende aandoening moet goed geregeld zijn. De Nederlandse Zorgautoriteit brengt advies uit over de bekostiging van deze zorg. We hebben ook de financiële impact berekend van de bekostiging en  een implementatieplanning opgenomen.
Lees het bericht op nza.nl
Lees het NZa-advies
Rapport Expertisecentra langdurige zorg
InnovatieFest 2020 uitgesteld
Tot onze grote spijt moeten wij mededelen dat het InnovatieFest 2020 vanwege het coronavirus niet doorgaat op donderdag 2 april 2020. We stellen het event uit naar een later moment.
Lees het volledige bericht op onze congreswebsite
 
Nederlandse Zorgautoriteit
Newtonlaan 1-41
3584 BX Utrecht
T 088 - 770 8 770
E info@nza.nl
Aanmelden
Bent u nog niet geabonneerd op onze nieuwsbrief?
Meld u hier aan
Twitter   Linkedin
Afmelden voor de nieuwsbrief
 
...