Nummer 3 • april 2020
Bekijk de online versie
NZa Nieuwsbrief
Geestelijke gezondheidszorg
Dbc-regeltool weer beschikbaar en uitgebreid met regelgeving 2020
De Dbc-regeltool voor de gespecialiseerde ggz is om technische redenen enkele maanden uit de lucht geweest, maar is nu weer beschikbaar. De tool is bovendien uitgebreid met de regelgeving en tarieven voor 2020.

De dbc-regeltool maakt de regels over de registratie van ggz-dbc’s overzichtelijk, toegankelijk en overal beschikbaar. De tool wordt jaarlijks aangepast. Hiermee sluit de NZa aan bij de wensen van ggz-zorgaanbieders: die willen graag snel en gemakkelijk informatie kunnen vinden en delen. De tool wordt zeer veel bezocht en voorziet in een duidelijke behoefte.
Naar de dbc-regeltool
NZa publiceert monitors contractering
De NZa brengt vier monitors uit over de contractering 2020 van wijkverpleging, geestelijke gezondheidszorg, paramedische zorg en huisartsenzorg.
Lees het hele bericht op NZa.nl
Zorginkoopbeleid 2021: door COVID-19 mogelijk meer aanpassingen
Zorgverzekeraars publiceren uiterlijk 1 april volgens regelgeving van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) hun zorginkoopbeleid voor 2021. Ze geven daarin aan dat zij op dit moment nog niet goed kunnen inschatten of – en zo ja, in hoeverre – de corona-uitbraak gevolgen heeft voor de zorginkoop voor 2021. Mogelijk leidt dit gedurende 2020 nog tot aanpassingen van het zorginkoopbeleid.
Lees het hele bericht op NZa.nl
 
Nederlandse Zorgautoriteit
Newtonlaan 1-41
3584 BX Utrecht
T 088 - 770 8 770
E info@nza.nl
Aanmelden
Bent u nog niet geabonneerd op onze nieuwsbrief?
Meld u hier aan
Twitter   Linkedin
Afmelden voor de nieuwsbrief
 
...