Nummer 4 •  april 2020
Bekijk de online versie

NZa Nieuwsbrief

Langdurige zorg
  

Informatiekaart en tariefindicaties voor cliënten met psychische stoornis in de Wlz
Naar schatting hebben in Nederland rond tienduizend mensen met een psychische stoornis een blijvende behoefte aan permanent toezicht en/of 24 uur per dag zorg in de nabijheid. Deze mensen krijgen vanaf 2021 directe toegang tot zorg op basis van de Wet langdurige zorg. In een speciale informatiekaart gaan wij in op het waarom van deze verandering. Ook vertellen wij welke gevolgen er zijn voor de bekostiging en hoe u zich tijdig voorbereidt. In de bijlage bij deze informatiekaart geven wij alvast tariefindicaties, zodat u de ingrediënten heeft om u tijdig voor te kunnen bereiden.
Lees de informatiekaart
Kosten langdurige zorg lopen verder op
De kosten voor de langdurige zorg lopen dit jaar verder op. Het tekort voor 2020 zal uitkomen op ongeveer 550 miljoen euro, verwacht de NZa op basis van de cijfers waarover we in maart beschikten. Dat is hoger dan we in januari berekenden. Het verschil komt met name door de groei van het aantal cliënten dat in verpleeghuizen zwaardere zorg nodig heeft. Ook verwachten we dat er minimaal 78 miljoen euro extra nodig is om de wachtlijsten beheersbaar te houden. De coronacrisis kan daarbij nog tot extra uitgaven leiden.

Lees het hele bericht op NZa.nl. Na publicatie van dit bericht heeft de Minister het budgettair kader aangepast. Zie ook deze brief van de Minister aan de NZa.
Lees het hele bericht op nza.nl
Veelgestelde vragen coronavirus
Op een speciale webpagina geven wij antwoord op vragen rondom het coranavirus voor de langdurige zorg. Wij werken deze webpagina regelmatig bij.
Bekijk de veelgestelde vragen
Meld knelpunten in onze regels

Ziet u knelpunten in onze regels die uw werk in de weg staan? Neem contact met ons op zodat wij u zo goed mogelijk kunnen helpen! We hebben nauw contact met alle zorgverzekeraars en brancheverenigingen van zorgaanbieders om te zorgen dat mensen de zorg krijgen die zij nodig hebben. Onze regels mogen hierin niet belemmeren.

Neem contact met ons op
 
Nederlandse Zorgautoriteit
Newtonlaan 1-41
3584 BX Utrecht
T 088 - 770 8 770
E info@nza.nl
Aanmelden
Bent u nog niet geabonneerd op onze nieuwsbrief?
Meld u hier aan
Twitter   Linkedin
Afmelden voor de nieuwsbrief
 
...