Nummer 5 •  juni 2020
Bekijk de online versie

NZa Nieuwsbrief

Langdurige zorg
  

Medisch-generalistische zorg voor patiënten met een Wlz-indicatie onderzocht
Vorig jaar kregen we signalen over huisartsen die contracten wilden opzeggen voor medisch-generalistische zorg. Dit is zorg die huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen verstandelijk gehandicapten in samenspel bieden. De signalen zijn verontrustend, want dit raakt de toegankelijkheid van zorg voor deze kwetsbare mensen. We hebben daarom de problematiek onderzocht en zien knelpunten in de bekostiging en de onderlinge samenwerking. We adviseren VWS om deze zorg in de Wlz of in de Zvw onder te brengen. Ook zien wij dat deze drie beroepsgroepen betere samenwerkingsafspraken nodig hebben. Lees de onderzoeksrapportage.
Lees het rapport
Uitgavenontwikkeling langdurige zorg moeilijk te voorspellen door corona-uitbraak
De NZa adviseert om op dit moment het macrokader voor de langdurige zorg ongewijzigd te laten, dat op basis van onze recente prognose van voor de corona-uitbraak nog is opgehoogd door het ministerie van VWS. Dat doen we in ons mei-advies dat de minister vorige week naar de Kamer heeft gestuurd. 
Lees het hele bericht op nza.nl
Coördinatie reguliere zorg
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft ons gevraagd om de reguliere zorg te coördineren. 

In onze weblog leest u de ontwikkelingen rondom de coördinatie van reguliere zorg. Wilt u een initiatief delen, vul dan op de website het formulier ‘initiatief reguliere zorg’ in.
Ga naar de website
Op een speciale webpagina geven wij antwoord op vragen rondom het coranavirus voor de langdurige zorg. Wij werken deze webpagina regelmatig bij.
Bekijk de veelgestelde vragen
 
Nederlandse Zorgautoriteit
Newtonlaan 1-41
3584 BX Utrecht
T 088 - 770 8 770
E info@nza.nl
Aanmelden
Bent u nog niet geabonneerd op onze nieuwsbrief?
Meld u hier aan
Twitter   Linkedin
Afmelden voor de nieuwsbrief
 
...