Nummer 1 • juli 2020
Bekijk de online versie
NZa Nieuwsbrief
Forensische zorg
NZa zet in op rust voor de zorg in regels voor 2021
Voor 1 juli stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) het pakket aan regels voor de zorg vast voor volgend jaar. Voor 2021 zet de NZa in op rust in de regels. Daar kiezen we voor, omdat we in een aantal zorgsectoren met aanbieders en verzekeraars werken aan verbeteringen in de bekostiging van de zorg voor de jaren daarna. Daarnaast hebben we er vanwege de uitbraak van corona voor gekozen om de wijzigingen waar dat kon te beperken.
Lees het bericht op onze website
Lees de informatiekaart over de wijzigingen
Veelgestelde vragen coronavirus
Op een speciale webpagina geven wij antwoord op vragen rondom het coranavirus voor de ggz en fz. Wij werken deze webpagina regelmatig bij.
Lees de veelgestelde vragen
Deel met ons uw initiatief om de planbare zorg een duw in de rug te geven
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft ons gevraagd om de planbare reguliere zorg te coördineren. We zien verschillende, vaak regionale initiatieven ontstaan. We zetten ons volledig in om deze initiatieven te ondersteunen en te verbinden. Heeft u een initiatief waarvan het goed is dat de NZa op de hoogte is? Denk aan samenwerkingsafspraken of het opstarten van zorg. Vul dan ons formulier 'Initiatief reguliere zorg' in.
Naar het formulier
 
Nederlandse Zorgautoriteit
Newtonlaan 1-41
3584 BX Utrecht
T 088 - 770 8 770
E info@nza.nl
Aanmelden
Bent u nog niet geabonneerd op onze nieuwsbrief?
Meld u hier aan
Twitter   Linkedin
Afmelden voor de nieuwsbrief
 
...