Nummer 6 •  juli 2020
Bekijk de online versie

NZa Nieuwsbrief

Langdurige zorg
  

NZa zet in op rust voor de zorg in regels voor 2021
Voor 1 juli stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) het pakket aan regels voor de zorg vast voor volgend jaar. Voor 2021 zet de NZa in op rust in de regels. Daar kiezen we voor, omdat we in een aantal zorgsectoren met aanbieders en verzekeraars werken aan verbeteringen in de bekostiging van de zorg voor de jaren daarna. Daarnaast hebben we er vanwege de uitbraak van corona voor gekozen om de wijzigingen waar dat kon te beperken.

Vanaf volgend jaar kunnen patiënten die 24 uur per dag ggz-zorg nodig hebben direct instromen in de langdurige zorg. Directe toegang tot de Wlz geeft deze kwetsbare mensen voor een langere periode zekerheid over de zorg die zij nodig hebben.
Lees het hele bericht op onze website
Lees de informatiekaart over de wijzigingen
Lees de informatiekaart over de ggz in de langdurige zorg
NZa verlengt compensatie omzetverlies en extra kosten in langdurige zorg
De Nederlandse Zorgautoriteit heeft op verzoek van het ministerie van VWS de termijn verlengd voor de mogelijkheid tot compensatie voor zorgaanbieders in de langdurige zorg. Door de corona-uitbraak hebben zij soms meer kosten moeten maken. Ook kregen ze soms minder inkomsten omdat minder cliënten gebruik maken van de langdurige zorg. In die gevallen kunnen ze met het zorgkantoor een compensatie afspreken hiervoor.
Lees verder op onze website
Vaker pgb en meerzorg in gehandicaptenzorg
De Nederlandse Zorgautoriteit constateert in de eerste monitor gehandicaptenzorg dat het zorggebruik in deze sector de laatste jaren verandert. De veranderingen zijn nog niet heel groot, maar ze kunnen wel duiden op een veranderende zorgbehoefte van cliënten. Zo wordt het persoonsgebonden budget vooral bij jongeren populairder. Daarnaast zien we ook een flinke groei in de uitgaven aan meerzorg.
Lees verder op onze website
Veelgestelde vragen coronavirus
Op een speciale webpagina geven wij antwoord op vragen rondom het coranavirus voor de langdurige zorg. Wij werken deze webpagina regelmatig bij.
Bekijk de veelgestelde vragen
Deel met ons uw initiatief om de planbare zorg een duw in de rug te geven
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft ons gevraagd om de planbare reguliere zorg te coördineren. We zien verschillende, vaak regionale initiatieven ontstaan. We zetten ons volledig in om deze initiatieven te ondersteunen en te verbinden. Heeft u een initiatief waarvan het goed is dat de NZa op de hoogte is? Denk aan samenwerkingsafspraken of het opstarten van zorg. Vul dan ons formulier 'Initiatief reguliere zorg' in.
Naar het formulier
 
Nederlandse Zorgautoriteit
Newtonlaan 1-41
3584 BX Utrecht
T 088 - 770 8 770
E info@nza.nl
Aanmelden
Bent u nog niet geabonneerd op onze nieuwsbrief?
Meld u hier aan
Twitter   Linkedin
Afmelden voor de nieuwsbrief
 
...