Nummer 7 •  juli 2020
Bekijk de online versie

NZa Nieuwsbrief

Langdurige zorg
  

Enkele tarieven ggz in de Wlz gecorrigeerd
Naar schatting hebben in Nederland rond tienduizend mensen met een psychische stoornis een blijvende behoefte aan permanent toezicht en/of 24 uur per dag zorg in de nabijheid. Deze mensen krijgen vanaf 2021 directe toegang tot zorg op basis van de Wet langdurige zorg. In een speciale informatiekaart gaan wij in op het waarom van deze verandering. De bijlage bij deze informatiekaart bevat een overzicht van de prestaties en tarieven vanaf 2021 voor deze cliënten. De tarieven bij het integrale bekostigingsmodel hebben een kleine correctie ondergaan ten opzichte van de gepubliceerde tarieven op 1 juli 2020.
Lees de informatiekaart over ggz in de Wlz
Lees meer over alle wijzigingen in de landurige zorg per 2021 
Regels voor declaratie digitale zorg verlengd tot eind 2020
De uitbraak van het coronavirus heeft nog steeds grote gevolgen voor de wijze waarop zorg aan patiënten wordt geleverd. we verlengen de tijdelijke verruimingen voor digitale zorg tot en met 31 december 2020. Uitgangspunt is daarnaast om deze tijdelijke verruimingen structureel te maken vanaf 2021. Ook publiceren we een nieuwe Wegwijzer bekostiging digitale zorg.
Lees het hele bericht op onze website
Wegwijzer digitale zorg
NZa maakt maatwerk voor coronakosten mogelijk in langdurige zorg
Er komt een maatwerkregeling voor zorgaanbieders in de langdurige zorg als ze de tweede helft van het jaar de zorg vanwege de corona-uitbraak nog niet volledig kunnen opstarten. Zorgaanbieders kunnen daarover maatwerkafspraken maken met zorgkantoren, zo staat in een nieuwe regeling van de Nederlandse Zorgautoriteit.
Lees het hele bericht op onze website
Beschikkingen over nacalculatie verstuurd
Vanaf vrijdag 31 juli versturen we de eerste beschikkingen voor de nacalculatie over 2019. Hiermee zijn meer dan 1200 nacalculaties afgehandeld, dat is ruim 90% van alle nacalculaties van de Wlz.
Alle overproductie op de ‘gerealiseerde productieafspraak algemeen’ hebben we kunnen honoreren. De overproductie op de kwaliteitsmiddelen kon slechts deels worden gehonoreerd. Er is een overschrijding van bijna 80 miljoen, die naar rato over de zorgaanbieders met overproductie op het kwaliteitsbudget wordt verdeeld.
Beleidsregel beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen 2021 beschikbaar
De nieuwe Beleidsregel beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen is gepubliceerd op ons documentenplatform. Deze beleidsregel geldt voor subsidiejaar 2021 en gaat in op 1 januari 2021. In de beleidsregel zijn de nieuwe vergoedingsbedragen voor de (medische) vervolgopleidingen tot huisarts, specialist ouderengeneeskunde en arts voor verstandelijk gehandicapten opgenomen. Ook komt de verslavingsarts KNMG vanaf 2021 in aanmerking voor een beschikbaarheidbijdrage voor de opleidingskosten.
Lees het hele bericht op onze website
Nu ook compensatie voor mondzorgaanbieders in de langdurige zorg
We breiden de compensatieregeling voor de langdurige zorg uit naar aanbieders die mondzorg bieden aan Wlz-cliënten. Na de corona-uitbraak hebben deze aanbieders minder cliënten behandeld, waardoor ze minder inkomsten hadden. Hun vaste kosten liepen wel door. Ook deze aanbieders kunnen nu een vergoeding krijgen voor de doorlopende kosten die zij tijdens de corona-uitbraak gemaakt hebben.
Lees het bericht op onze website
Informatiekaart vervoerstarieven in gehandicaptenzorg
De vervoerstarieven in de gehandicaptenzorg hebben de afgelopen jaren veel partijen beziggehouden. We hebben een goede en duurzame bekostigingsvorm voor de gehandicaptenzorg ontwikkeld die in 2021 ingaat. Hoe we daartoe zijn gekomen lichten we in deze informatiekaart stapsgewijs toe.
Naar de informatiekaart
Veelgestelde vragen coronavirus
Op een speciale webpagina geven wij antwoord op vragen rondom het coranavirus voor de langdurige zorg. Wij werken deze webpagina regelmatig bij.
Bekijk de veelgestelde vragen
Deel met ons uw initiatief om de planbare zorg een duw in de rug te geven
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft ons gevraagd om de planbare reguliere zorg te coördineren. We zien verschillende, vaak regionale initiatieven ontstaan. We zetten ons volledig in om deze initiatieven te ondersteunen en te verbinden. Heeft u een initiatief waarvan het goed is dat de NZa op de hoogte is? Denk aan samenwerkingsafspraken of het opstarten van zorg. Vul dan ons formulier 'Initiatief reguliere zorg' in.
Naar het formulier
 
Nederlandse Zorgautoriteit
Newtonlaan 1-41
3584 BX Utrecht
T 088 - 770 8 770
E info@nza.nl
Aanmelden
Bent u nog niet geabonneerd op onze nieuwsbrief?
Meld u hier aan
Twitter   Linkedin
Afmelden voor de nieuwsbrief
 
...