Nummer 8 •  augustus 2020
Bekijk de online versie

NZa Nieuwsbrief

Langdurige zorg
  

15 september 2020: online informatiebijeenkomst 'Van beleid naar praktijk' 
Op de derde dinsdag van september, dit jaar dus op de 15e september, organiseren we onze jaarlijkse informatiebijeenkomst over de langdurige zorg. Dit jaar bieden wij informatiebijeenkomst online aan. Deelname is gratis. Er komen thema's aan bod voor de sectoren v&v, de gehandicaptenzorg en de ggz. De online informatiebijeenkomst is vooral bedoeld voor zorgaanbieders, financials, beleidsmedewerkers en zorginkopers van de zorgkantoren.
Lees meer en meld u aan
NZa met verpleeghuizen in gesprek over integrale vergelijking
De NZa gaat in september in gesprek met de verpleeghuissector over de eerste proef met het nieuwe bekostigingsmodel ‘integrale vergelijking’. Afgelopen jaar heeft de NZa een nulmeting gedaan waarvoor zorgaanbieders gegevens hebben aangeleverd. Het doel van de nulmeting was om ervaring op te doen met het model. In september organiseert de NZa digitale bijeenkomsten met zorgaanbieders om de eerste ervaringen te bespreken.
Lees het hele bericht op onze website
Veelgestelde vragen coronavirus
Op een speciale webpagina geven wij antwoord op vragen rondom het coranavirus voor de langdurige zorg. 
Bekijk de veelgestelde vragen
 
Nederlandse Zorgautoriteit
Newtonlaan 1-41
3584 BX Utrecht
T 088 - 770 8 770
E info@nza.nl
Aanmelden
Bent u nog niet geabonneerd op onze nieuwsbrief?
Meld u hier aan
Twitter   Linkedin
Afmelden voor de nieuwsbrief
 
...