Nummer 8 •  september 2020
Bekijk de online versie

NZa Nieuwsbrief

Langdurige zorg
  

15 september 2020: online informatiebijeenkomst 'Van beleid naar praktijk' 
Op de derde dinsdag van september, dit jaar dus op de 15e september, organiseren we onze jaarlijkse informatiebijeenkomst over de langdurige zorg. Dit jaar bieden wij informatiebijeenkomst online aan. Deelname is gratis. Er komen thema's aan bod voor de sectoren v&v, de gehandicaptenzorg en de ggz. De online informatiebijeenkomst is vooral bedoeld voor zorgaanbieders, financials, beleidsmedewerkers en zorginkopers van de zorgkantoren.
Lees meer en meld u aan
Indienen herschikkingsformulier mogelijk tot 15 november 2020
De indieningstermijn voor het herschikkingsformulier Wlz 2020 is verlengd tot 15 november 2020. Zorginstellingen kunnen via dit formulier gemaakte (budget-)productieafspraken voor het jaar 2020 aanpassen. Door de financiële gevolgen van de uitbraak van het coronavirus hebben de zorgkantoren meer tijd nodig om het proces van herschikking verantwoord af te ronden.
Lees verder op nza.nl
Beleidsregel budgettair kader Wlz 2020
Stijging uitgaven lz nog onzeker
Het budgettair kader voor de langdurige zorg is dit jaar waarschijnlijk te krap. Dat komt voornamelijk doordat door de corona-uitbraak zorgaanbieders in de langdurige zorg meer hebben uitgegeven om de zorg te kunnen blijven leveren. Vanwege alle onzekerheid die de corona-uitbraak met zich meebrengt en mogelijk nog met zich mee gaat brengen en de te verwachten meerkosten adviseert de Nederlandse Zorgautoriteit minister De Jonge om de 125 miljoen aan beschikbare herverdelingsmiddelen in te zetten.
Lees verder op nza.nl
Veelgestelde vragen coronavirus
Op een speciale webpagina geven wij antwoord op vragen rondom het coranavirus voor de langdurige zorg. 
Bekijk de veelgestelde vragen
 
Nederlandse Zorgautoriteit
Newtonlaan 1-41
3584 BX Utrecht
T 088 - 770 8 770
E info@nza.nl
Aanmelden
Bent u nog niet geabonneerd op onze nieuwsbrief?
Meld u hier aan
Twitter   Linkedin
Afmelden voor de nieuwsbrief
 
...