Nummer 5 • oktober 2020
Bekijk de online versie
NZa Nieuwsbrief
Stand van de zorg 2020
NZa: Noodzakelijke veranderingen mogelijk binnen dit zorgstelsel
Forse veranderingen zijn onontkoombaar om de zorg toegankelijk te houden. Door de corona uitbraak wordt dit nog beter zichtbaar. Het huidige zorgstelsel biedt voldoende ruimte, maar de financiële prikkels in de bekostiging moeten gericht worden op de meerwaarde die zorg heeft voor de patiënt. Daarmee bedoelen we zorg die nodig is en bijdraagt aan de kwaliteit van leven van mensen. Pas wanneer de financiën passende zorg stimuleren, zullen trajecten als Zinnige zorg en de Juiste zorg op de Juiste plek hun volle potentieel bereiken. Hiervoor is goede en actuele informatie nodig. Om die te ontsluiten is meer regie van de overheid noodzakelijk. Dat schrijft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in haar jaarlijkse Stand van de zorg.
Naar het nieuwsbericht
Lees de Stand van de zorg 2020
 
Nederlandse Zorgautoriteit
Newtonlaan 1-41
3584 BX Utrecht
T 088 - 770 8 770
E info@nza.nl
Aanmelden
Bent u nog niet geabonneerd op onze nieuwsbrief?
Meld u hier aan
Twitter   Linkedin
Afmelden voor de nieuwsbrief
 
...