Nummer 11 •  december 2020
Bekijk de online versie

NZa Nieuwsbrief

Langdurige zorg
  

Mensen met lichte indicatie langdurige zorg krijgen vaker zorg thuis
Mensen met een lichte indicatie voor ouderenzorg, zorgprofiel vv4, worden minder vaak opgenomen in een verpleeghuis. Dat blijkt uit onderzoek dat de NZa heeft gedaan nadat we voor 2020 nieuwe tarieven hadden ingevoerd. Voor de meeste zorgprestaties zijn de tarieven verhoogd, voor de vv4 zijn de tarieven verlaagd ten opzichte van 2019. De tariefverlaging voor vv4 heeft er niet toe geleid dat de wachtlijsten voor mensen met deze indicatie meer oplopen dan die voor mensen met een zwaardere indicatie.
Lees het hele bericht op NZa.nl
Lees de onderzoeksrapportage
Nieuwe prestatie voor medische verklaring Wzd
Per 1 januari 2021 is er voor het modulaire pakket thuis een integrale prestatie ‘Medische verklaring in het kader van de Wet zorg en dwang’ (H351) met bijbehorend tarief. Deze prestatie is van toepassing bij een rechterlijke machtiging of inbewaringstelling voor de gedwongen (spoed)opname van een cliënt. Meer informatie leest u in de informatiekaart over de wijzigingen in de langdurige zorg per 2021.
Lees de informatiekaart
Ook in 2021 vergoeding coronakosten voor aanbieders langdurige zorg
Zorgaanbieders in de langdurige zorg kunnen ook volgend jaar een vergoeding krijgen voor kosten die zij maken als gevolg van de corona-crisis. Het gaat dan om doorlopende kosten en extra kosten waar zij geen invloed op hebben. De reguliere vergoedingsregelingen lopen eind van dit jaar af. De NZa verlengt die nu voor 2021.
Lees het hele bericht op NZa.nl
NZa: Zorgkantoren, pak meer de verantwoordelijkheid en regie in de regio
De NZa verwacht van zorgkantoren een regisseursrol bij de ontwikkeling van de zorg in hun regio. Zorgkantoren voeren de Wet langdurige zorg nu goed uit, maar er is in de toekomst meer nodig. Zo is er een toenemende druk op de toegankelijkheid en betaalbaarheid van de langdurige zorg. We verwachten dat zorgkantoren hierin meer regie nemen, samenwerken met andere organisaties en de ontwikkelingen verder stimuleren.
Lees het hele bericht op NZa.nl
Veelgestelde vragen coronavirus
Op een speciale webpagina geven wij antwoord op vragen rondom het coranavirus voor de langdurige zorg. 
Bekijk de veelgestelde vragen
 
Nederlandse Zorgautoriteit
Newtonlaan 1-41
3584 BX Utrecht
T 088 - 770 8 770
E info@nza.nl
Aanmelden
Bent u nog niet geabonneerd op onze nieuwsbrief?
Meld u hier aan
Twitter   Linkedin
Afmelden voor de nieuwsbrief
 
...