Nummer 1 • januari 2021
Bekijk de online versie
NZa Nieuwsbrief
Geestelijke gezondheidszorg
Help mee aan beter passende contracten in de ggz en vul vandaag nog de vragenlijst in!
In de laatste nieuwsbrief van 2020 kondigden wij onze vragenlijst voor de monitor contractering ggz 2021 al aan. Deze monitor laat zien hoe het contracteren verloopt én waar het beter kan. Hiermee willen we u helpen om nog beter passende afspraken te maken. Help uzelf en uw collega’s en vul de vragenlijst in, ook als u géén contracten afsluit. Bent u vrijgevestigde behandelaar, dan is het extra van belang om de vragenlijst in te vullen: des te waardevoller zal de monitor ook voor u zijn! Invullen duurt 15 à 20 minuten en kan tot en met 22 januari. Alvast dank voor uw moeite. Wij gaan de monitor begin april 2021 publiceren.
Naar de vragenlijst voor zorgaanbieders
Naar de vragenlijst voor verzekeraarst
Snel inzicht in nieuwe bekostiging ggz in de Wlz
Naar schatting hebben in Nederland zo'n tienduizend mensen met een psychische stoornis een blijvende behoefte aan permanent toezicht en/of 24 uur per dag zorg in de nabijheid. Deze mensen krijgen vanaf 2021 directe toegang tot zorg op basis van de Wet langdurige zorg. Benieuwd hoe de bekostiging hiervan werkt? Bekijk dan het filmpje! Nog meer weten? Lees dan onze informatiekaart.
Bekijk het filmpje
Lees de informatiekaart
Vanaf januari ook aantallen wachtenden in de ggz registreren via Vektis
De Transparantieregeling zorgaanbieders ggz van de NZa wijzigt per 1 januari 2021. Als gevolg daarvan zijn ggz-aanbieders vanaf die datum verplicht om naast de wachttijden óók het aantal wachtenden te registreren. Het registreren van het aantal wachtenden gaat op dezelfde manier als het registreren van de wachttijden en loopt eveneens via de website van Vektis. Registreren van het aantal wachtenden is in de loop van januari mogelijk. U ontvangt in januari een e-mail van Vektis met het verzoek de registratie in orde te maken. 
Lees het hele bericht op Vektis.nl
Lees de transparantieregeling voor de ggz
Nieuwe documenten zorgprestatiemodel online
De partijen van het programma Zorgprestatiemodel hebben in 2020 met elkaar een mooie prestatie geleverd: het zorgprestatiemodel staat! Er zijn weer veel nieuwe documenten gepubliceerd met details van het zorgprestatiemodel. Dit kon alleen door de gezamenlijke inzet van behandelaren, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, ICT-organisaties, patiëntenvertegenwoordigers en overheid.

U kunt deze documenten gebruiken bij uw voorbereiding op de invoering van het zorgprestatiemodel per 2022.
Lees het hele bericht op Zorgprestatiemodel.nl
Direct naar de downloads
Veelgestelde vragen coronavirus
Op een speciale webpagina geven wij antwoord op vragen rondom het coranavirus voor de ggz en fz. 
Bekijk de veelgestelde vragen
 
Nederlandse Zorgautoriteit
Newtonlaan 1-41
3584 BX Utrecht
T 088 - 770 8 770
E info@nza.nl
Aanmelden
Bent u nog niet geabonneerd op onze nieuwsbrief?
Meld u hier aan
Twitter   Linkedin
Afmelden voor de nieuwsbrief
 
...