Nummer 1 • februari 2021
Bekijk de online versie
NZa Nieuwsbrief
Langdurige zorg
Snel inzicht in nieuwe bekostiging ggz in de Wlz
Naar schatting hebben in Nederland zo'n tienduizend mensen met een psychische stoornis een blijvende behoefte aan permanent toezicht en/of 24 uur per dag zorg in de nabijheid. Deze mensen krijgen vanaf 2021 directe toegang tot zorg op basis van de Wet langdurige zorg. Benieuwd hoe de bekostiging hiervan werkt? Bekijk dan het filmpje! Nog meer weten? Lees dan onze informatiekaart.
Bekijk het filmpje
Lees de informatiekaart
Vergoeding kosten door vaccinaties vanaf nu mogelijk
De NZa heeft de beleidsregel SARS-CoV-2 virus extra kosten Wlz 2021 aangepast om vergoeding van extra kosten door het vaccineren mogelijk te maken. Denk aan bijvoorbeeld de reiskosten naar en van vaccinatielocaties. Deze beleidsregel bood al ruimte om kosten voor vervangend personeel te vergoeden. De inhuur ter waarneming van personeel dat afwezig is voor de vaccinatie staat nu expliciet in de beleidsregel. Ook kosten bij de pilot die eerder start met het vaccineren van cliënten in verpleeghuizen en instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking komen voor vergoeding in aanmerking.
Lees de beleidsregel
Formulieren Nacalculatie 2020 en Kwaliteitsbudget 2021 beschikbaar
Het formulier Langdurige zorg nacalculatie 2020 is vanaf nu beschikbaar. Dat geldt ook voor het formulier Langdurige zorg kwaliteitsbudget 2021. Het formulier Langdurige zorg nacalculatie 2020 moet op 1 juni 2021 binnen zijn. De uiterste datum voor het formulier Langdurige zorg kwaliteitsbudget 2021 is 1 april 2021. Logt u in op aanvragen.nza.nl om de formulieren in te vullen en in te dienen.
Naar het NZa aanvragenportaal
NZa werkt nieuw model voor bekostiging verpleeghuizen verder uit
De NZa presenteerde onlangs het advies Integrale vergelijking verpleeghuiszorg. In dit advies beschrijven we de ervaringen van het afgelopen jaar bij de ontwikkeling van een nieuw model voor bekostiging van verpleeghuizen. Uit de eerste ervaringen blijkt dat deze integrale vergelijking verschillen tussen zorgaanbieders laat zien en hen zo kan helpen van elkaar te leren en zich te verbeteren. Maar het model is nog niet robuust genoeg om het toe te passen in de tariefregulering. Daarom stellen we voor de integrale vergelijking verder door te ontwikkelen.
Lees het hele bericht op NZa.nl
Lees het advies
Veelgestelde vragen coronavirus
Op een speciale webpagina geven wij antwoord op vragen rondom het coranavirus voor de langdurige zorg. 
Bekijk de veelgestelde vragen
 
Nederlandse Zorgautoriteit
Newtonlaan 1-41
3584 BX Utrecht
T 088 - 770 8 770
E info@nza.nl
Aanmelden
Bent u nog niet geabonneerd op onze nieuwsbrief?
Meld u hier aan
Twitter   Linkedin
Afmelden voor de nieuwsbrief
 
...