Nierpatiënten Vereniging Nederland
NVN
Online versie
 
Uitnodiging voor de Wetenschaps3daagse op 8, 9 en 10 oktober 2020
Geachte lezer,

De wereld is in beweging. 

Zo zijn er volop ontwikkelingen op gebied van wetenschap. En ook de wereld om ons heen roert zich, zoals Corona ons onmiskenbaar duidelijk heeft gemaakt. Dat brengt nieuwe wegen en vormen voor informeren, uitwisselen en ontmoeten met zich mee. En daarmee is ook de Wetenschapsdag zelf in ontwikkeling en niet meer de themadag zoals u die wellicht uit voorgaande jaren kent.

Het zoeken naar een afwisselende en inspirerende coronaproof invulling, bleek zoveel mooie ingrediënten op te leveren, dat we zijn uitgekomen op een driedaagse in plaats van een fysieke bijeenkomst op één dag. Met een zeer uiteenlopend aanbod van onderwerpen, (digitale) plaatsen en vormen.
U kunt daarmee uw eigen programma samenstellen, verdeeld over drie dagen. Ook voor ons nieuw en bijzonder.

Sluit dit aan bij uw wensen, wat werkt goed, welke invulling en vormen zijn voor herhaling vatbaar, wat juist niet? Kortom, een spannend en, naar onze mening, bruisend experiment. Dat we heel graag samen met u gaan beleven.

Doet u mee?Mede namens de Nierstichting en NFN,               
Marja Ho-dac
Directeur NVN
 
Programmawijzer
Neem deel aan een webinar, bezoek online een laboratorium, stel vragen aan deskundigen, ga in gesprek of doe mee aan de wetenschapsquiz. De wetenschaps3daagse biedt een keur aan activiteiten. In onderstaand schema ziet u per dag wat er allemaal te doen is.

Als u op ‘lees meer’ klikt, ziet u uitgebreidere informatie over wat er die dag op het programma staat. Grasduint u rustig door het aanbod, en geef per dag aan waar u aan deel wilt nemen. Zo stelt u uw persoonlijke programma samen. 


In principe is het aantal deelnemers per onderdeel niet begrensd. Alleen bij de bijeenkomsten via Teams is er een maximaal aantal deelnemers (100).
 
Don 8 oktober

12.45 uur 
Opening
Tom Oostrom (NSN)
Marja Ho-dac (NVN)
Ewout Hoorn (NfN)

13.00 uur
1. Kijkje achter de schermen:
Nierstichting en NVN
2. Hoe is het nu met...
Ontwikkelen van interventies om de progressie
van cystenieren (ADPKD) te stoppen.


14.15 uur
Themapresentatie:
Deel 1: COVID-19 en nierziekten

15.00 uur

Themapresentatie
Deel 2: Onderzoek en pandemie: een (on)mogelijke combinatie?

15.45 uur
Miniserie organoïden, 
Aflevering 1

16.15 uur 
Afsluiting Natafelen

  Lees meer  
 
Vrij 9 oktober

12.45 uur 
Opening
Nieren.nl

13.00 uur
1. Achter de schermen bij:
SyncVR
Patiëntgerichte voorlichting: een Virtuele Realiteit?
2. Hoe is het nu met:
 Het vizier op de nier met nanotherapie

13.40 uur

Achter de schermen bij: de pathologie.

14.00 uur
1. e-Health: psychosociale en leefstijltraining
voor nierpatiënten en donoren.

2. Op zoek naar de beste manier om vaattoegang
te creëren bij oudere dialysepatiënten.


15.00 uur
1. Kunnen we nieren maken in het lab?
2. Podcast ‘Thuis prikken’

16.10 uur
Miniserie organoïden, aflevering 2

16.30 uur
Natafelen

  Lees meer  
 
Zat 10 oktober
12.45 uur
Opening

13.00 uur

1. Achter de schermen bij: de NierCheck
2. Hoe is het nu met: De naald uit The battle of the Universities.

13.30 uur
Hoe is het nu met: de ontwikkeling van de Draagbare Kunstnier:

14.00 uur
Mineralen en vitamines in de voeding bij nierziekte: nuttig of niet?

15.10 uur
1. Zoutsmaak: voor iedereen anders
2. Revalideren na transplantatie: kunnen we (van elkaar) leren?
Zowel patiënten (tips en ervaringen delen) als zorgverleners.


16.10 uur
Miniserie Organoïden, aflevering 3

16.30 uur
Wetenschapsquiz
  Lees meer  
Aanmelden voor 1 of meerdere dagen
Geef svp al uw keuzes voor 8, 9 en/of 10 oktober per dag aan op het aanmeldformulier. 

Na aanmelding ontvangt u een bevestiging per mail. Bewaar deze goed, dit is uw persoonlijk programma. 

Een week voor de Wetenschaps3daagse sturen we u  een mail met alle benodigde praktische informatie over deelname, zoals een toegangslink wanneer u een webinar wilt bezoeken.
 
Als een programmaonderdeel vol is, zal zo snel mogelijk aangegeven worden dat deze gesloten is voor aanmelding. Mochten uw aanmelding en sluiting elkaar kruisen, dan wordt er contact met u opgenomen.
AanAanmeldformulier Aanmeldformulier  
 
Nierpatiënten Vereniging Nederland
Postbus 284
1400 AG Bussum
T: 035 - 691 21 28
E: secretariaat@nvn.nl
I: www.nvn.nl
Je ontvangt deze mailing omdat je lid bent van Nierpatiënten Vereniging NL
Copyright © 2020 Nierpatiënten Vereniging Nederland
 
...