Interbank Nieuws | Klik hier voor een online versie.
 
Interbank Nieuws   

 
7 september 2018
 
 
RELATIE: Financieel Fit Servicecenter
  

Beste relatie,
                        
In deze editie van Interbank Nieuws brengen we u op de hoogte van belangrijke stappen die wij als kredietverstrekker willen zetten om klanten te helpen een schuldenvrije toekomst te realiseren. We nemen onze verantwoordelijkheid. Ook informeren we u over een nieuw initiatief van Crédit Agricole Consumer Finance Nederland (CA CF NL) waarmee we bestaande klanten willen helpen. Lees meer over het informatieplatform checkjedoorlopendkrediet.nl. 

Samen werken aan een schuldenvrije toekomst
CA CF NL wil tevreden klanten die uitzicht hebben op een schuldenvrije toekomst. Elke ontevreden klant is er een teveel. We hebben vastgesteld dat er ontevredenheid bestaat bij klanten met een doorlopend krediet uit het verleden. Het doorlopend krediet biedt financiële ruimte en flexibiliteit zoals opnamemogelijkheid en zonder kosten aflossen.  Door de flexibiliteit heeft dit product variabele rente. Sommige klanten zijn niet tevreden met de renteontwikkeling. Een aantal klanten kan het krediet niet oversluiten naar een ander kredietproduct door hun financiële situatie en aangescherpte regels. Dit vinden wij onwenselijk. 

CA CF NL heeft besloten belangrijke stappen te zetten om haar klanten te helpen een schuldenvrije toekomst te realiseren. We nemen onze verantwoordelijkheid. Het klantbelang staat altijd bij ons centraal. Na gesprekken met klanten en intermediairs gaan we twee belangrijke maatregelen doorvoeren:

1.   Voor een grote groep bestaande klanten zetten we het doorlopend krediet met variabele rente om naar een persoonlijke lening met een vaste rente en looptijd. Het voordeel is dat deze klanten meer zekerheid krijgen, minder rente gaan betalen en meer gaan aflossen. Hierdoor zijn klanten eerder schuldenvrij. Daarnaast geven we een vergoeding aan klanten die hun doorlopend krediet niet konden oversluiten naar een ander kredietproduct. Deze vergoeding is gebaseerd op doorgevoerde renteverhogingen in de periode dat klanten hun krediet niet konden oversluiten. Met deze vergoeding verlagen we hun schuld zodat ze sneller klaar zijn met het terugbetalen van hun lening.
 
2.  Voor nieuwe klanten gaan we het maximale kredietbedrag voor doorlopend krediet fors terugbrengen. We maximeren het kredietbedrag voor dit product op 15.000 euro. En we willen dat klanten meer aflossen. Daarom wordt de maandtermijn gebaseerd op 2% van de kredietlimiet. We willen dat dit product alleen gebruikt wordt door klanten die voor een korte periode flexibiliteit wensen. Voor andere bestedingsdoelen en hogere kredietbedragen bieden we leningen aan met een vaste rente en looptijd.

Een nieuw initiatief: Checkjedoorlopenkrediet.nl
Per 1 oktober 2018 staat er een speciaal team klaar om bestaande klanten te helpen. Alle klanten die hun lening willen omzetten, kunnen zich melden bij hun financieel adviseur en voor meer informatie terecht op www.checkjedoorlopendkrediet.nl

Checkjedoorlopendkrediet.nl is een initiatief van CA CF NL. Dit informatieplatform is bedoeld voor klanten met een lening bij Interbank én klanten van financieringsmaatschappijen De Nederlandse Voorschotbank en Intermediaire Voorschotbank. Deze merken zijn ook onderdeel van CA CF NL.

Wat kunt u van ons verwachten?
Samen met u als intermediair willen wij ervoor zorgen dat het omzettingsproces zo goed en efficiënt mogelijk verloopt. Uw accountmanager zal samen met u én het speciaal team bekijken wanneer het beste moment is om uw klanten te kunnen benaderen voor de omzetting. De komende tijd zullen we nog uitgebreid op dit proces terugkomen, zodat dit naar ieders tevredenheid zal verlopen.


Vragen?
Hebt u vragen over deze nieuwsbrief? Neem dan contact op met uw accountmanager. Die helpt u graag verder.


Met deze stappen willen we er samen met u voor zorgen dat alle klanten uitzicht hebben op een schuldenvrije toekomst. Interbank. Samen beter.
 
Met vriendelijke groet,
Interbank N.V.

Robert Doornbos
CCO

 

 
  Interbank is onderdeel van Crédit Agricole Consumer Finance Nederland B.V.

Disclaimer
Uw adresgegevens inclusief uw e-mailadres zullen uitsluitend gebruikt worden voor deze nieuwsbrief en andere toepassingen via onze website, zoals het via e-mail automatisch toesturen van bijvoorbeeld uw via internet ingediende aan vraag en uw wachtwoord. Uiteraard zullen uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld en niet verkocht worden aan derden.
 
 
Klikt u hier wanneer u deze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen.