Open de online versie als deze mail niet goed leesbaar is.
UWV Kennisverslag
 
 
Artikel van deze maand
Sinds de invoering van de Participatiewet vallen jonggehandicapten met arbeidsvermogen onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten. UWV trekt zich terug uit de netwerken die deze kwetsbare jongeren begeleiden van onderwijs naar werk.  De samenwerking op dit gebied moet opnieuw vorm krijgen. Onderzoek in opdracht van UWV levert 10 succesfactoren op voor goede samenwerking bij het begeleiden van kwetsbare jongeren naar werk. Als instrument voor met name kleine en middelgrote gemeenten  die nog bezig zijn met het vormgeven van een netwerk  is een zogenaamde Werkagenda opgesteld. Daarmee kunnen netwerken praktisch invulling geven aan deze succesfactoren.
 
 
Vanaf 2016 verschijnt iedere maand online een UWV Kennisverslagartikel. De artikelen worden achteraf gebundeld in een UWV Kennisverslag.
UKV Kennisverslag 2016-2
U ontvangt deze mail omdat u bent aangemeld voor UWV Kennisverslag.
U kunt uw voorkeuren aanpassen of uzelf hier afmelden.
  uwv