Indien deze e-mail niet goed zichtbaar is, klik dan hier voor de online versie.
Oktober 2016, jaargang 7, nummer 6
De INFO Leerwerkloketten biedt informatie over de regionale samenwerkingsverbanden Leren en Werken zoals deze gestalte hebben gekregen in de Leerwerkloketten. De INFO wil een informatie- en inspiratiebron zijn voor iedereen die vanuit UWV WERKbedrijf, gemeenten, onderwijs, sectorale partners en bedrijfsleven betrokken is bij Leren en Werken. De INFO Leerwerkloketten biedt tevens informatie over de uitvoering van het Taalakkoord.

De INFO Leerwerkloketten wordt standaard per e-mail toegezonden aan de projectleiders van de regionale samenwerkingsverbanden Leren en Werken en aan onze contactpersonen bij UWV, ROC’s, gemeenten, SBB, bedrijven, sectoren en branches. Ook de abonnees van de voormalige Nieuwsbrief Taalakkoord ontvangen de INFO. Overige betrokkenen en geïnteresseerden die de INFO willen ontvangen, kunnen zich hier aanmelden.
In dit nummer
Never a dull moment
Stem op Lerenenwerken.nl!
Nieuws rond het Taalakkoord
De werkzame verbindingen van Leerwerkloket Groningen
Terugblik Maand van Leren en Werken 2016
Landelijke dag Festival van het Leren 2016: “Leren om te kunnen meedoen”
Taalakkoord in praktijk: Presikhaaf Bedrijven
Leerwerkloket Achterhoek zoomt in op taalvaardigheid
Twente ontwikkelt e-portfolio voor nieuwkomers
Scholingsvouchers: waar liggen kansen?
Wegwijzer Drechtsteden toont regionale opleidingsaanbod
LeerWerkDag 8 november 2016
Achter de schermen: Nitish Prithipal
Netwerkbijeenkomsten Leren en Werken 2016
TOP  
Never a dull moment
 
Na de special van de INFO Leerwerkloketten die we vorige maand uitbrachten over het Taalakkoord, hierbij wederom een welgevuld nummer.
Ondertekening Taalakkoord Rijksschoonmaakdienst
Ondertekening Taalakkoord Rijksschoonmaakdienst
Om te beginnen kijken we terug op een zeer geslaagde Maand van Leren en Werken waarin zowel de Leerwerkloketten als bibliotheken, welzijnsinstellingen, UWV en andere partnerorganisaties talloze activiteiten organiseerden, mede in het kader van het festival van het Leren en de Week van de Alfabetisering. Verderop in dit nummer meer hierover.

De overgang van het Taalakkoord van het ministerie van SZW naar het Programma Leren en Werken is soepel verlopen. De vaart is erin gebleven: nog altijd sluiten nieuwe werkgevers zich bij het Taalakkoord aan. Op 5 oktober ondertekende de Rijksschoonmaakorganisatie het Taalakkoord in bijzijn van minister Asscher. We verwachten dat de komende tijd ook steeds meer regionaal georganiseerde bedrijven zullen gaan deelnemen. In elk nummer van de INFO Leerwerkloketten is nieuws te vinden over het Taalakkoord. In deze editie enkele korte berichten en een praktijkverhaal hoe SW-organisatie Presikhaaf Bedrijven zich inzet om de taalvaardigheid van haar medewerkers te versterken.

Ook op andere terreinen kennen beleidsmakers de Leerwerkloketten steeds vaker een rol toe. Zo roept minister Bussemaker in de brief over loopbaanoriëntatie en -begeleiding die zij op 28 september 2016 aan de Tweede Kamer stuurde, scholen en hun partners op om gebruik te maken van de Leerwerkloketten: “De deskundigheid van de Leerwerklokketten wordt ingezet in de regionale samenwerking tussen gemeenten, UWV, scholen en bedrijfsleven om jongeren en volwassenen (waaronder scholieren die de overstap maken naar vervolgonderwijs of arbeidsmarkt, vsv’ers en potentiële uitvallers) terug te leiden naar onderwijs of werk en te helpen bij de keuze van opleiding of leerwerkplek.” Deze formulering verwoordt precies wat wij doen. Geen taken overnemen, maar onze expertise verbindend toevoegen.

Dinsdag 8 november 2016 zijn alle Leerwerkloketten gesloten. Die dag leren we namelijk zelf. We wisselen good practices uit, spijkeren onze kennis bij en doen nieuwe inspiratie op om er daarna meer dan ooit te zijn voor onze klanten en partners.
Het werkveld Leren en Werken blijft in beweging met steeds nieuwe vraagstukken waar we op inspelen. Dat was zo de afgelopen jaren, en ik verwacht dat het de komende jaren niet anders wordt - never a dull moment! Het is fijn dat we dankzij structurele financiering rust in de tent hebben gekregen om bestaande en nieuwe uitdagingen vanuit een solide, professionele basis tegemoet te treden.

Marianne Zoetmulder 
Landelijk Programmamanager Leren en Werken
TOP  
Stem op Lerenenwerken.nl!
De website Lerenenwerken.nl is genomineerd voor Website van het Jaar 2016 in de categorie Overheid. Stem via websitevanhetjaar.nl! Stemmen kan tot en met 4 november.

De Website van het Jaar is de jaarlijkse online publieksverkiezing voor de beste en populairste websites in diverse categorieën.

Lees verder
TOP  
Nieuws rond het Taalakkoord
Nieuw aangesloten
De Rijksschoonmaakorganisatie (RSO) heeft zich aangesloten bij het Taalakkoord. De ondertekening vond plaats op 5 oktober 2016 in het bijzijn van minister Asscher van SZW en Marianne Zoetmulder, landelijk programmamanager Leren en Werken. Nicolet Dukker, directeur RSO: “We willen het beste uit onze medewerkers halen en daarbij mag taal geen belemmering zijn.” Een uitvoerig bericht over de ondertekening aangevuld met een kort filmpje staat op de website van de RSO.

Opleidingsinstelling LOI heeft zich bij het Taalakkoord aangesloten als taalaanbieder. Daarmee zijn er landelijk nu 24 taalaanbieders. Deze zijn te vinden op Taalakkoord.lerenenwerken.nl onder de knop ‘Taalpartners’.

Geplande evenementen
Dinsdag 15 november 2016 vindt een bijeenkomst plaats met de bij het Taalakkoord aangesloten taalaanbieders om de ervaringen met en mogelijkheden in de dienstverlening aan werkgevers en werknemers uit te wisselen. De betreffende organisaties ontvangen hiervoor binnenkort een uitnodiging.

Op donderdagmiddag 26 januari 2017 wordt een nieuwjaarsbijeenkomst gehouden voor alle bij het Taalakkoord aangesloten branches, bedrijven en instellingen. Een uitnodiging hiervoor volgt, maar noteert u de datum vast in uw agenda!

Subsidieregeling
Via de subsidieregeling Tel mee met Taal kunnen werkgevers subsidie aanvragen voor taalscholing van hun medewerkers. Naast werkgevers kunnen ook regionale samenwerkingsverbanden profiteren van de subsidies.
Vanaf 1 januari 2017 tot 30 juni 2017 kunnen de aanvragen voor 2017 worden ingediend. Meer informatie is te vinden op de site van het Steunpunt Basisvaardigheden.

Heeft u een werknemer zoals Juri? Bekijk de nieuwe animatievideo!


Vragen over het Taalakkoord of meedoen?
U kunt mailen naar taalakkoord@lerenenwerken.nl of contact opnemen met het Leerwerkloket in uw regio. De adressen van de Leerwerkloketten zijn te vinden op www.lerenenwerken.nl/leerwerkloketten; hier vindt u tevens informatie over de overige dienstverlening van de Leerwerkloketten aan werkgevers.
Komt u er niet uit, dan kunt u contact opnemen met Henk Bakker, coördinator Taalakkoord bij het Programmateam Leren en Werken, 06-13000603, henk.bakker@lerenenwerken.nl.
TOP  
De werkzame verbindingen van Leerwerkloket Groningen
Het Leerwerkloket Groningen is stevig ingebed in zijn arbeidsmarktregio. Er is nauwe samenwerking met het WerkgeversServicepunt en andere partijen om extra leerwerkbanen te creëren waarbij actief gebruik gemaakt wordt van social return. Vooral de kansen in de sectoren Bouw en Infra worden daarbij benut. Bij deze leerwerkarrangementen zijn de ROC’s intensief betrokken. De ROC’s leveren, samen met de gemeenten en UWV, eveneens een grote bijdrage om de loketfunctie Leren en Werken op de vele locaties in de vier subregio’s te realiseren. Projectleider Gouke van den Berg neemt ons mee naar ‘zijn’ Leerwerkloket.

Lees verder
TOP  
Terugblik Maand van Leren en Werken 2016
De afgelopen septembermaand organiseerden de Leerwerkloketten en hun partners ruim 75 activiteiten! Al deze activiteiten werden georganiseerd in het kader van de Maand van Leren en Werken, een initiatief van het Programma Leren en Werken. De Maand van Leren en Werken is een landelijke campagne om meer aandacht te genereren voor ‘een leven lang leren’. Gedurende deze maand worden overal in het land laagdrempelige activiteiten georganiseerd rond opleiding, werkend leren en loopbaan. Dit mede in het licht van drie grote evenementen: het Festival van het Leren (12 t/m 23 september), de Week van de Alfabetisering (5 t/m 11 september) en de Week van de Loopbaan (19 tot en met 25 september).

Lees verder
TOP  
Landelijke dag Festival van het Leren 2016: “Leren om te kunnen meedoen”
Ruim tweehonderd professionals en vrijwilligers betrokken bij ‘leven lang leren’ kwamen vrijdag 16 september 2016 bijeen in bibliotheek De Nieuwe Veste in Breda. Tussen taallessen, computerhoek en uitlening vond hier de landelijke dag van het Festival van het Leren plaats. Hoogtepunten waren de huldiging van bijzondere leertoppers en leermeesters en het uitreiken van de Internationale Prijs. De rest van de dag was gevuld met inspirerende workshops en een ‘World Café’ gewijd aan de vraag hoe educatie optimaal in te zetten voor de maatschappelijke vraagstukken van deze tijd.

Lees verder
TOP  
Taalakkoord in praktijk: Presikhaaf Bedrijven

Presikhaaf Bedrijven, de sociale werkvoorziening voor de regio Midden-Gelderland, is een van de eerste drie SW-bedrijven die het Taalakkoord ondertekenden. Inmiddels zijn het er meer. Presikhaaf organiseert workshops voor leidinggevenden om laaggeletterdheid te herkennen en bespreekbaar te maken. Er zijn taalcursussen voor medewerkers, een taalcafé en een leeshoek. Ook is er een verhalenwedstrijd gehouden en gingen groepjes medewerkers op excursie naar de openbare bibliotheek. Dit alles om medewerkers via het ontwikkelen van hun taalvaardigheid meer kans te bieden op maatschappelijke deelname en volwaardig werk.

Veiligheid
Monique van Ingen, beleidsadviseur bij Presikhaaf Bedrijven en lid van de landelijke kerngroep Taalakkoord: “Wij vinden het belangrijk dat medewerkers elkaar verstaan en begrijpen. Het gebruik van de Nederlandse taal is de basis daarvoor. Dit jaar besteden we extra aandacht aan taalvaardigheid in relatie tot veiligheid. Begrijpen medewerkers welke veiligheidseisen aan hun werkplek gesteld worden? Weten ze wat er van ze verwacht wordt als ze een bepaalde machine bedienen? Waarom staan er lijnen op de vloer en waarom draag je veiligheidsschoenen of beschermende kleding? Zijn de instructies die ze krijgen helder? Zijn ze aangepast aan mensen die een lage taalvaardigheid hebben? Deze acties zijn wat minder gericht op de individuele medewerker en zijn vaardigheden, maar maken iedereen bewust van nut en noodzaak van voldoende taalvaardigheid ook in relatie tot veiligheid.”

In februari 2016 verscheen in SW-Journaal een uitvoerig artikel over hoe Presikhaaf Bedrijven het Taalkoord in praktijk brengt. Dit artikel ‘Taalakkoord: Begrip voor elkaar is belangrijk’ kun je hier lezen.
TOP  
Leerwerkloket Achterhoek zoomt in op taalvaardigheid
“Taal is een middel om gelukkiger te worden”

In Nederland leren we allemaal lezen en schrijven. Toch is 1 op de 9 mensen laaggeletterd, en dat aantal groeit. Ook UWV ziet steeds meer mensen aan de balie verschijnen die niet goed kunnen lezen en schrijven. In een interview in Jij&UWV vertelt Nathalie Hondelink, projectleider bij het Leerwerkloket Achterhoek, hoe zij en haar collega’s deze mensen verder helpen.

Lees verder
TOP  
Twente ontwikkelt e-portfolio voor nieuwkomers
 
Leerwerkloket Twente heeft zich opgeworpen om in de regio ‘scharnierpunt’ te zijn voor de toeleiding van nieuwkomers naar maatschappelijke participatie en werk. Tijdens de netwerkbijeenkomst Leren en Werken van 15 september geeft projectleider Jenny Holtrop presentatie over achtergronden en mogelijkheden van het meertalig digitaal e-portfolio dat het Leerwerkloket in samenwerking met InCtrl en regionale partners heeft ontwikkeld.

Versnippering tegengaan
Jenny Holtrop: “Er zijn heel veel instanties en vrijwilligersorganisaties die zich bezig houden met opvang en begeleiding van nieuwkomers. Daardoor kan de informatie erg versnipperd zijn. Wij vinden het belangrijk al in een zeer vroeg stadium kennis te maken met de mogelijkheden en wensen van toekomstige inwoners. Een electronisch instrument met daarin een uitwisselbaar (meertalig) e-portfolio kan een positieve rol spelen om de afstand te overbruggen en de nieuwkomer snel en adequaat te verwijzen naar de juiste begeleiding, opleiding of werkplek.”

Meedoen in Nederland
Wim Winters van InCtrl presenteert een demo-versie van de tool ‘Meedoen in Nederland’. Deze heeft op dit moment naast het delen van portfolio’s als functionaliteiten: niet-talige testen voor beroepskeuze (via een koppeling met LDC), een Engelstalige ePortfolio app om gegevens (indien mogelijk) op eenvoudige wijze uit het thuisland te halen en meertalige vragenlijsten gericht op talenten die belangrijk zijn in Nederland. Ook is via de tool online begeleiding mogelijk.” Aangesloten is bij de ‘blauwe map’ die het COA hanteert.
Rond de verdere ontwikkeling van deze tool werken Leerwerkloket Twente en InCtrl samen met gemeenten, COA en de ROC’s in de regio. Bekeken wordt of landelijk uitrol van de e-portfolio mogelijk is.

In het besloten gedeelte op Lerenenwerken.nl is de demo-versie van het door InCtrl ontwikkelde instrument ‘Meedoen in Nederland’ te bekijken. Ook vind je hier de presentatie van Jenny Holtrop.
TOP  
Scholingsvouchers: waar liggen kansen?
 
Het programma Leren en Werken heeft een factsheet uitgebracht met een overzicht van de beroepssegmenten waarvoor scholingsvouchers kunnen worden aangevraagd.
In het overzicht zijn links de segmenten opgenomen naar omvang van vacatureaantallen, rechts laat zien in welke segmenten de meeste/minste scholingsvouchers zijn aangevraagd. Door de linker en rechter figuur te vergelijken kun je zien waar de meeste mogelijkheden liggen. Op de achterkant van de factsheet staan van ieder segment enkele voorbeeldberoepen opgenomen.

De factsheet is gemaakt in samenwerking met de afdeling Arbeidsmarktinformatie van UWV. Je kunt hem hier downloaden.
TOP  
Wegwijzer Drechtsteden toont regionale opleidingsaanbod
 
Leerwerkloket Drechtsteden heeft een ‘Wegwijzer’ ontwikkeld met informatie over (beroeps)opleidingen, scholingstrajecten, regionale projecten en advies- en ondersteunde organisaties op het terrein van Leren en Werken. Deze is toegankelijk voor iedereen. De geboden informatie is bedoeld voor mensen die een opleiding zoeken, werkzoekenden, professionals en bedrijven uit de regio Drechtsteden. Het accent ligt op het regionale aanbod tot en met mbo-niveau, met waar nodig uitbreidingen naar opleidingen in omliggende regio’s, met name Rotterdam en Breda.
De geboden informatie is zo volledig mogelijk weergegeven, inclusief een contactadres voor nadere informatie. Ook is een formulier ontwikkeld om de informatie gemakkelijk up-to-date te kunnen houden. Leerwerkloket Drechtsteden wil alle vermelde opleidingen daartoe tweemaal per jaar benaderen.

In beginsel is het model toepasbaar in alle regio’s. Het landelijk programmateam zal uitzoeken of dit mogelijk is. Het onderhouden van de informatie blijft een taak van de regio zelf.

De Wegwijzer is hier te bezoeken.
TOP  
LeerWerkDag 8 november 2016
 
Dinsdag 8 november 2016 sluiten de Leerwerkloketten voor een dag hun poorten, en pakken we de kans om zelf te leren, van en met elkaar. De LeerWerkDag wordt gehouden op een passende locatie: Leerhotel Het Klooster in Amersfoort.
De LeerWerkDag is voor alle leerwerkadviseurs, ondersteunend personeel, coördinatoren en projectleiders van de Leerwerkloketten en het landelijk programmateam.

Het feit dat de Leerwerkloketten vanaf komend jaar structurele financiering krijgen, is een goede reden voor inhoudelijke verdieping en versterking van de onderlinge verbindingen. De dag zal ook een feestelijk tintje krijgen. Jan Bijvank, lid van de voorbereidingsgroep: “We hebben trendwatcher Adjiedj Bakas uitgenodigd om ons mee te nemen in de nieuwste ontwikkelingen op met betrekking tot leren en werken. Verder zijn er inspirerende workshops en is er volop gelegenheid tot uitwisseling van ervaringen en good practices.”

De voorbereiding van de dag ligt in handen van Jan Bijvank en Selwin Umar, respectievelijk projectleiders van de Leerwerkloketten Utrecht en Westelijk Noord-Brabant/Zeeland. Vanuit het landelijk programmateam worden zij ondersteund door Kaat Schreuders, Jolien Klein Wassink en Maxime Schulpen.

Met vragen over deze dag kun je terecht bij jan.bijvank@lerenenwerken.nl.
TOP  
Achter de schermen: Nitish Prithipal
 
“Dichtbij de business”

Nitish Prithipal (34) is junior controller en werkt sinds 5 juli 2016 bij het landelijk programmateam Leren en Werken. “Ik houd me bezig met de financiële input voor de kwartaalverantwoordingen en vergoedingen aan de Leerwerkloketten. Ook tref ik samen met mijn collega Reinier Wardenaar voorbereidingen voor de begrotingen 2017. Ik hoop een goede samenwerking op te bouwen met de regio’s en waar nodig een bijdrage te leveren.”

Lees verder
TOP  
Netwerkbijeenkomsten Leren en Werken 2016
 

De net werkbijeenkomsten Leren en Werken zijn bestemd voor de projectleiders van de Leerwerkloketten en anderen die direct betrokken zijn bij Leren en Werken-projecten in de regio’s.

Let op! De geplande netwerkbijeenkomst op donderdag 3 november 2016 komt te vervallen!!! Dit vanwege de LeerWerkDag van dinsdag 8 november 2016.
Op 3 november is er wel een bijeenkomst over het Taalakkoord, alleen voor projectleiders.
De laatste netwerkbijeenkomst in 2016 is op donderdag 22 december in Meeting Plaza.

Meer informatie over de netwerkbijeenkomsten vind je bij ‘Bijeenkomsten’ in het inloggedeelte van Lerenenwerken.nl.
TOP  
Word lid van de Community Leren en Werken
 

Medewerkers van de Leerwerkloketten en andere professionals die betrokken zijn bij het programma Leren en Werken, kunnen een profiel aanmaken voor het inloggedeelte van lerenenwerken.nl. In dit besloten gedeelte vormen we als professionals met elkaar een platform om kennis en informatie te delen en elkaar te inspireren. Leden van de Community ontvangen regelmatig in hun mailbox een update ‘Nieuw in de community Leren en Werken’.

Aanmelden voor de Community kan op www.lerenenwerken.nl onder de knop ‘Login’/’Nieuwe account aanmaken’. Je geeft hier je gegevens op. Na goedkeuring van je aanmelding ontvang je een bevestiging met je persoonlijke inlogcode.
TOP  
Arbeidsmarktinformatie
 
UWV en gemeenten hebben de Nederlandse arbeidsmarkt ingedeeld in 35 regio’s. Per regio  verschaft UWV actuele vraag- en aanbodcijfers.
Sinds 2013 publiceert UWV eveneens de ontwikkelingen binnen sectoren en beroepen. Dit is een initiatief van sociale partners, VNG, UWV en SBB en wordt ondersteund door het Ministerie van SZW. Sinds 2014 is er daarnaast specifieke aandacht voor kansrijke beroepen op de arbeidsmarkt.
TOP  
Links
Meer weten over Leren en Werken? Raadpleeg dan onderstaande sites:

www.lerenenwerken.nl
Leren en Werken is de landelijke publieksgerichte website over leren en werken. Op deze site staat tevens een overzicht van alle Leerwerkloketten.
De site bevat ook een besloten gedeelte voor professionals (Community Leren en Werken)

Taalakkoord.lerenenwerken.nl
Site over de bevordering van taalvaardigheid op de werkvloer

www.werk.nl
De website van UWV WERKbedrijf. Hier is ook actuele regionale en sectorale arbeidsmarktinformatie te vinden, en een overzicht van alle Leerwerkloketten.

www.werkbladmagazine.nl
Werkblad is het digitale magazine van UWV vol inspiratie en tips voor werkzoekenden.

www.S-BB.nl
Site van de stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Hier vind je onder andere de regionale basiscijfers op het gebied van stages en leerbanen.

www.nationaal-kenniscentrum-evc.nl
Alle informatie over het Ervaringscertificaat (EVC)

www.subsidiecalculator.nl
Overzicht van mogelijke subsidies, premiekortingen en afdrachtvermindering voor werkgevers.

www.telmeemettaal.nl
Site over het actieprogramma van OCW, SZW en VWS gericht op het bestrijden en voorkomen van laaggeletterdheid
TOP  
Landelijk Programmateam Leren en Werken: wie doet wat
Hieronder vind je de actuele samenstelling van het programmateam.

Programmamanager
Marianne Zoetmulder, 06-55183095, marianne.zoetmulder@uwv.nl

Plv. programmamanager
Rieky Janssen, 06-46160868, rieky.janssen@uwv.nl

Secretariaat
Kaat Schreuders, 06-11734119, kaat.schreuders@uwv.nl

Dienstverlening
Jolien Klein Wassink, 06-11761910, jolien.kleinwassink@uwv.nl

Kwaliteit en Control
Reinier Wardenaar, 06-21108431, reinier.wardenaar@uwv.nl
Nitish Prithipal, 06-29423377, nitish.prithipal@uwv.nl

Adviseur Uitvoering
Selwin Umar, 06-21679759, selwin.umar@uwv.nl

Leerwerktrajecten en Financial Engineering
Erik de Graaf, 06-24826556, erik.degraaf@lerenenwerken.nl

Samenwerking Leerwerkloketten en SBB
Theo Wehkamp, 06-43235699, t.wehkamp@s-bb.nl / theo.wehkamp@lerenenwerken.nl

Coördinator Taalakkoord
Henk Bakker, 06-13000603, henk.bakker@lerenenwerken.nl

Ambassadeurschap Leren en Werken
Lau van den Bos, l.vandenbos@lerenenwerken.nl

Communicatie en website, info@lerenenwerken.nl
Silvia Groot, 06-46953735, silvia.groot@uwv.nl
Maxime Schulpen, 06-46953794, maxime.schulpen@uwv.nl

Tevens betrokken bij het Programma Leren en Werken

UWV Strategisch Beleid en Kenniscentrum (SBK)
Elize de Bar, 06-53472142, elize.debar@uwv.nl
Sara Koole, 06-31659942, Sara.Koole-01@uwv.nl

Business Advies UWV
Denise van Etten, 06-53425646, denise.vanetten@uwv.nl

Communicatie UWV
Michelle Klaverstijn, 06-46953748, Michelle.Klaverstijn@uwv.nl
Colofon
De redactie van de INFO Leerwerkloketten bestaat uit:

Marianne Zoetmulder, Programmamanager Leren en Werken
Kaat Schreuders, secretaresse
Saskia den Broeder, tekstbureau Werkende Woorden

De redactie houdt zich aanbevolen voor jullie nieuwsberichten en suggesties!
TELL A FRIEND!
© 2016 UWV WERKbedrijf | Aanmelden | Afmelden.