Indien deze e-mail niet goed zichtbaar is, klik dan hier voor de online versie.
December 2016, jaargang 7, nummer 7
De INFO Leerwerkloketten biedt informatie over de regionale samenwerkingsverbanden Leren en Werken zoals deze gestalte hebben gekregen in de Leerwerkloketten. De INFO wil een informatie- en inspiratiebron zijn voor iedereen die vanuit UWV WERKbedrijf, gemeenten, onderwijs, sectorale partners en bedrijfsleven betrokken is bij Leren en Werken. De INFO Leerwerkloketten biedt tevens informatie over de uitvoering van het Taalakkoord.

De INFO Leerwerkloketten wordt standaard per e-mail toegezonden aan de projectleiders van de regionale samenwerkingsverbanden Leren en Werken en aan onze contactpersonen bij UWV, ROC’s, gemeenten, SBB, bedrijven, sectoren en branches. Ook de abonnees van de voormalige Nieuwsbrief Taalakkoord ontvangen de INFO. Overige betrokkenen en geïnteresseerden die de INFO willen ontvangen, kunnen zich hier aanmelden.
In dit nummer
Veelbelovend
Nieuws rond het Taalakkoord
Subsidieregeling Tel mee met Taal gaat 1 januari 2017 in
“Scholing maakt mens en maatschappij sterker” - terugblik Jan Bijvank
Verslag Leerwerkdag 8 november 2016
Taalakkoord in praktijk: kennisgroep SW
Leerwerkloket Groningen spreekt 700ste klant van 2016
Portfolio Maand van Leren en Werken
Week van de Loopbaan oogst waardering
Achter de schermen: Shimona Malaihollo
Netwerkbijeenkomsten Leren en Werken 2016
TOP  
Veelbelovend
 
Dinsdag 8 november waren de Leerwerkloketten gesloten. Die dag hebben we besteed aan leren van en met elkaar en versterken van de onderlinge band. Om met nog meer inspiratie de volgende dag weer open te gaan voor onze klanten.

Begin 2017 wordt Leerwerkloket FoodValley geopend in Ede-Wageningen. Het netwerk van Leerwerkloketten is per 1 september 2016 eveneens uitgebreid met een extra Drentse locatie in Hoogeveen/De Wolden. We heten de nieuwe loten aan de stam hartelijk welkom!
Een mooie opsteker is verder, dat na een jaarlijks onderzoek door Accessibilty opnieuw is vastgesteld dat onze website www.lerenenwerken.nl voldoet aan de nieuwste eisen van toegankelijkheid, en dus het ‘Waarmerk drempelvrij’ mag voeren.

Onze landelijk dekkende infrastructuur is vanaf 2010 opgebouwd. Daarvoor waren er al afzonderlijke sectorale en regionale projecten Leren en Werken die als voorlopers hebben gefungeerd. Enkele projectleiders van het eerste uur zijn nog steeds betrokken. Een van hen is Jan Bijvank, die binnenkort met welverdiend pensioen gaat. In een interview in deze INFO blikt hij terug.
In de rubriek ‘Achter de schermen’ verwelkomen we een trainee: Shimona Malaiholla, die onderzoek gaat doen naar laaggeletterdheid. Onze twee voormalige trainees komen per 1 januari 2017 in vaste dienst.

Taalvaardigheid blijft actueel. Per 1 juli 2016 is de uitvoering van het Taalakkoord door SZW overgedragen aan de Leerwerkloketten. Het aantal bedrijven en organisaties dat zich bij het Taalakkoord aansluit blijft groeien. Zo ondertekenden al negen SW-organisaties het Taalkoord; zij hebben tevens onderling een kennisgroep gevormd om ervaringen uit te wisselen over het verbeteren van de taalvaardigheid van medewerkers, zowel in de eigen organisatie als bij inlenende bedrijven en partnerorganisaties. Verderop in deze INFO meer hierover.
Wij als Leerwerkloketten zullen bedrijven stimuleren gebruik te maken van de nieuwe subsidieregeling Tel mee met Taal, waar ook regionale samenwerkingsverbanden een beroep op kunnen doen.

December is alweer de laatste maand van een actief en bewogen 2016. De positieve evaluatie die heeft geleid tot onze structurele financiering met ingang van 2017 is het resultaat van onze gezamenlijk inspanning. En die wordt doorgezet: in een aantal regio’s hebben onze samenwerkingspartners eveneens besloten om duurzaam te investeren in de lange termijnontwikkeling van hun Leerwerkloket. Dat geeft een nog betere basis voor onze dienstverlening.Onverminderd ‘gaan’ we voor een leven lang leren voor zo veel mogelijk mensen. Op naar een veelbelovend 2017!

Marianne Zoetmulder 
Landelijk Programmamanager Leren en Werken
TOP  
Nieuws rond het Taalakkoord

logo Leren en WerkenEen groeiend netwerk
Afgelopen maand hebben weer nieuwe werkgevers en branches ‘ja’ gezegd tegen het gezamenlijk vergroten van de taalvaardigheid bij werknemers:

  • Rijksschoonmaakorganisatie
  • Gemeente Rotterdam
  • ROC De Leijgraaf (en deze ook als taalaanbieder)
  • STL (Sectorinstituut Transport en Logistiek)
  • De Wijert
Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van 26 januari 2017 (zie verderop) zal de toetreding van deze nieuwe leden van het landelijke bedrijvennetwerk Taalakkoord feestelijk worden gevierd. Het Programma Leren en Werken heet alle nieuwe partners van harte welkom en is de bestaande partners zeer erkentelijk voor de goede samenwerking!

Subsidieregeling Tel mee met Taal: aanvragen vanaf 1 januari 2017
Van 1 januari 2017 tot 1 juli 2017 kunnen werkgevers en regionale samenwerkingsverbanden een subsidieaanvraag indienen voor taalscholing in het kader van de Regeling Taalakkoorden van het programma Tel mee met Taal. Zie ook het artikel verderop in deze INFO. Of ga direct naar www.telmeemettaal.nl/subsidieaanvraag.

Nieuwjaarsbijeenkomst Taalakkoord
Op donderdagmiddag 26 januari 2017 wordt in Utrecht voor de bij het Taalakkoord betrokken branches, bedrijven en ambassadeurs een nieuwjaarsbijeenkomst gehouden. Hiervoor zijn ook de aangesloten Taalaanbieders uitgenodigd die bij bedrijven en instellingen taal op de werkvloer verzorgen. Genodigden hebben een vooraankondiging ontvangen.

Taallunch
Dinsdag 15 november 2016 vond een bijeenkomst plaats met de bij het Taalakkoord aangesloten Taalaanbieders. Zij zijn door landelijk programmamanager Marianne Zoetmulder, Henk Bakker, landelijk coördinator Taalakkoord en door Coen Coopman van het ministerie van SZW bijgepraat over de aanpak van de uitvoering van het landelijke Taalakkoord Werkgevers via het programma Leren en Werken en de subsidieregeling Tel mee met Taal.

Versterking taalvaardigheid ook zaak van HR
In het oktobernummer van HR Rendement verscheen het artikel ‘Euhm... wat zeg je?’. Verbeteren van taalvaardigheid is de moeite waard voor organisatie en werknemer, onder meer vanwege veiligheid en efficiëntie. De boodschap van het artikel: ‘Zorg dat taal een regulier onderdeel van het HR-beleid wordt’.
Lees het volledige artikel hier.

Taalakkoord.lerenenwerken.nl in nieuw jasje

De website Taalakkoord.lerenenwerken.nl  is aangepast naar de huisstijl van het programma Leren en Werken. U vindt hier het laatste nieuws rond het Taalakkoord, achtergrondinformatie en inspirerende praktijkverhalen. Ook kunt u onder het kopje ‘actueel’ alle verschenen nieuwsbrieven teruglezen. Geleidelijk wordt de website inhoudelijk verder vernieuwd en aangevuld met informatie en tips voor werkgevers om hun werknemers te helpen taalvaardiger te worden.

Vragen over het Taalakkoord of meedoen?
U kunt mailen naar taalakkoord@lerenenwerken.nl of contact opnemen met het Leerwerkloket in uw regio. De adressen van de Leerwerkloketten zijn te vinden op www.lerenenwerken.nl. Hier vindt u tevens informatie over de overige dienstverlening van de Leerwerkloketten aan werkgevers.
Heeft u specifieke vragen? Dan kunt u contact opnemen met Henk Bakker, coördinator Taalakkoord bij het Programmateam Leren en Werken, 06-13000603, henk.bakker@lerenenwerken.nl.
TOP  
Subsidieregeling Tel mee met Taal gaat 1 januari 2017 in
Vanaf 1 januari tot 1 juli 2017 kunnen werkgevers een aanvraag indienen voor de subsidieregeling Tel mee met Taal. Met deze subsidie willen de ministeries OCW, SZW en VWS stimuleren dat werkgevers investeren in de taalvaardigheid van hun medewerkers. Met de subsidie kunnen werkgevers tot 67 procent van de kosten van het taaltraject vergoed krijgen. De aan te vragen subsidie bedraagt maximaal 50.000 euro per aanvraag. Naast werkgevers kunnen ook regionale samenwerkingsverbanden die zich richten op de bestrijding van laaggeletterdheid, profiteren van de subsidies.

Waarom deze regeling?
Investeren in de taalvaardigheid is een slimme investering voor werkgevers. Taalvaardige medewerkers hebben een hogere productiviteit, zijn vaak efficiënter, verzuimen minder en werken veiliger. Een betere taalvaardigheid leidt tot minder fouten tijdens het werk, meer zelfvertrouwen en minder stress. Werknemers leren effectiever communiceren en zijn meer betrokken bij de organisatie. Tot slot maakt de investering in taal doorgroeimogelijkheden voor zowel de medewerkers als de organisatie mogelijk.

Voor welke trajecten?
De trajecten waarvoor subsidie verstrekt wordt, gaan over taalbeheersing op de werkvloer (lezen, luisteren, spreken en schrijven). In aanvulling hierop kunnen rekenvaardigheden en toepassing van taalvaardigheid in een digitale omgeving onderdeel zijn van de subsidieaanvraag. Een werkgever kan subsidie aanvragen voor meerdere opleidingstrajecten of cursistengroepen tegelijk.

Twee aanvraagrondes: 2017 en 2018
Werkgevers en regionale samenwerkingsverbanden kunnen gedurende twee periodes subsidie aanvragen: van 1 januari 2017 tot 1 juli 2017 en van 1 januari 2018 tot 1 juli 2018. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. En op = op!

Meer informatie
Op de website www.telmeemettaal.nl/subsidieaanvraag vinden werkgevers het aanvraagformulier, verdere informatie, handreikingen en inspirerende voorbeelden.
Regionale samenwerkingsverbanden vinden het aanvraagformulier hier.
TOP  
“Scholing maakt mens en maatschappij sterker”
Vertrekkend projectleider Jan Bijvank over ‘zijn’ Leerwerkloket Utrecht

Projectleider Jan Bijvank van Leerwerkloket Utrecht gaat met ingang van 1 januari 2017 met pensioen. Het Utrechtse Leerwerkloket bestaat al vanaf 2008 en liep daarmee enkele jaren vooruit op het Programma Leren en Werken. Twee pijlers bleven onveranderd: het ontwikkelen van leerwerkarrangementen en communicatie. “Onze grootste uitdaging is, aandacht te blijven vragen voor het belang van leren.”

Lees verder
TOP  
Verslag Leerwerkdag 8 november 2016
160 leerwerkadviseurs leren van elkaar

Ze waren er vrijwel allemaal, de ruim 160 projectleiders en leerwerkadviseurs van de Leerwerkloketten uit het hele land en de medewerkers van het Programmateam Leren en Werken. Op 8 november 2016 werden ze feestelijk onthaald in Leerhotel Het Klooster in Amersfoort. De Leerwerkdag bestond uit een inspirerend inhoudelijk programma met een verrassende lezing van trendwatcher Adjiedj Bakas en twee workshoprondes. Met tussendoor ruimte om contacten te leggen en ervaringen uit te wisselen. Een heerlijke lunch, een borrel en muziek maakten het helemaal ‘af’. Geheel in stijl met het thema verzorgden leerlingen van Hotelschool Amersfoort de congresorganisatie.

Lees verder
TOP  
Taalakkoord in praktijk: kennisgroep SW
In januari 2015 ondertekenden drie SW-organisaties het Taalakkoord: Presikhaaf Bedrijven, Weener XL en IBN. Inmiddels hebben zich nog zes SW-bedrijven aangesloten (Felua-groep, WOZL, PAUW Bedrijven, WSD-Groep, Stroomopwaarts en WVS-groep), evenals hun A&O-fonds SBCM. De SW-bedrijven willen hun ervaringen met de uitvoering van het Taalakkoord delen en elkaar op ideeën brengen. Daartoe vormden zij een kennisgroep, die ondersteund wordt vanuit SBCM. Naast het uitwisselen van good practices willen de deelnemers andere bedrijven stimuleren zich in te zetten voor taalvaardigheid op de werkvloer.

Lees verder
TOP  
Leerwerkloket Groningen spreekt 700ste klant van 2016
Leerwerkloket Groningen heeft de afgelopen jaren een positieve ontwikkeling doorgemaakt. Er is stevig gewerkt aan naamsbekendheid, zowel bij klanten als collega-instellingen. Het Leerwerkloket is vertegenwoordigd op werkbeurzen, banenmarkten en workshops en de info-flyer wordt wekelijks aan álle werkzoekenden in de regio verzonden. Bovendien is het loket prominent gevestigd in de ontvangsthal van Werkplein Groningen. Dit alles zie je terug in de bezoekersaantallen: op donderdag 24 november sprak Leerwerkloket Groningen zijn 700ste klant van 2016.

Weer stappen ondernemen
Assistent-projectleider Marijn Pietersen-Jonker: “Het gesprek met ‘meneer Zevenhonderd’ was een schoolvoorbeeld van waar we als loket voor staan. Meedenken, adviseren en handvatten bieden om aan de slag te gaan. Mijn collega Jantje Wieringa sprak deze klant, 48 jaar, met een diploma HTS Werktuigbouwkunde. De afgelopen tien jaar had hij in verschillende functies gewerkt, maar diep van binnen wil hij eigenlijk graag leraar basisonderwijs worden. Van UWV kreeg hij voor deze stap echter geen vrijstelling, en hij liep vast. Jantje bespreekt met hem de mogelijkheden: stage lopen, proefplaatsing, scholingsvoucher inzetten op techniek: hij zou zo weer in de Werktuigbouwkunde aan de slag zijn. Maar duidelijk was dat meneer toch graag voor de klas wilde staan. Wat dacht hij dan van Docent Techniek, een kansberoep, waarbij hij zijn opleiding, achtergrond en toekomstdroom kan combineren! Zij-instromen in het voortgezet onderwijs of het mbo, en met behulp van de scholingsvoucher zijn lesbevoegdheid halen. ‘Kunt u hiermee verder?’ ‘Zeker, ik kan weer stappen ondernemen. Contact leggen met scholen, zoeken naar een stageplaats of proefplaatsing, informatie zoeken over zij-instromen in het onderwijs.’ En zo verliet onze 700ste klant het pand met een hoofd vol inspiratie!”
TOP  
Portfolio Maand van Leren en Werken
In september 2016 werd voor de tweede maal op rij de Maand van Leren en Werken georganiseerd, een initiatief van het Programma Leren en Werken. Gedurende deze maand worden overal in het land laagdrempelige activiteiten georganiseerd rond opleiding, werkend leren en loopbaan. Dit mede in het licht van drie grote evenementen: het Festival van het Leren, de Week van de Alfabetisering en de Week van de Loopbaan.

Dit jaar organiseerden de Leerwerkloketten en hun partners in september meer dan 75 activiteiten. Dit zijn ruim 25 activiteiten meer dan in 2015. Voorbeelden van activiteiten zijn de Defensie Jongerendag, het Rad van Fortuin op de markt in Eindhoven en Leerwerkloket Achterhoek die met een bus vol werkzoekenden langs bedrijven toerde.

Over de Maand van Leren en Werken 2016 is een portfolio verschenen met verslagen van een aantal activiteiten en de volledige kalender met alle activiteiten die in de Maand van Leren en Werken plaatsvonden.
TOP  
Week van de Loopbaan oogst waardering
 
In de week van 19 t/m 25 september 2016 organiseerde Noloc, vereniging voor loopbaanprofessionals, de Week van de Loopbaan. Gedurende deze week openden loopbaanadviseurs en jobcoaches van Noloc hun deuren voor alle belangstellenden met een loopbaanvraag. Van deze mogelijkheid maakten 442 personen gebruik. Zij bezochten een van de 217 deelnemende loopbaanprofessionals voor een gratis consult.

Eerste kennismaking
Caroelien Prins, coördinator marketing & communicatie bij Noloc: “Dit jaar hebben we gekozen voor een Week in plaats van een Dag van de Loopbaan zoals de vorige twee jaar. Dat heeft geleid tot een iets hoger aantal bezoekers en meer deelnemende loopbaanadviseurs. Het ging het meest om individuele gesprekken, een enkele maal werd een workshop aangeboden. De Week van de Loopbaan is bedoeld als een eerste kennismaking met wat wij als loopbaanprofessionals te bieden hebben.”
De waardering voor het initiatief was groot: 60 procent van de bezoekers gaf als rapportcijfer een 8 aan de Week van de Loopbaan; 20 procent zelfs een 9. Enkele opmerkingen van bezoekers: “Prima manier om één op één eens de zaken op een rijtje te zetten.” “Goed initiatief. Voor mijzelf is het toch lastig om van tevoren te beoordelen of en hoe een coach mij het beste kan helpen. Dit maakt de stap makkelijker en brengt mij zo ook weer verder.”

Meer informatie over de Week van de Loopbaan is te vinden op www.noloc.nl/week-van-de-loopbaan-2016.
TOP  
Achter de schermen: Shimona Malaihollo
 
“Praktijkgericht onderzoek voor de Leerwerkloketten”

Shimona Malaihollo (24) werkt sinds 15 oktober 2016 als trainee bij het Programmateam Leren en Werken. “Ik ben aangesteld om onderzoek te doen, onder meer naar de dienstverlening op het terrein van laaggeletterdheid”, vertelt ze. “Voor mijzelf is het een unieke kans om praktijkervaring op te doen en te ontdekken waar ik heen wil.”

Lees verder
TOP  
Netwerkbijeenkomsten Leren en Werken 2016
 

De netwerkbijeenkomsten Leren en Werken zijn bestemd voor de projectleiders van de Leerwerkloketten en anderen die direct betrokken zijn bij Leren en Werken-projecten in de regio’s.

De laatste (feestelijke) netwerkbijeenkomst in 2016 is op donderdag 22 december in Meeting Plaza.

Meer informatie over de netwerkbijeenkomsten vind je bij ‘Bijeenkomsten’ in het inloggedeelte van Lerenenwerken.nl.
TOP  
Word lid van de Community Leren en Werken
 

Medewerkers van de Leerwerkloketten en andere professionals die betrokken zijn bij het programma Leren en Werken, kunnen een profiel aanmaken voor het inloggedeelte van lerenenwerken.nl. In dit besloten gedeelte vormen we als professionals met elkaar een platform om kennis en informatie te delen en elkaar te inspireren. Leden van de Community ontvangen regelmatig in hun mailbox een update ‘Nieuw in de community Leren en Werken’.

Aanmelden voor de Community kan op www.lerenenwerken.nl onder de knop ‘Login’/’Nieuwe account aanmaken’. Je geeft hier je gegevens op. Na goedkeuring van je aanmelding ontvang je een bevestiging met je persoonlijke inlogcode.
TOP  
Arbeidsmarktinformatie
 
UWV en gemeenten hebben de Nederlandse arbeidsmarkt ingedeeld in 35 regio’s. Per regio  verschaft UWV actuele vraag- en aanbodcijfers.
Sinds 2013 publiceert UWV eveneens de ontwikkelingen binnen sectoren en beroepen. Dit is een initiatief van sociale partners, VNG, UWV en SBB en wordt ondersteund door het Ministerie van SZW. Sinds 2014 is er daarnaast specifieke aandacht voor kansrijke beroepen op de arbeidsmarkt.
TOP  
Links
Meer weten over Leren en Werken? Raadpleeg dan onderstaande sites:

www.lerenenwerken.nl
Leren en Werken is de landelijke publieksgerichte website over leren en werken. Op deze site staat tevens een overzicht van alle Leerwerkloketten.
De site bevat ook een besloten gedeelte voor professionals (Community Leren en Werken)

Taalakkoord.lerenenwerken.nl
Site over de bevordering van taalvaardigheid op de werkvloer

www.telmeemettaal.nl
Website over het actieprogramma van OCW, SZW en VWS gericht op het bestrijden en voorkomen van laaggeletterdheid

www.werk.nl
De website van UWV WERKbedrijf. Hier is ook actuele regionale en sectorale arbeidsmarktinformatie te vinden, en een overzicht van alle Leerwerkloketten.

www.werkbladmagazine.nl
Werkblad is het digitale magazine van UWV vol inspiratie en tips voor werkzoekenden.

www.S-BB.nl
Site van de stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Hier vind je onder andere de regionale basiscijfers op het gebied van stages en leerbanen.

www.nationaal-kenniscentrum-evc.nl
Alle informatie over het Ervaringscertificaat (EVC)

www.subsidiecalculator.nl
Overzicht van mogelijke subsidies, premiekortingen en afdrachtvermindering voor werkgevers.
TOP  
Landelijk Programmateam Leren en Werken: wie doet wat
Hieronder vind je de actuele samenstelling van het programmateam.

Programmamanager
Marianne Zoetmulder, 06-55183095, marianne.zoetmulder@uwv.nl

Plv. programmamanager
Rieky Janssen, 06-46160868, rieky.janssen@uwv.nl

Secretariaat
Kaat Schreuders, 06-11734119, kaat.schreuders@uwv.nl

Dienstverlening
Jolien Klein Wassink, 06-11761910, jolien.kleinwassink@uwv.nl

Kwaliteit en Control
Reinier Wardenaar, 06-21108431, reinier.wardenaar@uwv.nl
Nitish Prithipal, 06-29423377, nitish.prithipal@uwv.nl

Adviseur Uitvoering
Selwin Umar, 06-21679759, selwin.umar@uwv.nl

Leerwerktrajecten en Financial Engineering
Erik de Graaf, 06-24826556, erik.degraaf@lerenenwerken.nl

Coördinator Taalakkoord
Henk Bakker, 06-13000603, henk.bakker@lerenenwerken.nl

Ambassadeurschap Leren en Werken
Lau van den Bos, l.vandenbos@lerenenwerken.nl

Communicatie en website, info@lerenenwerken.nl
Silvia Groot, 06-46953735, silvia.groot@uwv.nl
Maxime Schulpen, 06-46953794, maxime.schulpen@uwv.nl7

Trainee
Shimona Malaihollo, 06-21148671, shimona.malaihollo@uwv.nl

Tevens betrokken bij het Programma Leren en Werken

UWV Strategisch Beleid en Kenniscentrum (SBK)
Elize de Bar, 06-53472142, elize.debar@uwv.nl
Sara Koole, 06-31659942, Sara.Koole-01@uwv.nl

Business Advies UWV
Denise van Etten, 06-53425646, denise.vanetten@uwv.nl

Communicatie UWV
Michelle Klaverstijn, 06-46953748, Michelle.Klaverstijn@uwv.nl
Colofon
De redactie van de INFO Leerwerkloketten bestaat uit:

Marianne Zoetmulder, Programmamanager Leren en Werken
Silvia Groot, Communicatie Leren en Werken
Saskia den Broeder, tekstbureau Werkende Woorden

De redactie houdt zich aanbevolen voor jullie nieuwsberichten en suggesties!
TELL A FRIEND!
© 2016 UWV WERKbedrijf | Aanmelden | Afmelden.