Indien deze e-mail niet goed zichtbaar is, klik dan hier voor de online versie.
December 2018, jaargang 9, nummer 6
De INFO Leerwerkloketten biedt informatie over de regionale samenwerkingsverbanden Leren en Werken zoals deze gestalte hebben gekregen in de Leerwerkloketten. De INFO wil een informatie- en inspiratiebron zijn voor iedereen die vanuit UWV WERKbedrijf, gemeenten, onderwijs, sectorale partners en bedrijfsleven betrokken is bij Leren en Werken. De INFO Leerwerkloketten biedt tevens informatie over de uitvoering van het Taalakkoord Werkgevers.

De INFO Leerwerkloketten wordt standaard per e-mail toegezonden aan de projectleiders van de regionale samenwerkingsverbanden Leren en Werken en aan onze contactpersonen bij UWV, gemeenten, ROC’s, particuliere opleiders, SBB, scholingsfondsen, bedrijven, sectoren en branches. Overige betrokkenen en geïnteresseerden die de INFO willen ontvangen, kunnen zich hier aanmelden.
In dit nummer
Chapeau!
Nieuws rond het Taalakkoord Werkgevers
Friesland stoomt op naar ‘Leerwerkloket-plus’
Terugblik Maand van Leren en Werken 2018
Leerwerkdag 2018: investeren in mensen
Inclusiviteit op de werkvloer is meer dan taal
Column ‘Over leren en werken gesproken’: Umdenken
Financial engineering: slim stapelen
Arbeidsmarkt 2019 biedt meer kansen dan ooit
Achter de schermen: Spencer Falix
Netwerkbijeenkomsten Leren en Werken 2018
TOP  
Chapeau!
 
Hoewel 2018 nog niet helemaal voorbij is, kan ik nu al zeggen dat we terugkijken op een bevlogen en productief jaar. Er is door de Leerwerkloketten enorm veel werk verzet zowel in de individuele dienstverlening aan jongeren, werkzoekenden, werkenden en werkgevers, als in de vorm van bijeenkomsten en projecten. Steeds meer zijn de Leerwerkloketten de spin in een web van gestroomlijnde regionale samenwerkingsverbanden. Dat 1 plus 1 dan 3 of meer kan worden, zien we regelmatig gebeuren.

Het tij zit ons mee. Dat geldt voor de mogelijkheden op de arbeidsmarkt nu de economie alweer enkele jaren fors groeit. Bedrijven willen graag hun personeelstekorten aanvullen. Daarom zijn zij volop bereid mee te investeren in scholing en toeleiding om kleine of zelfs grotere afstanden tussen vraag en aanbod te overbruggen. Statushouders, voortijdig schoolverlaters, gedeeltelijk arbeidsgehandicapten en langdurig werklozen krijgen zo (opnieuw) een kans. Zij-instroom, extra taallessen, training on the job: de mogelijkheden zijn legio. Het aanbod vanuit opleidingsinstellingen wordt flexibeler zodat steeds meer maatwerk kan worden geleverd. Het Leerwerkloket is vaak degene die partijen ‘aan elkaar schakelt’ om werkzame leerroutes te realiseren.

Vanuit de landelijke overheid wordt inmiddels stevig ingezet op Leven Lang Ontwikkelen. Niet alleen op papier, maar ook in de vorm van concrete maatregelen. Via de SER hebben ook de sociale partners een rol toebedeeld gekregen om een positieve leercultuur te bevorderen, een uitdaging die zij samen met de O&O-fondsen met verve hebben opgepakt. Bij dit alles zijn de Leerwerkloketten duidelijk in beeld. Een laagdrempelige voorziening dicht bij huis waar iedereen terecht kan met vragen over leren en loopbaan wordt gezien als onmisbare schakel. Wij hebben extra budget gekregen om in drie regio’s te experimenteren met een ‘Leerwerkloket-plus’ om te onderzoeken hoe wij onze reikwijdte in de regio verder kunnen vergroten. De regio’s waarin wij  met de ‘plus’ aan de slag gaan zijn Friesland, Twente en Rijnmond.

Deze INFO staat weer bol met artikelen over de bruisende en veelzijdige activiteiten van de Leerwerkloketten. Wij blijven ons overigens ook zelf ontwikkelen. Op 5 november jl. hielden we de jaarlijkse Leerwerkdag waar alle medewerkers van de Leerwerkloketten zich konden laten inspireren door workshops en presentaties. ‘s Middags werd het gezelschap uitgebreid met onze regionale bestuurders en landelijke stakeholders. Een verslag van de dag vind je verderop in dit nummer.

De opbrengst van de Maand van Leren en Werken in september hebben we weergegeven in een fraaie infographic. In een oogopslag is te zien dat de Leerwerkloketten en hun partners ook in 2018 vele uiteenlopende activiteiten hebben georganiseerd om de mogelijkheden van (werkend) leren laagdrempelig onder de aandacht te brengen van een breed publiek.

Chapeau voor dit alles! Ik heb er alle vertrouwen in dat we opstomen naar een 2019 dat minstens even werkzaam zal zijn als 2018. Maar eerst komen nog Kerst en Oud en Nieuw met daaromheen voor velen een ‘winterstop’ met welverdiende vrije dagen. Degenen die ik voordien niet meer zie of spreek, wens ik alvast fijne feestdagen en een goede start in het nieuwe jaar.

Marianne Zoetmulder 
Landelijk Programmamanager Leren en Werken
TOP  
Nieuws rond het Taalakkoord Werkgevers

logo Leren en WerkenEen groeiend netwerk
Sinds de vorige INFO hebben weer nieuwe werkgevers, branches en taalaanbieders ‘ja’ gezegd tegen het gezamenlijk vergroten van de taalvaardigheid bij werknemers. Het Programma Leren en Werken heet de nieuwe partners van harte welkom!

Nieuw toegetreden werkgevers:

 • BAT
 • FRSH
 • GroenWerkXL
 • Het Groenbedrijf
 • Risse Groep
 • Logistic Force
 • Deltawerkers/Fritech Personeelsdiensten
 • Bernhoven
 • Femmeployment
 • Olympia
 • Lynne Re-integratie
Nieuw toegetreden taalaanbieders:
 • Gebaren.nl
 • Danner & Danner B.V.
 • Talen Training Centrum
 • Yolanda Bos
 • Kusters scholing & training B.V.
Subsidieregeling Tel mee met Taal wordt vernieuwd
Met de subsidieregeling Tel mee met Taal willen de ministeries OCW, SZW en VWS stimuleren dat werkgevers investeren in de taalvaardigheid van hun medewerkers.
De periode om subsidie aan te vragen in 2018 is verstreken. Voor 2019 is een nieuwe subsidieregeling in voorbereiding. Hierover komt in het voorjaar meer informatie. Zie ook www.telmeemettaal.nl/subsidie.

Tel mee met Taal Festival 2018: veel aandacht voor taal op het werk

Tel mee met Taal organiseerde op 19 november 2018 in Theater de Meervaart te Amsterdam het Tel mee met Taal Festival. Een breed opgezet congres voor iedereen die zich inzet of wil inzetten om laaggeletterdheid in Nederland te voorkomen en te verminderen. Deelnemers konden kiezen uit in totaal vijftig workshops en presentaties. Binnen het thema Werk waren er acht sessies rond Taal op de werkvloer, waaronder een workshop over het Landelijk Taalakkoord Werkgevers. Een verslag van deze workshop vind je hier.

Inclusiviteit op de werkvloer is meer dan taal
Dinsdagmiddag 20 november vond in Utrecht de werkgeversbijeenkomst ‘Doe mee(r) met taal‘   plaats. Hieraan namen ruim vijftig werkgevers, taalaanbieders en belangstellenden deel. Centraal stond de vraag, wat je als bedrijf moet doen om de talenten van anderstaligen optimaal te benutten. De conclusie: taallessen zijn belangrijk, maar niet genoeg. Om goed te kunnen functioneren in een organisatie en in de samenleving is meer nodig: kennis van de (bedrijfs)cultuur, een netwerk, meedoen aan activiteiten, vriendschappen. Een goede integratie verhoogt de productiviteit en de sociale samenhang.
Verderop in deze INFO vind je het verslag van de bijeenkomst.

Argumentenkaarten tonen de winst van taal

Ze bestaan al even, maar worden nog steeds veelvuldig geraadpleegd en succesvol benut: de argumentenkaarten Taalvaardigheid. Deze argumentenkaarten bieden een overzicht van wat investeren in Nederlands op de werkvloer oplevert voor werkgever én werknemer.
De kaarten zijn samengesteld op basis van literatuur, onderzoeken en ervaringen van werkgevers. Er is ook een toelichting beschikbaar.
De kaarten kunnen hier worden bekeken en gedownload.

Nieuws en inspiratie
Op de website www.taalakkoord.nl vindt u nieuws en achtergrondinformatie rond het Taalakkoord. De website bevat eveneens inspirerende praktijkverhalen en tips hoe u uw werknemers kunt helpen taalvaardiger te worden. Onder het kopje ‘Actueel’ zijn ook alle verschenen nieuwsbrieven terug te vinden.

Vragen over het Taalakkoord of meedoen?
U kunt mailen naar taalakkoord@lerenenwerken.nl of contact opnemen met het Leerwerkloket in uw regio. Zie voor de adressen www.lerenenwerken.nl/leerwerkloketten. Op deze website vindt u tevens informatie over wat de Leerwerkloketten nog meer voor werkgevers kunnen betekenen.
TOP  
Friesland stoomt op naar ‘Leerwerkloket-plus’

Leerwerkloket Friesland geeft actief invulling aan zowel de informatie- en adviesfunctie naar klanten als aan succesvolle leerwerkprojecten in samenwerking met andere partijen. Een paar bijzonderheden springen eruit: de uitstekende organisatie rond het verbeteren van taalvaardigheid en aandacht voor de loopbaanontwikkeling van werkenden. Het Friese Leerwerkloket wordt binnenkort een van de drie pilots die mogen uitgroeien tot een ‘Leerwerkloket-plus’ en krijgt daarvoor extra middelen. Projectleider Steffen Pilkes: “We zetten hierbij vooral in op het realiseren van schaalvergroting samen met onze partnerorganisaties, waardoor veel meer klanten de juiste ondersteuning kunnen krijgen bij het zetten van duurzame loopbaanstappen.”

Lees verder

TOP  
Terugblik Maand van Leren en Werken 2018
Ook dit jaar is de Maand van Leren en Werken succesvol verlopen. Overal in het land organiseerden de Leerwerkloketten en hun partners laagdrempelige activiteiten om zoveel mogelijk mensen te attenderen op mogelijkheden om je te blijven ontwikkelen. De activiteiten variëren van taalbijeenkomsten in bibliotheken tot voorlichting over kansrijke beroepen, van informatiemarkten tot bustours langs bedrijven met vacatures.
Landelijk organiseerde Leren en Werken op 4 september 2018 een webinar gewijd aan verder leren en de ondersteuning die het Leerwerkloket hierbij kan bieden.
Tijdens de Maand van Leren en Werken vonden tevens de Week van de Alfabetisering, de Week van de Loopbaan (NOLOC) en het Festival van het Leren plaats.

Bijgaande infographic geeft in een oogopslag een indruk van de Maand van Leren en Werken 2018.
TOP  
Leerwerkdag 2018: investeren in mensen
Ditmaal was het Utrechtse Muntgebouw de locatie voor de jaarlijkse Leerwerkdag, die op 5 november 2018 al voor de vierde maal op rij werd gehouden. Een dag waarop alle medewerkers van de Leerwerkloketten bijeenkwamen om zelf te leren met en van elkaar via een programma met inspirerende workshops. Tijdens het middagprogramma sloten landelijke stakeholders en regionale bestuurders zich bij het gezelschap aan. Twee lezingen en een flitsend debat namen de aanwezigen mee in de ontwikkelingen en perspectieven rond de vraag: hoe staat het er nu echt voor met de leercultuur in ons land?

Lees verder


 
TOP  
Inclusiviteit op de werkvloer is meer dan taal
Hoe kun je zorgen dat de talenten van anderstaligen in je bedrijf of organisatie tot hun recht komen? Dat was de vraag waarover ruim vijftig werkgevers, taalaanbieders en andere betrokkenen dinsdagmiddag 21 november 2018 met elkaar in gesprek gingen. De bijeenkomst ‘Doe mee(r) met taal’ vond plaats in Utrecht bij Berenschot en was georganiseerd door Het Begint met Taal, Taal Doet Meer en Leerwerkloket Utrecht. Taalcoaching blijkt een belangrijk instrument om anderstaligen aansluiting te laten maken met de Nederlandse (bedrijfs)cultuur.

Lees verder


 
TOP  
Column ‘Over leren en werken gesproken’: Umdenken
 
De Duitsers hangen sterk aan tradities. Zo staan zij bekend om hun sterke werkend leren-cultuur: de ‘duale Ausbildung’. Als er kosten bespaard moeten worden doet een Duitse ondernemer nog eerder z’n Mercedes de deur uit dan dat hij ‘zijn’ leerwerkplekken schrapt.
In Nederland hebben we jaren geleden het Rijnlandse model verlaten en is tijdens de crisis het aantal leerwerkplekken schandalig gedaald. Nu zitten we met de gebakken peren. Onze Duitse buren daarentegen weten met behoud van hun goede tradities buitengewoon adequaat innovaties door te voeren. Dat doen ze beter dan wij Nederlanders. Ze hebben daar ook een mooie term voor: Umdenken.
Een van die Duitse maatschappelijke innovaties is de zogeheten Ein-Euro-Job. Daarbij gaat het om tijdelijke banen waar langdurig werklozen maatschappelijke activiteiten verrichten. Voor ieder gewerkt uur krijgt de bijstandsgerechtige 1 tot 2 euro bovenop zijn uitkering. Zou het een gedachte zijn om dit in Nederland in te voeren in combinatie met scholing? Bij onze ROC’s staan vele uren per jaar faciliteiten en lokalen ongebruikt die relatief goedkoop inzetbaar zijn.
Nu de Brexit aanstaande is en het morele gezag van de VS tanende, moeten we in Nederland de Angelsaksiche cultuur maar voorgoed vaarwel zeggen en massief aan de slag gaan met Rijnlandse innovaties. Het Umdenken zal ons ook helpen om ons ditmaal goed te wapenen tegen de gevolgen van een volgende economische crisis. Zo realiseren we voor iedereen het recht op een leven lang ontwikkelen. Ook voor de bijstandsgerechtigden.

Antoine Wintels

Antoine Wintels is CvB-voorzitter van het Summa College in Eindhoven en landelijk ambassadeur Leren en Werken
TOP  
Financial engineering: slim stapelen
 
Erik de Graaf, werkzaam bij het Landelijk Programmateam en bij Leren en Werken Midden-Utrecht, adviseerde al vele collega’s over financial engineering. In zijn trainingen ‘Organiseren van leerwerktrajecten’ is het eveneens een belangrijk thema. In een uitgebreid artikel geeft hij samen met Jeroen Everhartz van het WerkgeversServicepunt Midden-Utrecht achtergronden en tips over financial engineering in de praktijk. Door de financieringsmogelijkheden voor de verschillende doelgroepen te bundelen, kunnen ook mensen instromen die niet voor een regeling in aanmerking komen. Zo is het mogelijk in samenwerking met werkgevers haalbare leerwerktrajecten op te zetten waarmee vacatures worden vervuld. Erik: “Door de brede werving kunnen we veel geschikte kandidaten aan de werkgever voorstellen en worden diverse financiële regelingen benut.”

Lees het artikel

TOP  
Arbeidsmarkt 2019 biedt meer kansen dan ooit
“Het lijkt erop dat 2019 het voorlopig hoogtepunt wordt van krapte op de arbeidsmarkt. Dit beeld zien we ook op de regionale arbeidsmarkt. De personeelstekorten die ontstaan lossen niet vanzelf op. Ze vragen een inspanning van werkzoekenden, werkgevers en andere arbeidsmarktpartijen.” Zo begint de column van Rob Witjes, Hoofd Arbeidsmarktinformatie en -advies bij UWV, in de UWV Kennisnieuwsbrief van november 2018. Hij schetst de doorzettende groei van het aantal vacatures enerzijds en anderzijds het feit dat nog steeds een groot aantal mensen aan de kant staat omdat hun kwaliteiten onvoldoende matchen met wat werkgevers vragen. “Gelukkig staan werkgevers steeds meer open voor creatieve oplossingen. Zij zijn bereid om hun eisenpakket aan te passen en naar scholingsmogelijkheden te kijken. Dit biedt mogelijkheden voor werkzoekenden die nu nog moeite hebben een baan te vinden.” Werk aan de winkel dus voor de Leerwerkloketten en andere spelers op de (regionale) arbeidsmarkt.

Lees hier de complete column

TOP  
Achter de schermen: Spencer Falix
“Ik doe nu het werk waarvoor ik ben opgeleid”

Sinds 1 april 2017 is Spencer Falix (37) assistent controller voor het Programma Leren en Werken. Hij regelt de financiële geldstromen van en naar de Leerwerkloketten en het Landelijk Programmateam en houdt zicht op jaarbegrotingen en kwartaalverantwoordingen. Hij heeft plezier in zijn werk en ziet goede ontwikkelmogelijkheden.

Lees verder

TOP  
Netwerkbijeenkomsten Leren en Werken 2018
 
De netwerkbijeenkomsten Leren en Werken zijn bestemd voor de projectleiders van de Leerwerkloketten en anderen die direct betrokken zijn bij het Programma Leren en Werken en de Leerwerkloketten.

In 2018 is er nog 1 netwerkbijeenkomst:
Donderdag 13 december 2018: netwerkbijeenkomst-plus
Een werkbijeenkomst met als thema Loopbaanoriëntatie en -Begeleiding (LOB), waarbij naast de projectleiders ook anderen welkom zijn.
Tijd en plaats: 9.30-12.30 uur, Social Impact Factory Utrecht. Aansluitend is er een netwerklunch.

De data van de netwerkbijeenkomsten in 2019:
 • 07 februari 2019
 • 28 maart 2019
 • 9 mei 2019
 • 10 oktober 2019
 • 12 december 2019
Meer informatie over de geplande bijeenkomsten vind je bij ‘Bijeenkomsten’ in het inloggedeelte van  Lerenenwerken.nl.

TOP  
Word lid van de Community Leren en Werken
 

Medewerkers van de Leerwerkloketten en andere professionals die betrokken zijn bij het programma Leren en Werken, kunnen een profiel aanmaken voor het besloten gedeelte van Lerenenwerken.nl. Hier vormen we als professionals met elkaar een platform om kennis en informatie te delen en elkaar te inspireren. Leden van deze Community ontvangen regelmatig in hun mailbox een update ‘Nieuw in de community Leren en Werken’.

Aanmelden voor de Community kan op www.lerenenwerken.nl onder de knop ‘Login’/’Nieuwe account aanmaken’. Je geeft hier je gegevens op. Na goedkeuring van je aanmelding ontvang je een bevestiging met je persoonlijke inlogcode.
TOP  
Arbeidsmarktinformatie
 
UWV en gemeenten hebben de Nederlandse arbeidsmarkt ingedeeld in 35 regio’s. Per regio  verschaft UWV actuele vraag- en aanbodcijfers.
Sinds 2013 publiceert UWV eveneens de ontwikkelingen binnen sectoren en beroepen. Dit is een initiatief van sociale partners, VNG, UWV en SBB en wordt ondersteund door het Ministerie van SZW. Sinds 2014 is er daarnaast specifieke aandacht voor kansrijke beroepen op de arbeidsmarkt.

Geïnteresseerden kunnen zich abonneren op de Kennisnieuwsbrief van UWV.
Deze maandelijkse nieuwsbrief geeft informatie over recente ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en attendeert op nieuwe arbeidsmarktpublicaties en andere kennispublicaties van UWV.
TOP  
Links
Meer weten over Leren en Werken? Raadpleeg dan onderstaande sites:

www.lerenenwerken.nl
Leren en Werken is de landelijke publieksgerichte website over leren en werken. Op deze site staat tevens een overzicht van alle Leerwerkloketten.
De site bevat ook een besloten gedeelte voor professionals (Community Leren en Werken)

www.taalakkoord.nl
Site over de bevordering van taalvaardigheid op de werkvloer

www.telmeemettaal.nl
Website over het actieprogramma van OCW, SZW en VWS gericht op het bestrijden en voorkomen van laaggeletterdheid

www.werk.nl
De website van UWV WERKbedrijf. Hier is ook actuele regionale en sectorale arbeidsmarktinformatie te vinden, en een overzicht van alle Leerwerkloketten.

www.werkbladmagazine.nl
Werkblad is het digitale magazine van UWV vol inspiratie en tips voor werkzoekenden.

www.S-BB.nl
Site van de stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Hier vind je onder andere de regionale basiscijfers op het gebied van stages en leerbanen.

www.samenvoordeklant.nl
Website van de Programmaraad, waarin Divosa, VNG, UWV en Cedris samenwerken ter ondersteuning van de arbeidsmarktregio’s.

www.nationaal-kenniscentrum-evc.nl
Alle informatie over het Ervaringscertificaat (EVC)

www.subsidiecalculator.nl
Overzicht van mogelijke subsidies, premiekortingen en afdrachtvermindering voor werkgevers.
TOP  
Landelijk Programmateam Leren en Werken: wie doet wat
Het Landelijk Programmateam Leren en Werken ondersteunt de Leerwerkloketten bij de dienstverlening.

Programmamanager
Marianne Zoetmulder, 06-55183095, marianne.zoetmulder@uwv.nl

Plv. programmamanager
Rieky Janssen, 06-46160868, rieky.janssen@uwv.nl

Dienstverlening
Jolien Klein Wassink, 06-11761910, jolien.kleinwassink@uwv.nl

Kwaliteit en Control
Reinier Wardenaar, 06-21108431, reinier.wardenaar@uwv.nl

Assistent controller
Spencer Falix, 06-11884964, spencer.falix@uwv.nl

Adviseur Uitvoering
Selwin Umar, 06-21679759, selwin.umar@lerenenwerken.nl

Leerwerktrajecten en Financial Engineering
Erik de Graaf, 06-24826556, erik.degraaf@lerenenwerken.nl

Landelijk coördinator Taalakkoord Werkgevers
Gera de Vries, 06-15396914, gera.devries@lerenenwerken.nl
Fleur Noy, 06-14268995, fleur.noy@uwv.nl
Lina Alloush, trainee Taal

Ambassadeurschap Leren en Werken
Lau van den Bos, l.vandenbos@lerenenwerken.nl

Communicatie en website, info@lerenenwerken.nl
Silvia Groot, 06-46953735, silvia.groot@uwv.nl
Isolde Hoomans, 06-11263389, isolde.hoomans@uwv.nl

Tevens betrokken bij het Programma Leren en Werken:

UWV Strategisch Beleid en Kenniscentrum (SBK)
Elize de Bar, 06-53472142, elize.debar@uwv.nl

Business Advies UWV
Denise van Etten, 06-53425646, denise.vanetten@uwv.nl
Colofon
De redactie van de INFO Leerwerkloketten bestaat uit:

Marianne Zoetmulder, Programmamanager Leren en Werken
Silvia Groot, Communicatie Leren en Werken
Saskia den Broeder, Tekstbureau Werkende Woorden

De redactie houdt zich aanbevolen voor jullie nieuwsberichten en suggesties!
TELL A FRIEND!
© 2017 UWV WERKbedrijf | Aanmelden | Afmelden.