Leerwerkloketten gaan door tijdens coronacrisis
www.lerenenwerken.nl  |  Online versie  |  Afmelden
Leren en werken
8 juni 2020
INFO Leerwerkloketten
 
De INFO Leerwerkloketten biedt informatie over de regionale samenwerkingsverbanden Leren en Werken zoals deze gestalte hebben gekregen in de Leerwerkloketten en over de uitvoering van het Taalakkoord Werkgevers.
Wilt je de INFO Leerwerkloketten ook ontvangen? Meld je dan hier aan.
 
 
 
In dit nummer
 
 
 
Tijden van corona
Al snel werd duidelijk dat deze editie van de INFO Leerwerkloketten een ‘coronaspecial’ zou worden. Ook ons werk is immers door de intelligente lockdown ingrijpend veranderd. We moeten anders werken vanwege de maatregelen. Ook ziet de arbeidsmarkt er in één klap anders uit. De effecten van de crisis zullen nog lang merkbaar zijn. Meer dan ooit wordt van werkenden de flexibiliteit gevraagd om waar nodig van functie of sector te veranderen, en meer dan ooit is het nodig je weg te kennen in de digitale wereld.
Lees verder
 
 
Maand van Leren en Werken
Leerwerkloketten gaan door tijdens crisis
Sinds 16 maart kunnen ook de Leerwerkloketten vanwege de coronamaatregelen geen klanten ontvangen op locatie. Alle groepsbijeenkomsten en evenementen zijn eveneens tot nader order afgelast. Medewerkers werken vanuit huis. De dienstverlening gaat gewoon door, maar nu ‘op afstand’. Alle Leerwerkloketten zijn bereikbaar voor vragen en adviesgesprekken. Een rondje door het land laat zien dat dit gebeurt met veel elan.
Lees verder
 
 
Digitaal aan de slag met je loopbaan
“Door het coronavirus kun je voorlopig niet langsgaan bij het Leerwerkloket. Gelukkig kun je online al veel doen. Op deze pagina vind je veel informatie over loopbaanoriëntatie, leren en werken. Zie het als een stappenplan.” Dit is de introtekst van ‘Aan de slag met je loopbaan’, te vinden op de homepage van www.lerenenwerken.nl, de landelijke website van de Leerwerkloketten. Je kunt hier ontdekken wat je kunt, welke baan bij je past en hoe je leren en werken kunt combineren.
Lees verder
 
 
Nieuws en inspiratie Taalakkoord Werkgevers
De website www.taalakkoord.nl biedt nieuws en achtergrondinformatie rond het Taalakkoord. U vindt er een overzicht van alle toegetreden organisaties. De website bevat inspirerende praktijkverhalen en tips voor werkgevers om hun werknemers  taalvaardiger te maken.
 
 
 
Vragen over het Taalakkoord Werkgevers of meedoen?
U kunt mailen naar taalakkoord@lerenenwerken.nl of contact opnemen met het Leerwerkloket in uw regio. Contactgegevens vindt u op www.lerenenwerken.nl/leerwerkloketten. Op deze website vindt u tevens informatie over wat de Leerwerkloketten nog meer voor werkgevers kunnen betekenen.
 
 
Leren en Werken markt Twente
NL werkt door
Op 23 april jl. is het online platform NLWerktDoor officieel gelanceerd. De website www.Nlwerktdoor.nl brengt vraag en aanbod op de arbeidsmarkt samen. Werkgeversorganisaties, gemeenten, vakbonden en de landelijke overheid willen snelle matches in de regio realiseren om mensen aan het werk te houden en sectoren van voldoende personeel te voorzien.
Lees verder
 
 
Leren en Werken markt Twente
Tof Thissen: “Huis van de Arbeidsmarkt in elke regio”
Voor hij over 4 jaar met pensioen gaat, zou UWV Werkbedrijf-directeur Tof Thissen graag zijn droom gerealiseerd zien: in elke arbeidsmarktregio een heldere, fysieke plek voor alle (aanstaande) leden van de beroepsbevolking en alle werkgevers. “Wij kunnen daar als WERKbedrijf een enorme bijdrage aan leveren. Zeker als we de samenwerking zoeken met publieke en private partners. De ambitie van de Leerwerkloketten ligt in de richting van wat ik voor ogen heb: een breed perspectief voor alle leden van de beroepsbevolking."
Lees het interview
 
 
 
Brabant leert, juist nu!
“Liggen je werkzaamheden momenteel stil en zit je daarom thuis? Of is je contract beëindigd? Maak gebruik van het moment en kom tot bezinning.” Op deze wijze roept het op 15 april jl. gelanceerde online platform ‘Brabant Leert’ Brabanders op om zich juist nu, tijdens de crisis, te blijven ontwikkelen. Het digitale cursusaanbod dat via de site toegankelijk is, sluit aan bij de (veranderende) vraag van het Brabants bedrijfsleven.
Lees meer
 
 
LwL plus
Actieplan SBB stages en leerbanen
Door de coronacrisis is het voor veel mbo-studenten niet mogelijk een stage of leerbaan te vinden of af te ronden. Dinsdag 21 april 2020 verzond SBB daarom het ‘Actieplan stages en leerbanen’ aan de ministers Van Engelshoven en Koolmees (zie het persbericht). Tegelijkertijd is de website http://www.s-bb.nl/helpt gelanceerd. SBB wil met het actieplan voldoende stages en leerbanen realiseren voor de ruim 500.000 mbo-ers, aankomende bbl-studenten en zij- en herintreders op de arbeidsmarkt via het mbo.
Lees verder
 
 
 
Scholingsvouchers DOORZAAM voor door coronacrisis getroffen uitzendkrachten
Veel uitzendkrachten zijn hun baan verloren vanwege de coronacrisis. Sectoren als horeca, luchtvaart, bloementeelt hebben massaal afscheid genomen van hun uitzendkrachten. In andere sectoren is er juist een schrijnend tekort, bijvoorbeeld in de zorg, transport, logistiek en land- en tuinbouw. DOORZAAM, het O&O-fonds voor de uitzendbranche, stelt speciale ‘Van werk naar werk’-scholingsvouchers van 500 euro beschikbaar om uitzendkrachten die door de coronacrisis zonder werk zijn geraakt, snel te kunnen bemiddelen naar ander werk. De voucher kan ingezet worden voor een cursus of training, maar ook voor training on the job, inwerkperiode of on-boarding bij de opdrachtgever of reguliere werkgever.

Meer over de vouchers is te vinden op de website van DOORZAAM.
 
 
 
Meer weten over Leren en Werken?
Raadpleeg dan onderstaande sites
www.lerenenwerken.nl
Leren en Werken is de landelijke publieksgerichte website van de Leerwerkoketten. Op deze site staat tevens een overzicht van alle Leerwerkloketten.
De site bevat ook een besloten gedeelte voor professionals, de Community Leerwerkloketten.

www.taalakkoord.nl
Site over de bevordering van taalvaardigheid op de werkvloer.

www.telmeemettaal.nl
Website over het actieprogramma van OCW, SZW en VWS gericht op het bestrijden en voorkomen van laaggeletterdheid

www.werk.nl
De website van UWV WERKbedrijf. Hier is ook actuele landelijke, regionale en sectorale arbeidsmarktinformatie te vinden.

www.S-BB.nl
Website van de stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Hier vind je onder andere de regionale basiscijfers op het gebied van stages en leerbanen.

www.samenvoordeklant.nl
Website van de Programmaraad, waarin Divosa, VNG, UWV en Cedris samenwerken ter ondersteuning van de arbeidsmarktregio’s.

www.nationaal-kenniscentrum-evc.nl
Alle informatie over het Ervaringscertificaat (EVC)

www.subsidiecalculator.nl
Overzicht van mogelijke subsidies, premiekortingen en afdrachtvermindering voor werkgevers.

www.NLwerktdoor.nl
Online platform dat vraag en aanbod op de arbeidsmarkt samenbrengt tijdens de coronacrisis.
 
 
 
Landelijk Team Leren en Werken: wie doet wat
Het Landelijk Team Leren en Werken ondersteunt de Leerwerkloketten bij de dienstverlening.
Landelijk manager Leerwerkloketten
Rieky Janssen, 06-46160868, rieky.janssen@uwv.nl

Secretaresse
Elif Bitlisli, 06-29 07 35 49, elif.bitlisli@uwv.nl

Dienstverlening
Jolien Klein Wassink, 06-11761910, jolien.kleinwassink@uwv.nl

Kwaliteit en Control
Reinier Wardenaar, 06-21108431, reinier.wardenaar@uwv.nl

Assistent controller
Spencer Falix, 06-11884964, spencer.falix@uwv.nl

Adviseur Uitvoering
Selwin Umar, 06-21679759, selwin.umar@lerenenwerken.nl

Leerwerktrajecten en Financial Engineering
Erik de Graaf, 06-24826556, erik.degraaf@lerenenwerken.nl

Landelijk Taalakkoord Werkgevers
Gera de Vries, 06-15396914, gera.devries@lerenenwerken.nl

Leerwerkloketten Plus
Fleur Noy, 06-14268995, fleur.noy@uwv.nl

Dienstverlening Werkgevers
Astrid Hoogakker, 06-46852374, astrid.hoogakker@uwv.nl

Communicatie en website, info@lerenenwerken.nl
Silvia Groot, 06-46953735, silvia.groot@uwv.nl
Michiel Beffers, 06-29387006, michiel.beffers@uwv.nl
Conny Kieboom 06-28022981, conny.kieboom@uwv.nl

Trainee
Lina Alloush, 06-50065963, lina.alloush@uwv.nl

Tevens betrokken bij Leren en Werken:

UWV Strategisch Beleid en Kenniscentrum (SBK)
Elize de Bar, 06-53472142, elize.debar@uwv.nl

Business Advies UWV
Denise van Etten, 06-53425646, denise.vanetten@uwv.nl
 
 
 
Colofon
De INFO Leerwerkloketten is een uitgave van Leren en Werken.
Redactieadres: michiel.beffers@uwv.nl.

De redactie houdt zich aanbevolen voor nieuwsberichten en suggesties!
 
 
 
Volg ons ook op social media
Linkedin   Twitter   Facebook
 
 
U ontvangt deze mail omdat u heeft aangegeven de INFO Leerwerkloketten van Leren en Werken te willen ontvangen.
Over Taalakkoord                 Over Leren en Werken               Aanmelden               Afmelden
 
...