Platform Samen Opleiden & Professionaliseren Online lezen
  |  Afmelden
Platform Samen Opleiden & Professionaliseren
Nieuwsflits | 3 maart 2021
Projectleiders Platform Samen Opleiden & Professionaliseren
Per 1 maart jl. heeft Nienke Wirtz het projectleiderschap Samen Opleiden vo overgedragen aan Gea Spaans. Gea is nu projectleider Samen Opleiden voor zowel po als vo. Nienke blijft zich als projectleider Versterking Begeleiding Startende Leraren voor de VO-raad inzetten voor de professionalisering van leraren. Omdat de thema’s elkaar intensief raken, zetten wij op die manier de samenwerking voort. U komt Nienke vanuit deze rol nog ongetwijfeld tegen. Zo blijft het contact met coördinatoren van partnerschappen en lerarenopleiders van scholen en lerarenopleidingen bestaan.
Volg ons op LinkedIn
Het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren is nu ook te vinden op LinkedIn. Klik hier om ons te volgen, zodat we samen de kennis in het onderwijsveld over Samen Opleiden en Professionaliseren kunnen vergroten!
 
Actueel Aanvraag subsidie nieuwe partnerschappen Samen Opleiden in 2021/2022
Goed nieuws voor scholen en lerarenopleidingen die ambities hebben een partnerschap Samen Opleiden op te richten: in 2021 én in 2022 kunnen er aanvragen voor subsidie ingediend worden bij DUS-I. In 2021 is plek voor 12 nieuwe aspirant-opleidingsscholen (4 po, 4 vo en 4 mbo). Het aantal plekken voor 2022 wordt in de loop van 2021 vastgesteld.
Meer lezen
 
Koppeltraject 2021 Leren van en met elkaar
In 2021 gaat er een nieuw koppeltraject van start. In het koppeltraject koppelen we opleidingsscholen met een ondersteuningsvraag aan een ervaren koppelpartner. Het koppeltraject bestaat al sinds 2016 en wordt al jaren positief gewaardeerd door zowel de deelnemers als de experts waaraan zij worden gekoppeld.
Meer lezen & aanmelden
Intervisie Voor coördinatoren partnerschappen 2021
Tijdens het intervisietraject reflecteren coördinatoren partnerschappen Samen Opleiden in een vaste intervisiegroep en met professionele begeleiding samen op de persoonlijke rol binnen de complexe context van het partnerschap. 
Meer lezen & aanmelden
Bekijk onze agenda
16 maart 2021
Intervisiebijeenkomst | Coördinatoren partnerschappen
31 maart 2021
Webinar | De praktijkdilemma’s bij passend onderwijs vanuit student, startbekwame leraar en lerarenopleiding
20 mei 2021
Bijeenkomst | Netwerk Huisacademies
31 mei 2021
Save the date | De week van Samen Opleiden 2021
Over Platform Samen Opleiden & Professionaliseren
Binnen het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren bundelen schoolbesturen, scholen en lerarenopleidingen hun krachten om samen een duurzame inrichting van opleiding én professionalisering voor leraren te realiseren. Het platform zet zich in voor versterking van de samenwerking tussen besturen, scholen en lerarenopleidingen in het primair en voortgezet onderwijs, en het middelbaar beroepsonderwijs rond dit thema.
Deze nieuwsbrief is een publicatie van het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren, een samenwerking tussen de PO-Raad, de VO-raad, de MBO Raad en lerarenopleidingen. Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op via platformsamenopleiden@poraad.nl, platformsamenopleiden@vo-raad.nl of platformsamenopleiden@mboraad.nl .
Deel deze nieuwsbrief f t in g
U ontvangt deze mail, omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief van het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren. Klik hier om u af te melden