PIANOo-alert nr. 334
10 oktober 2019

Online lezen  |  Afmelden

De PIANOo-alert informeert u over nieuwe publicaties, jurisprudentie en bijeenkomsten van PIANOo. Daarnaast geeft deze nieuwsbrief een overzicht van wat er speelt in de media rond inkopen en aanbesteden.
 
Leernetwerkdag 3: Breng de impact in kaart
Bron: PIANOo
Het meten van impact is een belangrijke succesfactor voor klimaatneutraal en circulair inkopen. Want hoe kunnen we optimaliseren, verantwoorden en intern draagvlak creëren als we niet weten of onze inzet ook het gewenste effect heeft? In dit artikel vindt u een overzicht van de leerpunten, een video-impressie en de foto’s van de dag.
Lees meer
Benieuwd naar het effect van uw MVI-beleid? Ga meten!
Bron: PIANOo
Wat leveren inspanningen om maatschappelijk verantwoord in te kopen op? Meten geeft inzicht in de vruchten van het MVI-beleid en helpt u te sturen op een steeds beter resultaat. Bovendien: weten wat het effect is van MVI, stimuleert en inspireert, én vergroot het draagvlak binnen de organisatie. Michiel Zijp, onderzoeker bij het centrum voor duurzaamheid milieu en gezondheid van het RIVM, geeft uitleg over het hoe, wat en waarom van meten.
Lees meer
Column: Met circulair inkopen direct anticiperen op een tweede leven
Bron: PIANOo
Circulair bouwen is voor publieke opdrachtgevers de sleutel om hun CO2-voetafdruk te beperken. Ongeveer een kwart van hun CO2-uitstoot wordt namelijk veroorzaakt door publieke werken en gebouwen. Door die circulair te ontwerpen en te realiseren, zijn de componenten en materialen hoogwaardig her te gebruiken. De opbrengst is het hoogst wanneer in het ontwerp al rekening wordt gehouden met gebruik van losmaakbare materialen, producten en elementen.
Lees meer
MVI congres 2019 - oproep voor onderwerpen
Bron: PIANOo
Op 12 december 2019 organiseren PIANOo en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) namens de Rijksoverheid het 4e MVI congres. Inkoopprofessionals, beleidsmakers en juridische experts zijn uitgenodigd om voor de discussietafels inspirerende voorbeelden, verhalen of ideeën aan te dragen.
Lees meer
Bouwend Nederland: Noord-Brabant duurzaamste opdrachtgever
Bron: Bouwend Nederland
Op 7 oktober 2019 maakte Bouwend Nederland de Top 25 van meest duurzame publieke opdrachtgevers bekend. Als winnaar komt de provincie Noord-Brabant uit de bus, gevolgd door de gemeenten Amersfoort en Hollands Kroon. Ondanks de klimaatdoelen wordt slechts in een kwart van de openbare aanbestedingen op duurzaamheid gegund. De 25 opdrachtgevers onderscheiden zich, omdat zij wel zwaar(der) gunnen op duurzaamheid.
Lees meer
Koplopers: ‘verplicht stikstof-neutraal bouwen in aanbestedingen’
Bron: Cobouw
Met logistieke hubs en elektrisch materieel kan de bouw wel degelijk een bijdrage leveren aan het stikstofprobleem. Dat betoogt een brede coalitie van grote bouwbedrijven, adviesbureaus en TNO op de avond dat het kabinet op maatregelen broedt. “Overheidsopdrachtgevers kunnen bijvoorbeeld emissieloze bouwplaatsen eisen.”
Lees meer
Convenant Uniformering Social Return
Bron: Social Return Gelderland
Overheden in Gelderland en Overijssel gaan dezelfde regels gebruiken voor social return. Hierdoor wordt het voor bedrijven een stuk eenvoudiger om aan de voorwaarden te voldoen en kunnen ze meer mensen helpen die moeilijk aan werk komen. ‘Een belangrijke samenwerking. Bedrijven willen vaak wel, maar het wordt ze nodeloos ingewikkeld gemaakt met verschillende regels. Hoe eenvoudiger het is voor bedrijven, hoe meer mensen we kunnen helpen.’ aldus voorzitter VNO NCW Midden Marcel Hielkema.
Lees meer
Bouwer loopt weg bij risicoproject: opdrachtgever mijdt modern contract
Bron: Cobouw
Kieskeurige bouwers laten lastige onvoorspelbare opdrachten massaal links liggen. Opdrachtgevers zien het aantal inschrijvers razendsnel dalen, zeker bij risicovolle moderne projecten. De populariteit van het geïntegreerde contract en UAV-gc daalt daardoor razendsnel, ten gunste van het traditionele bestek.
Lees meer
Uitspraken aanbestedingsrecht weken 39 en 40
Bron: IBR
In de weken 39 en 40 zijn er 5 uitspraken op het gebied van het aanbestedingsrecht gepubliceerd op rechtspraak.nl en eur-lex.europa.eu. Verlening concessie en wezenlijke wijziging, onmiskenbare tegenstrijdigheden in aanbestedingsleidraad, uitsluiting op grond van integriteitsrisico en beperking op onderaanneming. De uitspraken worden kort besproken.
Week 39 Week 40
Eerste circulaire viaduct in Nederland is succesvol gedemonteerd
Bron: Rijkswaterstaat
De testperiode van het eerste betonnen circulaire viaduct van Nederland is afgerond. Begin september 2019 is het circulaire viaduct succesvol gedemonteerd. De betonnen elementen van het viaduct zijn ongeschonden en daarmee volledig opnieuw bruikbaar. Hiermee is weer een belangrijke stap gezet in het realiseren van circulaire viaducten.
Lees meer
Behoeftepeiling gezamenlijk inkopen van leermiddelen
Bron: PO-Raad
SIVON inventariseert of scholen behoefte hebben aan het gezamenlijk inkopen van leermiddelen. Op basis van de uitkomsten van deze peiling bekijkt SIVON of er voldoende animo is om gezamenlijk leermiddelen in te kopen en hoe we dat kunnen doen.
Lees meer
Bijeenkomsten
Marktdag klimaatneutraal en circulair inkopen
 
Op 7 november 2019 ontmoeten markt- en overheidspartijen elkaar in de Van Nellefabriek in Rotterdam om kennis en ervaringen uit te wisselen over klimaatneutraal en circulair inkopen. Tijdens deze bijeenkomst staan de duurzame uitdagingen en oplossingen van 6 sectoren centraal: energie, bouw, GWW, kantoorinrichting, zero emissie voertuigen en doelgroepenvervoer.
 
 
 
                  
Lees meer
Expeditie Innovatiegericht Inkopen Bouw en Infra Oostenrijk
PIANOo organiseert op 20 november 2019 in samenwerking met het ingenieursbureau van de gemeente Amsterdam en het BBG IÖB Servicestelle de expeditie innovatiegericht inkopen bouw en infra naar Wenen, Oostenrijk. Deze expeditie wordt georganiseerd in het kader van het Procure2innovate project, waarbij Europese overheden onderling verkennen hoe innovatiegericht inkopen verder te ontwikkelen.
         
  
Lees meer
Volg ons
     t  in    
Contact
E-mail opties