PIANOo-alert nr. 336
7 november 2019

Online lezen  |  Afmelden

De PIANOo-alert informeert u over nieuwe publicaties, jurisprudentie en bijeenkomsten van PIANOo. Daarnaast geeft deze nieuwsbrief een overzicht van wat er speelt in de media rond inkopen en aanbesteden.
 
Praktijkvoorbeelden duurzame energie: Slimme meter en lokale energie
Bron: PIANOo
De komende jaren worden alle oude elektra- en gasmeters van Nederlandse huishoudens vervangen door digitale meters. Stedin en Alliander daagden de markt uit om een meter te ontwikkelen die niet alleen ‘slim’ is, maar vooral ook ‘fair’. In een Europese aanbesteding voor slimme meters hebben zij de markt gevraagd om een ‘fair meter’ te ontwikkelen.

De gemeente Den Haag wil in 2030 klimaatneutraal zijn. Een grote stap richting dit doel is dat Den Haag vanaf 2019 regionaal opgewekte stroom gaat gebruiken voor haar openbare verlichting, verkeersregelinstallaties, kantoren, zwembaden en sporthallen. Hiervoor hebben ze onlangs aan twee partijen een elektriciteitscontract gegund.
Slimme meter   Lokale energie
Uitsluitend duurzame energie voor 8 provincies
Bron: : Provincie Noord-Holland
Vanaf 1 januari 2020 gebruiken 8 provincies uitsluitend duurzame energie. Door de nieuwe aanbestedingswet krijgen zij hun energie niet meer via het Rijk. Om zelf zo duurzaam mogelijk in te kopen zijn de provincies samen de markt opgegaan. Op donderdag 31 oktober 2019 hebben de 8 provincies de eerste collectief opgestelde contracten voor groen gas en duurzame elektriciteit ondertekend.
Lees meer
Kamerbrief over wijziging Gids Proportionaliteit
Bron: Rijksoverheid
De verschillende fracties hebben vragen gesteld over het Ontwerpbesluit wijziging Aanbestedingsbesluit in verband met wijziging Gids Proportionaliteit. Naar het oordeel van de Adviescommissie Gids Proportionaliteit is het in strijd is met het proportionaliteitsbeginsel om een tenderkostenvergoeding bij voorbaat uit te sluiten in geval de aanbestedende dienst een aanbesteding intrekt. Het niet vergoeden van tenderkosten is onder bepaalde omstandigheden disproportioneel.
Lees meer
Aanbestedingen wederom pijnpunt bij gemeenten
Bron: Accountant
Overheden in Gelderland en Overijssel gaan dezelfde regels gebruiken voor social return. Hierdoor wordt het voor bedrijven een stuk eenvoudiger om aan de voorwaarden te voldoen en kunnen ze meer mensen helpen die moeilijk aan werk komen. ‘Een belangrijke samenwerking. Bedrijven willen vaak wel, maar het wordt ze nodeloos ingewikkeld gemaakt met verschillende regels. Hoe eenvoudiger het is voor bedrijven, hoe meer mensen we kunnen helpen.’ aldus voorzitter VNO NCW Midden Marcel Hielkema.
Lees meer
Reactie staatssecretaris op vragen over bericht over tendergeschil
Bron: Rijksoverheid
Staatssecretaris Keijzer reageert op vragen over het nieuwsbericht 'Bouwer staat 3:1 achter bij Tendergeschil: “Bizar dat politiek ingrijpen uit blijft”’ van 30 augustus 2019. Zij gaat in op de maatregelen die zij neemt om de rechtsbeschermingspraktijk te verbeteren. Hierbij komen onder meer aan de orde de rol van de Commissie van Aanbestedingsexperts, het professionaliseren van lokale klachtenloketten en het onderzoeken of opname van een voorschrift over tijdige klachtbehandeling een plek kan krijgen in de Gids Proportionaliteit.
Lees meer
Uitspraken aanbestedingsrecht weken 43 en 44
Bron: IBR
In de weken 43 en 44 zijn er 8 uitspraken op het gebied van het aanbestedingsrecht gepubliceerd op rechtspraak.nl en eur-lex.europa.eu. Onder meer de volgende onderwerpen komen aan de orde: Vertrouwelijke informatie, irreële wijziging en wezenlijke wijziging, verplichting tot voorafgaande bekendmaking en bijzondere (arbeids)voorwaarden. De uitspraken worden kort besproken.
Week 43   Week 44
Rijksbrede inkoop: duurzaam, sociaal en innovatief
Bron: Rijksoverheid
Duurzaam, sociaal en innovatief. Dat is het uitgangspunt van de Rijksbrede inkoopstrategie ‘Inkopen met Impact’ die minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties) en staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) naar de Tweede Kamer hebben gestuurd.
Lees meer
Bouwrecht-coryfee Chao bij afscheid: Stop met geïntegreerde contracten
Bron: Cobouw
Rijkswaterstaat moet stoppen met het automatisme van aanbesteden van geïntegreerde contracten. Dat vindt hoogleraar Bouwrecht Monika Chao, zo zei ze vrijdagmiddag in haar afscheidsrede. “Het experiment heeft niet gebracht wat ervan werd gehoopt en kan als mislukt worden beschouwd.”
Lees meer
Meer marktwerking op het spoor: ‘Succes aanbestedingen niet gegarandeerd’
Bron: PIANOo
Hoogleraren Bert van Wee en Maarten Janssen stellen in het ESB-dossier Toekomst op de Rails dat de introductie van meer marktwering op het spoor in Nederland vermoedelijk negatief uitpakt voor de reiziger. Het dossier loopt voor op de keuze die Stientje van Veldhoven, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, moet maken omtrent de ordening van het spoor na 2025, zo meldt OVpro.
Lees meer
Bijeenkomsten
Regiobijeenkomsten: Aan de slag met maatschappelijk verantwoord inkopen
Steeds meer organisaties gaan aan de slag met maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI). Bent u betrokken bij MVI, bijvoorbeeld als inkoper, projectleider of duurzaamheidsadviseur, en wilt u weten hoe MVI voor u het verschil kan maken? Op 12 en 19 november 2019 organiseert PIANOo regiobijeenkomsten in noord, midden en zuid Nederland. 
      
Lees meer
Themalunch Open House in het sociaal domein
  
Wanneer is het wijs om als gemeente te kiezen voor Open House als inkoopmethode in het sociaal domein? En met welke factoren moet je rekening houden? Maakt een Open House constructie het daadwerkelijk makkelijker voor gemeenten, zorgaanbieders en burgers? Praat hierover mee tijdens de themalunch op 13 november 2019.  
           
Lees meer
Aanbesteden in de Archeologie
   
Wat komt er kijken bij het aanbesteden van een archeologisch onderzoek op land of onder het wateroppervlak? Welke eisen zijn aan een dergelijk onderzoek te stellen en hoe verloopt zo’n onderzoek nu eigenlijk? Het antwoord op deze en andere vragen wordt gegeven tijdens de bijeenkomst op 13 november 2019 die de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB) en PIANOo gezamenlijk organiseren. 
     
                  
                             
Lees meer
Blast-off Open Leeromgeving Circulaire Viaducten en Bruggen
De Open Leeromgeving heeft in 6 themalijnen de kennis en innovatievragen over circulair bouwen bij elkaar gebracht. Tijdens de werkconferentie BLAST-OFF! op 15 november 2019 wordt de opgedane kennis en ervaring met geïnteresseerden gedeeld, krachten gebundeld, ideeën gegenereerd, vragen geassocieerd en komen we met elkaar tot slimme oplossingen ten behoeve van de innovatieve uitvraag Strategic Business Innovation Request (SBIR).
     
Lees meer
Marktontmoeting klimaatneutraal en circulair inkopen bedrijfskleding
Hoe kunnen overheid en markt samen optrekken in de transitie naar een klimaatneutrale en circulaire economie? Op 21 november 2019 ontmoeten overheid en bedrijfsleven uit de bedrijfskledingsector elkaar in Greenvillage in Nieuwegein. Onder leiding van dagvoorzitter Judith de Bruijn delen publieke en private partijen kennis over klimaatneutraal en circulair inkopen.
                            
Lees meer
MVI Congres 2019

   
Op 12 december 2019 organiseren PIANOo en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) namens de Rijksoverheid het 4e Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) congres. Inspirerende sprekers, inhoudelijke sessies en praktische workshops nemen u mee in de wereld van MVI.
     
     
Lees meer
Volg ons
     t  in    
Contact
E-mail opties