Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in Oude IJsselstreek bekijk online  |  afmelden
 
Achterhoek
Nieuwsbrief Oude IJsselstreek
juli 2019
 
Middels deze nieuwsupdate brengen wij u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen, activiteiten en projecten op het gebied van toerisme en recreatie in Oude IJsselstreek. Veel leesplezier!
 
Nieuwe kleurrijke kunstroute
In het gebied langs de Oude IJssel, is het werk van kunstenaar Alexander Schabracq niet te missen! Kleurrijk exotische lichtmasten en bankjes gemaakt van gietijzer staan verrassend verspreid in het landschap. Oude IJsselstreek heeft ze cadeau gekregen van Amsterdam, waar ze jarenlang op het Rokin en het Damrak hebben gestaan. Langs deze ornamenten is nu een kleurrijke kunstroute ontwikkeld. Op verschillende plekken passeren fietsers het bijzondere straatmeubilair en verschillende kunstateliers. Op vrijdag 12 april jl. werd het eerste exemplaar van de nieuwe fietsroute overhandigd aan ontwerper Alexander Schabracq. De route heeft een lengte van 30 km. en is te verlengen met een extra lus van 17 km. Het routeboekje is gratis verkrijgbaar bij VVV Ulft of te downloaden via onderstaande link.
  Download fietsroute          
                                                  
  Video kleurrijke kunstroute  
VVV Inspiratiepunt op DRU Industriepark
Afgelopen week is er een eerste schetsplan gepresenteerd voor het nieuw te openen Toeristisch Inspiratiepunt en bezoekerscentrum op het DRU Industriepark. De sfeer is eigentijds en industrieel en er wordt gebruik gemaakt van moderne interactieve technieken. Bezoekers raken geïnspireerd over de bestemming en worden verleid om een bezoek te brengen aan de mooie plekken in de omgeving. Het bezoekerscentrum dient tevens als voordeur van het DRU Industriepark waar verschillende receptiewerkzaamheden worden samengevoegd. Een prachtlocatie waar we vanaf volgend jaar bezoekers kunnen ontvangen en inspireren! Vorige week zijn de baliemedewerk(st)ers van VVV/CIVON en receptie DRU Industriepark bijgepraat over de nieuwe plannen.
Foto's eerste bijeenkomst

Beleidsvisie in de maak
De nieuwe Beleidsnotitie Recreatie & Toerisme 2019-2023 is op 7 maart jl. aan de gemeenteraad van Oude IJsselstreek gepresenteerd. Dit nieuwe beleidsplan is geschreven ter versterking van het recreatief-toeristisch aanbod en het ondernemerschap binnen onze gemeente. Hierin zijn ook de ideeën verwerkt die we tijdens de Toeristische Netwerkdag eind vorig jaar bij de Radstake hebben opgehaald. Tijdens de raadsbehandeling is gebleken dat er binnen de raad behoefte is voor een verdiepingsslag om zo de ambities helderder te kunnen formuleren. Hiervoor organiseert de raad op 16 september a.s. een expertmeeting.
Nieuwe editie zakelijk magazine ECHT
Onlangs verscheen het nieuwe zakelijk magazine ECHT met volop aandacht voor het toerisme binnen en buiten de Achterhoek. Hierin leest u onder andere over de verwachte groei van het inkomend toerisme. Dit keer een interessant interview met Maurits Steverink uit Silvolde over lokaal voedsel en zijn onlangs verschenen Smaakboeken. Daarnaast een artikel over het herstel van de kerkenpaden in de Achterhoek, waardoor de regio nog aantrekkelijker wordt voor de toerist. Lees hier de digitale versie, of stuur een mail naar h.oldenhave@achterhoek.nl voor een gedrukt exemplaar.
Online Zakelijk Magazine ECHT
Feestelijke afsluiting gebiedsproces Engbergen
 
Het natuur- en recreatiegebied Engbergen in Voorst is de afgelopen vijftien jaar flink in ontwikkeling geweest. Er is ontzettend veel gerealiseerd en veranderd op recreatief gebied door aanleg van nieuwe natuur, hoogwater maatregelen, de aanleg van wandel- en fietspaden, goede parkeervoorzieningen, herverkaveling van gronden en ruimte voor nieuwe toeristische bedrijvigheid. Nu de verschillende ontwikkelingen vrijwel geheel zijn uitgevoerd, was dit reden voor een feestelijke afsluiting van het gebiedsproces. Op zondag 24 maart jl. hebben de gezamenlijke ondernemers uit het gebied de deuren open gezet tijdens de open dag; Engbergen Veelzijdig. Op 24 mei jl. was er een officieel moment om het gebiedsproces af te ronden met Provincie, Waterschap Rijn en IJssel, gemeente en verschillende ondernemers in Engbergen.
Lancering Kennisplein
Op 18 maart jl. is onder grote belangstelling vanuit de toeristische sector het “Achterhoek Toerisme Kennisplein” gelanceerd. Dit is dé plek waar de toeristische sector terecht kan voor factsheets, trends en ontwikkelingen, advies, e-learning en klassikale trainingen over onderwerpen als de Duitse markt, doelgroepen en online marketing. Er worden ook een aantal meerdaagse kennisprogramma’s aangeboden over relevante thema’s. Wilt u dit najaar uw kennis bijspijkeren? Voor (medewerkers van) toeristische ondernemers bieden we dit najaar twee kennisprogramma’s aan nl. “Wie is uw gast? Inzicht in doelgroepen en leefstijlen” en “Ontvang meer Duitse gasten”. Blijf op de hoogte en neem snel een kijkje op het nieuwe interactieve platform.
Kennisplein
Bezoek Huis Landfort
Speciaal voor de VVV vrijwilligers gingen de deuren van Huis Landfort even open voor een exclusief kijkje in de historische buitenplaats in Megchelen. René Dessing vertelde vol passie over het verleden, heden en vooral de toekomst. Om van Landfort weer een levende en aantrekkelijke historische buitenplaats te maken wordt het van binnen en buiten volledig gerestaureerd. Momenteel wordt het koetshuis herbouwd en de naastgelegen moestuin met visvijver in ere hersteld. Na de restauratie zal de buitenplaats op aanvraag te bezoeken zijn voor groepen. Het koetshuis zal ook een ontmoetingsplek worden voor verschillende bijeenkomsten over het behoud en beheer van de Nederlandse buitenplaatsen.
Beeldverslag VVV bezoek 
Aftrap toeristisch seizoen
Op woensdag 10 april jl. organiseerde de werkgroep “IJzersterk Genieten” uit de Oude IJsselstreek een “Start”-bijeenkomst. Deze avond kende een vol programma met o.a. een Facebook training en folder-uitwisselingsmarkt. De toeristische ondernemers werden kort bijgepraat over de ontwikkelingen in de gemeente door de regiocoördinator Helga Oldenhave en Michel Sloot gaf een kijkje in de keuken van zijn camping Slootermeer/Scholtenhof. Kortom een geslaagde avond voor en door toeristische ondernemers waar volop informatie, folders en kennis werd uitgewisseld.
Sfeerimpressie
Vitaliteits onderzoek

Hoe vitaal is de verblijfsrecreatieve sector? Om meer inzicht te krijgen in de kwantiteit, kwaliteit en toekomstbestendigheid van het verblijfsrecreatie-aanbod is er onlangs een vitaliteitsonderzoek gehouden. Op dit moment wordt door Bureau voor Ruimte en Vrije Tijd gewerkt aan de afronding van het Vitaliteitsonderzoek Verblijfsrecreatie Achterhoek. Binnenkort worden de resultaten gepresenteerd. Hiervoor worden drie bijeenkomsten georganiseerd. Belangstellenden kunnen een keuze maken uit; Vorden, 24 september (avond), Groenlo, 26 september (middag) en tot slot Doetinchem, 1 oktober (ochtend). Medio augustus worden de exacte tijden, locaties en informatie over het aanmelden bekend.

  Meer informatie
VVV Zomerfietstochten
Al vele jaren een vertrouwd gebeuren voor enthousiaste fietsers: De VVV Zomerfietstochten in de Oude IJsselstreek. Op alle zondagen in juli en augustus zijn er weer prachtige fietstochten uitgezet door de vrijwilligers van de VVV Oude IJsselstreek. De startlocaties zijn Terborg, Silvolde, Varsseveld en Gendringen. De verschillende routes hebben allemaal een afstand van circa 40 km. en de deelnemers ontvangen bij het startpunt een routebeschrijving. Op de website staan alle data, locatie en starttijden van de komende tochten op een rij.
Overzicht Zomerfietstochten
VVV Zomerkrant online
In de VVV Zomerkrant staat een overzicht van alle fiets-, wandel- en overige activiteiten van dit jaar georganiseerd in de gemeente Oude IJsselstreek. Ook online kunt u deze krant lezen. Wilt u liever de papieren variant? Kom dan naar VVV Ulft en neem een stapel mee. Daar ligt ook de Achterhoek Vakantiekrant. Kijk voor het volledig actuele aanbod op de activiteitenkalender van www.vvvoudeijsselstreek.nl. Vergeet u niet zelf uw evenementen en nieuwe activiteiten door te geven?  Dit kan eenvoudig via onze evenementen invulformulier. 
Evenement invoeren   Online lezen
 
 
Achterhoek
 
Thema’s
Zien & Doen
Blijven slapen
Eten & Drinken
Fietsen & Wandelen
Routes
Evenementen
Snel naar
Kidsgeluk
Karakteristiek
Hotels
Musea
Kamperen
Cultuurzomer Achterhoek
Zakelijk
Zakelijke website
Kennisplein
Projecten en campagnes
Routebureau
Over ons
Contact
Copyright © 2019 Achterhoek   -   privacystatement