Onderzoekssubsidies, bijeenkomsten en nieuws Lees online  |  Afmelden
alzheimer nederland Science Flash
Fellowshipronde
Sinds 15 juni staat onze fellowshipronde 2019 open. Deze beurs is voor (1) onderzoekers aan het begin van hun wetenschappelijke carrière, die een deel van hun onderzoek in het buitenland willen uitvoeren en (2) instituten die een talentvolle onderzoeker naar Nederland willen halen.
Voor de beurzen tot 12.500 euro en 65.000 euro is de deadline voor indiening 1 september 2019. Daarnaast hebben we doorlopend programma voor beurzen tot 3.000 euro.
Lees meer
Nieuwe onderzoeksagenda
Alzheimer Nederland ontwikkelt een nieuwe onderzoeksagenda. Naast onze achterban consulteren we hiervoor onderzoekers en andere betrokkenen uit het veld. Het doel is een agenda waarmee we nog meer focussen op onderzoek dat relevant is voor de mensen met dementie en mantelzorgers van nu én in de toekomst. En daarmee…
  • …uitzicht biedt op behandeling en preventie in de toekomst
  • …zorgt voor impact op de belangrijkste dagelijkse problemen en behoeftes van mensen die nu te maken hebben met dementie.
Volg de voortgang
Terugblik Mix&Match met Memorabel
Op 24 mei vond de 10e ‘Mix&Match met Memorabel’ plaats in Utrecht. Dit is dé netwerkbijeenkomst voor onderzoekers op het gebied van dementie. Ben je nieuwsgierig naar hoe het was? Kijk dan op de site van ZonMw voor een filmpje en een verslag van deze geslaagde dag.
Naar de terugblik
Uitbreiding congresbeurzen naar Nederland
Vanaf nu is het ook mogelijk om een congressubsidie aan te vragen voor congressen in Nederland. De congressubsidie kan gebruikt worden om (een deel van) de reis- en verblijfkosten van een congres mee te betalen.
Lees meer over deze subsidie
U ontvangt deze mail op d.bekkenkamp@alzheimer-nederland.nl omdat u heeft aangegeven interesse te hebben in dementieonderzoek.
Twitter   Facebook   Linkedin   Youtube
Voor onderzoekers