Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie
25 juli 2019
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

CITES-nieuwsbrief juli 2019    
In deze nieuwsbrief:

CoP18 verplaatst
Aanpassing Uitvoeringsverordening, 3-lettercodes
Nieuwe regels voor bewijzen legale herkomst bijlage B dieren
                 
CoP18 verplaatst
De 183 partijstaten van CITES komen eens in de 3 jaar bijeen tijdens de Conference of the
Parties (CoP). De 18e CoP stond eigenlijk gepland van 23 mei tot 3 juni 2019 in Colombo, Sri Lanka. Door de aanslagen in dit land op eerste Paasdag en de nasleep daarvan is de CoP18 uitgesteld. De CoP18 wordt nu gehouden van 17 augustus tot en met 28 augustus 2019 in Genéve, Zwitserland.

Tijdens de CoP beslissen de leden over aanpassingen van de appendices, nieuwe beslissingen of aanpassingen daarvan. Maar ook over handhaving van de CITES overeenkomst en budgettaire zaken. Er zijn 107 agendapunten. Daarnaast hebben de leden samen 57 voorstellen ingediend voor aanpassing van de appendices. De agendadocumenten en de voorstellen vindt u op CITES.org. Na afloop van de CoP18 informeren wij u via de CITES-nieuwsbrief over de resultaten.
       
Aanpassing Uitvoeringsverordening, 3-lettercodes
De Uitvoeringsverordening (Verordening (EU) nr. 865/2006) is aangepast. De aanpassingen zijn bekend gemaakt op 6 februari 2019 in Verordening (EU) 2019/220. Deze aanpassingen gelden vanaf 27 februari 2019. In de tussentijd zijn deze aanpassingen doorgevoerd in de Uitvoeringsverordening.

Met deze aanpassingen worden afspraken van de Standing committee en de CoP17 doorgevoerd in de Europese wetgeving. Voor het aanvragen van vergunningen en certificaten zijn de aanpassingen in de lijst met 3-lettercodes belangrijk.

Hieronder vindt u een overzicht van de wijzigingen.
             
Verwijderde codes
                   
Omschrijving Code Bij voorkeur
te gebruiken eenheden
Toelichting
complete organismen WHO kg Planten of dieren in gehele staat (dood of levend)
Eierschalen ESH g/kg Onbewerkte eierschalen (geen complete eieren)
            
                
Nieuwe codes
                
Omschrijving
Code
Bij voorkeur
te gebruiken eenheden
Toelichting
balein BAL kg walvisbaarden
snijwerk — been BOC kg snijwerk van been
snijwerk — hoorn HOC kg snijwerk van hoorn
snijwerk — ivoor IVC kg snijwerk van ivoor, met inbegrip van bv. kleinere bewerkte stukken van ivoor (messenheften, schaakspellen, mahjongsets enz.). NB: Snijwerk van hele slag- of stoottanden moet worden opgegeven als slag- of stoottanden (zie „TUS” hieronder). Sieraden die zijn gemaakt van snijwerk van ivoor, moeten worden gerapporteerd als „sieraden — ivoor” (zie IJW hieronder).
cosmetische producten COS g cosmetische producten die extracten bevatten van in de Cites-lijst opgenomen soorten. De hoeveelheid moet het aantal aanwezige onder Cites vallende soorten weergeven.
bontproducten (groot) FPL aantal grote vervaardigde producten van bont — bv. bontdekens van beer of lynx of andere bontproducten met een aanzienlijke omvang.
 bontproducten (klein) FPS aantal kleine van bont vervaardigde producten, met inbegrip van handtassen, sleuteletuis, portemonnees, kussens, versiering enz.
kieuwbogen GIL aantal kieuwbogen (bv. van haaien)
haarproducten HAP aantal producten gemaakt van haar (bv. armbanden van olifantenhaar)
sieraden JWL aantal sieraden — met inbegrip van armbanden, halssnoeren en ander sieraden die zijn gemaakt van andere producten dan ivoor (bv. hout, koraal enz.)
sieraden - ivoor IJW aantal van ivoor gemaakte sieraden
parels PRL aantal parels (bv. voor Strombus gigas)
pianotoetsen KEY aantal ivoren pianotoetsen (bv. voor één normale piano zouden 52 ivoren pianotoetsen nodig zijn)
triplex- en multiplexhout PLY m2 materiaal bestaande uit drie of meer platen van verlijmd hout die op elkaar zijn geperst en in het algemeen zo zijn aangebracht dat de vezels van de opeenvolgende lagen in een hoek ten opzichte van elkaar liggen
poppen PUP aantal vlinderpoppen
vloerkleden RUG aantal vloerkleden
rostrums van zaagvissen ROS aantal rostrums van zaagvissen
slurf TRU aantal olifantenslurf. NB: Een olifantenslurf die als onderdeel van een jachttrofee samen met andere trofeeproducten van hetzelfde dier met dezelfde vergunning wordt uitgevoerd, moet worden aangegeven als „TRO”.
houtproduct WPR aantal vervaardigde houtproducten met inbegrip van afgewerkte houtproducten zoals meubels en muziekinstrumenten.
              
               
Gewijzigde codes
Voor een aantal codes is de toelichting of de voorkeurseenheid gewijzigd. De belangrijkste wijzigingen voor veel gebruikte codes worden hieronder genoemd.   
Omschrijving Code
Wijziging 
snijwerk CAR De toelichting is aangepast. Er zijn nu aparte codes voor snijwerk van been (BOC), hoorn (HOC) en ivoor (IVC). De eenheid m3 kan niet meer gebruikt worden voor deze code.
Koraal (onbewerkt)  COR De voorkeurseenheid is nu aantal en het alternatief kg. Dat was eerst andersom. Daarnaast is de toelichting aangepast.
lederproducten (klein)    LPS In de toelichting is notaboekjes vervangen door notitieboekjes en versiering toegevoegd.
levende specimens LIV In de toelichting is het volgende verwijderd: van in water vervoerde levende koraalspecimens moet het aantal stuks worden vermeld.
bladeren LVS De voorkeurseenheid is nu kg en het alternatief aantal. Dat was eerst andersom.
huidstukken SKP De voorkeurseenheid is nu kg, voorheen was dat aantal.
specimen (wetenschappelijk) SPE De toelichting is gewijzigd en de eenheid mag nu ook in aantallen op de vergunningen worden vermeld.

Een compleet overzicht van de aanpassingen vindt u in bijlage VII van de Uitvoeringverordening.
             
Nieuwe regels voor bewijzen legale herkomst bijlage B dieren
In maart 2019 heeft de Europese Commissie (EC) een nieuw CITES-richtsnoer bekend gemaakt. Dit zijn regels om de legale herkomst te bewijzen voor levende dieren van bijlage B. Volgens de Basisverordening moet u van deze dieren de legale herkomst bewijzen. De vorm en de inhoud van het bewijs staat niet in de Basisverordening. Dit richtsnoer zorgt ervoor dat de EU-lidstaten dezelfde regels gebruiken voor beoordeling van bewijs. Er is verschil in bewijs voor ingevoerde dieren en in de EU in gevangenschap gefokte dieren.

In de bijlage van het richtsnoer staat een lijst met informatie. U kunt deze informatie opnemen in uw overdrachtsverklaring als u Bijlage B dieren binnen de EU overdraagt. Deze informatie zetten wij in een standaard overdrachtsverklaring.
U vindt deze standaard overdrachtsverklaring in het tweede helft van 2019 op onze site.

 
   
Colofon
Contactgegevens
Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland
Prinses Beatrixlaan 2
2595 AL Den Haag

Afmelden
Aanmelden
Privacybeleid

@RVO_Nederland
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Rijksdienstvoor
OndernemendNederland
RVO.nl/rss
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.