Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie
20 september 2019
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

CITES-nieuwsbrief september 2019    
In deze nieuwsbrief:

Nieuwe CITES soorten
Strengere bescherming
Annotatie #15
Verder op de agenda
Uw soort op (hogere) Appendix of Bijlage?
Meer informatie
                 

Nieuwsbrief CoP18
Van 17 tot en met 28 augustus zijn de 183 partijstaten van CITES bij elkaar gekomen. Dit was de 18e keer dat de CoP (ook wel de World Wildlife Conference genoemd) werd gehouden. Dit keer was het in Genève, Zwitserland. Er stonden 57 voorstellen voor aanpassing van de Appendices op de agenda. Daarnaast zijn er een groot aantal andere agendadocumenten besproken.

De meeste tijdens de CoP genomen besluiten gaan 26 november 2019 in. Kort daarna komen zij in de Europese verordeningen te staan. Voor sommige soorten geldt een overgangstermijn, deze komen later in de Appendices. Als de nieuwe Soortenlijst er is plaatsen wij deze op onze site.

In deze nieuwsbrief leest u de hoogtepunten van de CoP18.

Nieuwe CITES soorten
Er zijn bijna 60 nieuwe soorten opgenomen op de Appendices. Eén van de nieuwe soorten is de giraffe. Maar ook minder bekende diersoorten zoals een aantal ondersoorten zeekomkommers, tijgerspinnen en twee vlindersoorten zullen onder de bescherming van CITES gaan vallen. Ook is het voorstel van China aangenomen, de koningsfazant komt op Appendix II.

Al sinds de CoP16 is er meer aandacht voor de bescherming van haaien en roggen. De volgende soorten komen nu op Appendix II:
 • de kortvinmakreelhaai,
 • de langvinmakreelhaai,
 • de guitarfishes (Glaucostegus spp.) en
 • de wedgefishes (Rhinidae spp.)
Daarnaast komen een groot aantal reptielen en een aantal salamanders op de Appendices. Voorbeelden hiervan zijn:
 • de tokeh gekko,
 • de krokodilsalamanders,
 • de lierkopagame en
 • de kleine Madagaskar grondgekko
Ook zijn er houtsoorten op Appendix II gezet. Dit zijn de houtsoorten:
 • Mulanje ceder (Widdringtonia whytei),
 • Padauk (Pterocarpus tinctorius),
 • Spaans cederhout (Cedrela spp.) dat komt uit een gebied in Midden- en Zuid Amerika (neotropische populaties).
Padauk en Spaans cederhout krijgen annotatie #6. Deze annotatie betekent dat u alleen voor stammen of blokken, planken, vellen fineer en gelaagd/geplakt hout een CITES-vergunning nodig heeft. Voor de opname van Spaans Cederhout geldt er een overgangstermijn van 12 maanden.

Strengere bescherming
Een aantal soorten die nu al op de Appendices staan worden strenger beschermd.
Deze soorten gaan naar het strengste beschermingsniveau, Appendix I.
Het gaat hierbij om de volgende soorten:
 • de Aziatische kleinklauwotter,
 • de slanke otter,
 • de zwarte kroonkraanvogel en
 • vijf soorten schildpadden, bijvoorbeeld de sterschildpad.
   

Annotatie #15
Tijdens CoP17 was besloten om alle soorten van Dalbergia spp. en de soorten Guibourtia demeusei, Guibourtia pellegriniana en Guibourtia tessmannii te beschermen. Al deze soorten, met uitzondering van Dalbergia nigra, zijn toen opgenomen op Appendix II en Bijlage B. Voor deze soorten geldt annotatie #15. Deze annotatie geeft aan dat u voor een aantal delen en producten van deze houtsoorten geen CITES vergunning nodig heeft.

Tijdens CoP18 zijn afspraken gemaakt om deze annotatie #15 te veranderen. Dit betekent dat u voor de volgende producten geen vergunning (meer) nodig heeft:
 • Eindproducten met een maximaal gewicht van de beschermde soort tot 10 kilo per zending;
 • Muziekinstrumenten en onderdelen en accessoires daarvan
Dalbergia nigra
Dalbergia nigra blijft hierop een uitzondering. Deze soort staat al lange tijd op Appendix I en Bijlage A. Voor de invoer en uitvoer van (producten van) deze soort heeft u nog altijd CITES-vergunningen nodig. Daarnaast mag u geen Appendix I soorten invoeren voor commerciële doelen. Dit geldt ook als u deze soorten koopt via internet. 
Verder op de agenda
Naast deze veranderingen stonden er nog een heleboel andere documenten op de agenda. Zo zijn er duidelijke afspraken op papier gezet over de taken van een CITES management autoriteit. En hoe de legale herkomst van een dier of plant bepaald wordt. Hiernaast kwam de procedure voor in beslag genomen dieren en planten aan bod.

Tijdens de internationale CITES vergaderingen is er ook veel aandacht voor wildlife crime, signalen vanuit lokale bevolking en problemen rond het kunnen houden aan het verdrag. De partijen bespreken ook soortspecifieke problematiek zoals bijvoorbeeld de bedreigingen voor de Totoaba (Totoaba macdonaldi) en de Yaquita (Phocoena sinus) door illegale visserij. En de uitgebreide illegale handel in schubdieren (Manis spp.).

 
Uw soort op (hogere) Appendix of Bijlage?
Heeft u een dier- of plantensoort in uw bezit die op een (hogere) Appendix of Bijlage is geplaatst? Misschien krijgt u hierdoor (meer) te maken met CITES.

Zorg dat u kunt laten zien dat u het dier of de plant al had voordat de soort op een Bijlage is gezet. Het maakt niet uit op welke Bijlage de soort staat. Maak bijvoorbeeld een foto van uw dier of plant met daarbij teletekst of een krant, waarop de datum duidelijk te zien is.
 
Misschien moet u als fokker of kweker een administratie bijhouden. Zorg dan dat deze voldoet aan de eisen van de Regeling natuurbescherming.

Lidstaten mogen strengere maatregelen nemen en besluiten om een soort strenger te beschermen dan CITES internationaal heeft afgesproken.

 
Meer informatie
Bekijk voor alle wijzigingen in appendices en annotaties het complete overzicht. Wilt u meer informatie over de CoP18 en de officiële documenten lezen? U vindt het op cites.org.

 
   
Colofon
Contactgegevens
Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland
Prinses Beatrixlaan 2
2595 AL Den Haag

Afmelden
Aanmelden
Privacybeleid

@RVO_Nederland
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Rijksdienstvoor
OndernemendNederland
RVO.nl/rss
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.