Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie
18 februari 2020
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Nieuwsbrief Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
 
> Duurzaam ondernemen
> Innovatief ondernemen
Agenda
 
MOOI-regeling voor klimaatinnovatie
De nieuwe regeling Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI) gaat open met € 65 miljoen. De regeling ondersteunt samenwerkende partijen om met grote stappen de klimaatdoelen te realiseren. Door samenwerking en een integrale aanpak hebben innovaties een grotere kans op succes.
Lees meer
 
Energiebesparing woningbouw
Uit de Monitor energiebesparing gebouwde omgeving 2018 blijkt dat de energiebesparing in de woningbouw ongeveer gelijk blijft. De stijging die nodig is om de klimaatdoelstellingen te halen blijft nog uit. Daar zijn verschillende redenen voor.
Lees meer
 
Rijk investeert opnieuw in Regio Deals
Een sterke en veerkrachtige samenleving begint in de regio: de plek waar we wonen, werken en onze vrije tijd doorbrengen. Met de Regio Deals slaan overheden, bedrijven, bewoners en organisaties de handen ineen. Zo kunnen zij regionale opgaven aanpakken op een manier die past bij die regio. 
Lees meer
 
Fiscaal voordeel voor stikstofreductie
De stikstofproblematiek raakt met name de sectoren landbouw, industrie en verkeer. Wat kunt u als ondernemer doen om de stikstofdeposito te verminderen? De MIA\Vamil-regeling kan u daarbij helpen. Deze biedt fiscaal voordeel als u besluit stikstofreducerende bedrijfsmiddelen aan te schaffen.
Lees meer
 
Introductiebijeenkomst Renovatie- versneller
In 2050 alle woningen CO2-neutraal krijgen, is een grote uitdaging. Eén ding is duidelijk: corporaties kunnen het niet alleen, maar marktpartijen ook niet. Gezamenlijk optrekken dus! In maart en april zijn enkele regionale introductiebijeenkomsten gepland over de Renovatieversneller.
Lees meer
 
 
 
Patente podcast: De waarde van octrooien
Ontdekken dat jouw uitvinding al lang bestaat komt regelmatig voor bij ondernemers. De databank met meer dan 100 miljoen octrooien kan voor iedere ondernemer een bron van inspiratie (of teleurstelling) zijn. In een BNR-podcast vertelt octrooiadviseur Hans Helsloot wat uit bestaande octrooien te halen valt.
Beluister de podcast
 
 
RVO ondersteunt bij ondernemerschap in het onderwijs
In het programma O2LAB werken ondernemers, docenten en leerlingen aan meer en beter ondernemerschap in het onderwijs. Want ondernemende mensen zien kansen, pakken nieuwe ideeën op en weten zo waarde voor zichzelf en anderen te creëren. Ontdek hoe RVO ondersteunt bij ondernemerschap in het onderwijs.
Lees meer
 
 
Stimuleringsregeling Wonen en Zorg uitgebreid
De Stimuleringsregeling Wonen en Zorg (SWZ) wordt vanaf 19 februari 2020 gewijzigd. Er komt een bredere doelgroep in aanmerking voor de regeling en het wordt gemakkelijker om een aanvraag te doen. Lees meer over de wijzigingen of lees hoe inwoners van Grolloo met behulp van de SWZ een woonzorgcomplex opzetten.
Lees meer
 
 
 
 
 
    Agenda
21 februariKansenseminar Zuid -Koreaanse snijbloe- mensector, Den Haag
 
25 februariBijeenkomst Durf te vragen, bescherm uw idee, Eindhoven
 
29 februariDe Zwolse Vogelmarkt: meer dan vogels, Zwolle
 
maartInformatiebijeenkomsten subsidieregeling cyber-weerbaarheid, 4 data en locaties
4 maartTraining Horizon 2020: EIC Accelerator, wat is er veranderd?, Den Haag
 
5 maartThemabijeenkomst: lokaal benutten van zon op daken, Utrecht
 
10 maartIntroductiebijeenkomst funderingsproblematiek, Utrecht
 
10 - 11 maartInteressebijeenkomsten Innovatiemissie Automotive juni 2020, Amsterdam/Helmond
11 maartBijeenkomst Interreg Europe - eerstelijns controleurs (FLC),  Den Haag
 
12 maartBijeenkomst Veilige samenleving in Hori- zon 2020, Rotterdam
 
16 – 17 maartMatchmaking op vak- beurs Tavola 2020, Kortrijk
 
17 – 19 maartSolar Solutions International 2020, Vijfhuizen
19 maartNetwerkdag Klaar voor de start? Export!, Vught
 
27 maartKansenseminar Zwitserse duurzame en slimme mobiliteit, Den Haag
 
22 – 24 aprilNetherlands Lounge op Laval Virtual 2020, Laval (Frankrijk)
 
19 meiVlaams-Nederlandse Handelsdag 2020, Turnhout
 
 
Colofon
Contactgegevens
Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland
Prinses Beatrixlaan 2
2595 AL Den Haag
Deze nieuwsbrief bieden
wij u aan in opdracht
van het ministerie van
Buitenlandse Zaken, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Afmelden
Aanmelden
Privacybeleid
Account wijzigen
Feedback over deze nieuwsbrief

@RVO_Nederland
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Rijksdienstvoor
OndernemendNederland
RVO.nl/rss
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
 
 
...