Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie
1 september 2020
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

CITES-nieuwsbrief september 2020    
In deze nieuwsbrief:

CITES nieuwsbrief is weer terug
Corona update
Brexit
Tips voor het doen van uw aanvraag
Informatiepagina ivoor
Weet u nog dat…
                 
Terug van weggeweest
U heeft misschien wel gemerkt dat u een tijdje geen nieuwsbrief van ons heeft ontvangen. Bij het CITES-bureau was het ook een rare periode tijdens deze Corona tijd. Maar vanaf nu kunt u onze nieuwsbrief weer elke 2 maanden verwachten.

Corona update
RVO volgt het advies van het kabinet. Hierdoor werken wij zoveel mogelijk thuis.
Dit heeft gevolgen voor bijvoorbeeld het printen van CITES vergunningen. Wij printen deze niet meer elke dag maar op twee vaste dagen in de week. Het kan zijn dat u uw vergunning wat later ontvangt dan u van ons gewend bent. Houdt u hier rekening mee bij bijvoorbeeld het plannen van uw zendingen.

De gevolgen van het Corona-virus hebben invloed gehad op het vervoer van uw CITES-soorten. Zo kon u tijdelijk geen levende dieren uitvoeren uit de Europese Unie (EU). De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) voerde geen veterinaire controles uit. Deze controles zijn weer gestart. De uitvoer van levende CITES-soorten is nu weer mogelijk. Heeft u door corona maatregelen uw uitvoervergunning niet gebruikt? Of heeft u een ander CITES-document dat ongeldig is door de gevolgen van het coronavirus? Wij helpen u graag. U kunt deze documenten gratis laten vervangen. Zie ook voor meer informatie onze website: www.rvo.nl.
  


Brexit
Brexit is de laatste tijd weinig in het nieuws geweest. Toch komt het moment dat het Verenigd Koninkrijk (VK) uit de Europese Unie gaat dichterbij. Op 1 januari 2021 is het zo ver. De overgangsregeling is dan afgelopen en het VK is een derde land. Dit heeft gevolgen voor bijvoorbeeld de in- en uitvoer van CITES-soorten van en naar het VK. Hierover informeren wij u graag op tijd. Daarom sturen we u binnenkort een Brexit-nieuwsbrief.

 
Tips voor het doen van uw aanvraag
Tijdens uw aanvraag voor een CITES-document vragen wij veel gegevens over de CITES-soort. Daarom hebben wij een aantal tips voor u verzameld. Hiermee kunt u uw aanvraag zo compleet mogelijk invullen. En kunnen wij uw aanvraag sneller behandelen.

Naam en adresgegevens
Het is belangrijk dat u de gegevens van de contactpersoon, betrokken partijen en rekeninghouder goed invult. Controleer daarom of u de goede naam van de persoon of organisatie noteert. Als hier fouten in staan, is uw certificaat/vergunning bijvoorbeeld niet geldig. Ook kan het document dan naar een verkeerd adres gaan.

Keuze soort en vorm
Kijk goed of u de juiste wetenschappelijke soortnaam en vorm heeft gekozen in uw aanvraag. Een van de meest aangevraagde vormen is de drie-lettercode LIV – Levende specimens. Deze code gebruikt u voor levende dieren en planten.

Merktekens
Vergeet niet om de merktekens op te geven onder het kopje Merktekens bij dit specimen. Hierbij is het belangrijk dat u het complete merkteken invult. Met leestekens en spaties als die er zijn. Daarnaast geeft u ook aan om wat voor type merkteken het gaat. Zoals een microchiptransponder of naadloos gesloten pootring.

Verklaringen en opmerkingen
Dit is een belangrijk onderdeel in het aanvraagformulier. Controleer daarom goed of u alle verklaringen en opmerkingen naar waarheid heeft aangevinkt.

Bijlagen
Vergeet niet om bewijsstukken mee te sturen. Dit kan op de pagina Bijlagen. Zoals een bewijs van herkomst. Als u deze documenten meestuurt, kunnen wij uw aanvraag sneller behandelen.

Gegevens opslaan
Door op de knop Opslaan te klikken (rechts bovenaan in het formulier), bewaart u de gegevens van uw aanvraag. Dit is vooral handig als u later het formulier verder wilt invullen. U kunt dit ook doen als u het ingevulde formulier later opnieuw wilt gebruiken. Bijvoorbeeld voor een nieuwe aanvraag. Klik in de startpagina op de knop Open en kies het opgeslagen document. U kunt alle gegevens naar wens aanpassen.


 
Informatiepagina ivoor
Olifanten worden met uitsterven bedreigd. Dit komt bijvoorbeeld door stroperij voor ivoor. De Afrikaanse olifant (Loxodonta africana) en de Aziatische olifant (Elephas maximus) zijn daarom streng beschermde CITES-dieren. Voor de handel in ivoor zijn regels gemaakt. Hierbij is het belangrijk dat u weet met wat voor ivoor u te maken heeft. En wat u met het ivoor gaat doen. Daarvoor hebben we nu een uitgebreide pagina opgesteld. Hierop leggen we deze regels uit en kunt u vinden welke regels voor u gelden. Bekijk nieuwe informatie op onze website.

        
Weet u nog dat…
Het CITES bureau stuurt al 12 jaar nieuwsbrieven, waarin we veel verschillende onderwerpen bespreken. Veel onderwerpen zijn nog steeds van dit moment. Ook zijn ze interessant voor nieuwe abonnees of om uw geheugen op te frissen. Daarom vindt u vanaf nu dit nieuwe onderdeel in de nieuwsbrieven. Want weet u nog dat…

u ongebruikte of ongeldige documenten terug moet sturen naar het CITES-bureau?
Heeft u CITES-documenten, zoals in- en (weder)uitvoervergunningen of certificaten? En heeft u deze niet gebruikt of zijn ze niet meer geldig? Stuur deze dan terug. Ook wanneer u een kennisgeving van invoer hebt, die u niet meer gebruikt. Dit geldt voor de invoer van soorten die staan in bijlage C of D. U stuurt de documenten naar:

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland,
T.a.v. CITES-bureau,
Postbus 40225,
8004 DE Zwolle

Stuur ook een briefje mee waarin u uitlegt waarom u het document niet meer gebruikt.

… wanneer uw document kwijtraakt u hier aangifte van moet doen bij de gemeente?
Het kan gebeuren dat uw CITES-document kwijtraakt. CITES-documenten zijn waardepapieren. Het CITES-bureau vervangt deze documenten alleen als u eerst aangifte van vermissing doet. Bij uw nieuwe aanvraag voegt u de aangifte van vermissing toe. De aangifte doet u bij uw gemeente. In sommige gemeenten kan dit digitaal. Soms stuurt de gemeente u door naar de website www.verlorenofgevonden.nl. Deze melding kunt u gebruiken bij uw aanvraag voor een nieuw document. Maar vraag altijd eerst uw gemeente en breng het CITES-bureau op de hoogte. Het vervangen van dit document kost geld.

… u uw oude document ook inlevert als een dier is overleden?
Is een dier overleden en had het een EU-certificaat? En geeft u dit dier niet aan iemand anders? Stuur dan het EU-certificaat naar ons terug. Draagt u een overleden dier wel over? Dan moet het een vervangend document krijgen. Het CITES-bureau past de omschrijving van het dier aan. Ook dan stuurt u het oude document mee met uw aanvraag.


 
   
Colofon
Contactgegevens
Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland
Prinses Beatrixlaan 2
2595 AL Den Haag

Afmelden
Aanmelden
Privacybeleid

@RVO_Nederland
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Rijksdienstvoor
OndernemendNederland
RVO.nl/rss
Deze nieuwsbrief is opgesteld om u zo goed mogelijk te informeren. U kunt aan deze nieuwsbrief geen rechten ontlenen. Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
 
...