Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie
21 oktober 2020
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
 
Virtuele handelsmissie Olympische Spelen Parijs 2024 met minister Sigrid Kaag
9-10 december 2020
 
Heeft u innovatieve oplossingen voor de duurzame en digitale stad of bent u actief in de sportinfrastructuur? En wilt u deze expertise inzetten voor de ontwikkeling van de Olympische Spelen in Parijs in 2024? Neem dan deel aan de digitale handelsmissie op 9 en 10 december met Sigrid Kaag, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

Voor wie?
Deelname staat open voor Nederlandse bedrijven uit de volgende sectoren:
  • duurzame bouw
  • sportinfrastructuur
  • milieutechnologie

Tijdens deze digitale handelsmissie krijgt u de kans om uw kennis te verbreden en nieuwe contacten op te doen. Wij moedigen vrouwelijke ondernemers in het bijzonder aan om zich aan te melden.
Meer informatie over deze missie en het programma vindt u op: www.rvo.nl/digimissieOS2024

Voorbereiding
Als voorbereiding op deze missie is er op 10 november een webinar voor de Nederlandse deelnemers. Tijdens dit webinar hoort u meer over de aanbestedingen voor de bouw van het olympisch dorp en metrostations die kort daarvoor worden gepubliceerd.

Aanmelden: Meld u aan voor deze missie. De uiterste aanmelddatum is maandag 2 november
Doe het snel, dan is de kans dat u aan de matchmaking kunt deelnemen het grootst.
Elke deelnemer moet zich apart aanmelden. Registratie betekent dus niet automatisch deelname aan deze missie.
Kosten: Deelname kost € 250 per organisatie (maximaal 2 deelnemers per organisatie). Bij meer dan 2 deelnemers betaalt u € 125 per extra deelnemer.
Contact: Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met Alexander van der Kaa,
alexander.vanderkaa@rvo.nl of Marianne van Male, marianne.vanmale@rvo.nl
MEER INFORMATIE   AANMELDEN  
 
 
 


 
Twitter Facebook LinkedIn
Colofon
Contactgegevens
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Prinses Beatrixlaan 2
2595 AL Den Haag
  Aanmelden
Account wijzigen
Afmelden
Privacybeleid
@RVO_Int_Ond
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Internationaal Ondernemen
RVO.nl/rss
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
 
...