Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie
5 november 2020
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
 
Virtuele handelsmissie Japan met staatssecretaris Mona Keijzer
3 - 5 februari 2021
 
Wilt u zakendoen in Japan en meer weten over dit land? Of wilt u nieuwe zakelijke contacten opdoen en uw bestaande contacten verstevigen? Neem dan van 3 tot en met 5 februari 2021 deel aan deze unieke virtuele handelsmissie met Mona Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat.

De missie is gericht op kansrijke sectoren in de digitale economie. U brengt een bezoek aan Japan, zonder dat u uw huis hoeft te verlaten. U krijgt meer informatie over de Japanse markt, u ontmoet online Japanse ondernemers en u krijgt de kans om uw kennis en netwerk te verbreden.

Voor wie
Deelname aan deze missie staat uitsluitend open voor Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen die actief zijn in onderstaande sectoren:
  • Smart Agriculture (digitalisering, automatisering, robotisering, functionele voedingsmiddelen)
  • Smart Industry (industy 4.0, automatisering, 3D-printing, additive manufacturing)
  • Smart Services (e-commerce, e-government, e-marketing, Fintech)
Wij moedigen vrouwelijke ondernemers in het bijzonder aan om zich aan te melden.

Meer informatie over deze missie vindt u op onze website.

Kansen voor Nederlandse ondernemers
De Japanse economie is de op 2 na grootste ter wereld. Innovatie speelt een grote rol in de groeistrategie van de Japanse overheid. Uitwisseling van kennis en andere vormen van samenwerking tussen Japanse en Nederlandse specialisten bieden kansen.

Aanmelden: Meld u aan voor deelname. De uiterste aanmelddatum is woensdag 9 december. Iedere deelnemer moet zich apart registreren. Voorafgaand aan deze missie vind er half januari een deelnemersbijeenkomst plaats.

Deelname aan deze missie staat uitsluitend open voor Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen die actief zijn in genoemde sectoren. Aanmelding betekent daarom niet automatisch deelname aan de missie.
Kosten: Deelname kost € 250 per organisatie (maximaal 2 deelnemers). Bij meer dan 2 deelnemers betaalt u € 125 per extra deelnemer.
Contact: Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met: Karin Schipper, E: karin.schipper@rvo.nl
of: Jos Hermsen, E: jos.hermsen@rvo.nl

MEER INFORMATIE   AANMELDEN  
 
 
 


 
Twitter Facebook LinkedIn
Colofon
Contactgegevens
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Prinses Beatrixlaan 2
2595 AL Den Haag
  Aanmelden
Account wijzigen
Afmelden
Privacybeleid
@RVO_Int_Ond
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Internationaal Ondernemen
RVO.nl/rss
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
 
...