Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie
18 december 2020
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

CITES-nieuwsbrief: Brexit, december 2020    
Vanaf 1 januari 2021 veranderen de CITES-regels voor de handel met het VK door Brexit. Dan is de overgangsperiode met het Verenigd Koninkrijk (VK) afgelopen. In november ontving u hier een nieuwsbrief over. In deze nieuwsbrief brengen we de veranderingen nog een keer onder de aandacht. En wij delen nieuwe informatie met u.
 
In deze nieuwsbrief:

Vraag uw vergunningen op tijd aan
Invoervergunning VK nodig voor Bijlage B-soorten
Uitvoer planten met fytosanitair certificaat
Levende dieren in- en uitvoeren
Meer informatie
Vragen? Neem contact met ons op
Bereikbaarheid januari
                 
Vraag uw vergunningen op tijd aan
Gaat u in- of uitvoeren van of naar het VK? Vanaf 1 januari 2021 heeft u hiervoor CITES-vergunningen nodig. Dit was tot 2021 niet het geval. De documenten kunt u nu al aanvragen. Houd er rekening mee dat het tijd kost voordat u uw vergunningen heeft. Vraag ze dus op tijd aan.

Meestal heeft u een vergunning van ons en van het VK nodig. Deze vergunningen kunt u niet tegelijkertijd aanvragen. Houd ook hier rekening mee.

Aanvragen bij RVO
Wij hebben vier weken de tijd om uw aanvraag te beoordelen. Is uw aanvraag niet compleet? Dan duurt het misschien langer.

U logt in met eHerkenning of DigiD. En u heeft een TAN-code nodig. Heeft u dit nog niet? Houd er dan rekening mee dat deze aanvraag ook tijd kost. Op mijn.rvo.nl leest u informatie over Inloggen en machtigen.

Aanvragen bij het VK
Ook uw aanvraag bij het VK kan een aantal weken duren. Vraag bij het VK na wat u moet doen en hoe lang dit duurt. Bel naar Animal and Plant Health Agency (APHA) op telefoonnummer +44 (117) 372 37 00. Of stuur een e-mail naar wildlife.licensing@apha.gov.uk. Of vraag de in- of uitvoerder in het VK om dit te doen. U vindt de contactgegevens ook op de website van de regering van het VK.

Grotere zending
U kunt niet meer CITES-soorten of producten daarvan in- of uitvoeren dan op uw vergunning staan. U mag wel van tevoren een vergunning aanvragen voor een grotere hoeveelheid dan die u daadwerkelijk gaat in- of uitvoeren.

Invoervergunning VK nodig voor Bijlage B-soorten
Gaat u een CITES-soort invoeren in het VK? En staat de soort op Bijlage B en in Appendix II? Vraag een uitvoervergunning bij ons aan. U heeft ook u een invoervergunning nodig van het VK. U kunt uw zending pas versturen als u beide vergunningen heeft.


Uitvoer planten met fytosanitair certificaat
Voor bepaalde gekweekte plantensoorten vervangt een CITES-bijschrijving op het fytosanitair certificaat de uitvoervergunning. Het VK heeft aangegeven deze bijschrijvingen te accepteren.

Lijst plantensoorten
Het gaat om deze plantensoorten:
  • Apocynaceae: alleen Pachypodium spp., alle soorten genoemd in bijlage B van CITES-basisverordening
  • Cactaceae: alle soorten, genoemd in bijlage B van CITES-basisverordening
  • Droseraceae: alleen Dionaea muscipula
  • Euphorbiaceae: alle succulente soorten genoemd in bijlage B van CITES-basisverordening
  • Liliaceae: alleen Aloe spp., alle soorten genoemd in bijlage B van CITES-basisverordening
  • Nepenthaceae: alle soorten genoemd in bijlage B van CITES-basisverordening
  • Orchidaceae: alle soorten genoemd in bijlage B van CITES-basisverordening en hybriden van de soorten Paphiopedilum
  • Sarraceniaceae: alle soorten genoemd in bijlage B van CITES-basisverordening
U vindt bijlage B van de CITES-basisverordening in de Soortenlijst.

Aanvragen fytosanitaire bijschrijving
De importeur kan al een invoervergunning aanvragen in het VK voordat het fytosanitair certificaat is afgegeven. Hij moet duidelijk aangeven dat het om een fytosanitaire bijschrijving gaat. Het VK beoordeelt de aanvraag alvast. Heeft het VK de kopie van het fytosanitair certificaat gekregen? Dan geeft zij de vergunning zo snel mogelijk af.

Een fytosanitair certificaat is meestal 14 dagen geldig. Het VK zal deze aanvragen misschien sneller behandelen. We weten nog niet hoe lang die beoordeling duurt.

 
Levende dieren in- en uitvoeren
Gaat u levende dieren invoeren of meenemen uit het VK? Dit mag alleen via de douaneposten op de luchthavens Schiphol en Maastricht Aachen. Via de douaneposten op deze luchthavens mag u levende dieren ook uitvoeren. Uitvoeren mag ook via de haven van Rotterdam/Vlaardingen.

Ook in het VK mag u alleen via een aantal (lucht)havens uw CITES-soorten in- en uitvoeren. Een lijst hiervan staat op de website van de overheid van het VK. Let er op dat de (lucht)havens in Nederland en het VK op elkaar aansluiten.

Dit geldt ook als u als particulier wilt reizen naar het VK met uw CITES-huisdier. Bijvoorbeeld met de grijze roodstaartpapegaai. Op de website van de NVWA kunt u hierover meer informatie vinden. Ook leest u daar over de andere veterinaire eisen waaraan u aan moet voldoen om levende dieren te importeren. U heeft ook in- en uitvoervergunningen nodig voor CITES-huisdieren.


 
Meer informatie
Meer informatie over CITES en Brexit vindt u op onze webpagina Gevolgen Brexit voor CITES. Wilt u meer weten over in- en uitvoervergunningen? Kijk dan op onze webpagina CITES-soorten buiten de Europese Unie. Wilt u meer informatie over Brexit en CITES vanuit het VK? Kijk dan op de website van de regering van het VK. Algemene informatie over Brexit vindt u op de website van het Brexitloket.


 
Vragen? Neem contact met ons op
Heeft u vragen over CITES en Brexit? Neem dan contact met ons op. Loopt u misschien tegen problemen aan? Ook dat horen wij graag van u. Zo weten we wat er bij u speelt en kunnen wij daar misschien op inspelen.


 
Bereikbaarheid januari
Van 1 januari 2021 tot en met 8 januari 2021 kunt u contact opnemen met het Brexitloket. Zij zijn van 07.00 tot 21.00 uur bereikbaar op 088 042 52 00.

Vanaf 4 januari kunt u ons weer bereiken op 088 042 42 42. Kies voor 1 en daarna voor keuze 4. Wij zijn geopend op werkdagen van 08:30 tot 17:00 uur.

U kunt uw vragen ook in een e-mail aan ons stellen. Mail naar cites@rvo.nl.

 
 
   
Colofon
Contactgegevens
Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland
Prinses Beatrixlaan 2
2595 AL Den Haag

Afmelden
Aanmelden
Privacybeleid

@RVO_Nederland
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Rijksdienstvoor
OndernemendNederland
RVO.nl/rss
Deze nieuwsbrief is opgesteld om u zo goed mogelijk te informeren. U kunt aan deze nieuwsbrief geen rechten ontlenen. Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
 
...