Nieuwsbrief Aardgasvrije Wijken #19
Kun je deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie

 
Nieuwsbrief van het Programma Aardgasvrije Wijken en het Expertise Centrum Warmte

 
 

Overvecht uitgelicht
              
 
In 46 gemeenten wordt binnen proeftuinen gewerkt aan het aardgasvrij maken van een woonwijk, dorp of buurt. Tussen 2018 en 2022 wordt door het hele land ervaring opgedaan. Hoe pak je dat aan, een wijk aardgasvrij maken? In de rubriek ‘proeftuin uitgelicht’ gaan we op zoek naar antwoorden. Dit keer zijn we op bezoek in Overvecht.
 
Meld je aan voor het Congres Aardgasvrije Wijken op 4 maart 2021
 
Op donderdag 4 maart 2021 organiseert PAW het online Congres Aardgasvrije Wijken. Tijdens het congres leren we samen door te DOEN! Met o.a. een live talkshow, boeiende kennissessies en alle gelegenheid om te netwerken. Ben jij er ook bij?
Meer over deze proeftuin
 
Meer over het congres  
 
 
Derde selectieronde proeftuinen verwacht op 1 juni 2021
 
De uitvraag voor de derde selectieronde proeftuinen start naar verwachting op 1 juni 2021 met als indieningsdatum 1 november. De bekendmaking van de selectie vindt dan plaats in het eerste kwartaal van 2022.
 
Podcasts Energietransitie en de Omgevingswet
 
Waar vinden de twee werelden van de energietransitie en de Omgevingswet elkaar? In een onderzoekstraject van het ministerie van BZK werden acht pilotgemeenten gevolgd en begeleid bij het vormgeven van de energietransitie-opgave en het instrumentarium Omgevingswet. Meer weten?
Meer over de nieuwe selectieronde
 
Naar de podcasts
 
 


 
 
Nieuwe factsheet warmteopslag
     

 
In steeds meer gemeenten ziet het ECW plannen of initiatieven ontstaan voor warmtenetten in combinatie met opslag van warmte. Dit merken we ook bij de Helpdesk, waar hier regelmatig vragen over binnenkomen. Reden voor het ECW om een factsheet te maken over warmteopslag.
 
PAW en ECW organiseren kennis- en leerbijeenkomst transitievisie warmte
 
Het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) en het Expertise Centrum Warmte (ECW) organiseren samen op maandag 15 februari een online kennis- en leerbijeenkomst. In deze bijeenkomst spreken we met twee gemeenten en andere experts over de dilemma’s rond het maken van de transitievisie warmte.
 
Meer over deze factsheet
 
Aanmelden en meer informatie
 
 
Ook interessant
EZK-evenement: Partners in energie-uitdagingen 2021
                
 
Werk jij als gemeentehandhaver aan hernieuwbare warmte, duurzame energie-opwek of het besparen van energie? Dan is dit event mogelijk interessant. Met sessies over proces-, gebouw- of gebiedsgerichte kansen en mogelijkheden en op donderdag de uitreiking van de EZK Energy Award 2020.
 
Webinar CO2-certificaten voor financiering aquathermieprojecten        
 
Ben jij bezig met de financiering voor een aquathermieproject? Misschien is CO2-certificering geschikt voor jouw project. Na afloop van het webinar van Netwerk Aquathermie op 28 januari weet je meer over CO2-certificering en waar je project aan moet voldoen om er kans op te maken.
 
Brief van minister over stand van zaken Klimaatakkoord
                              
 
Alle gemeenten ontvingen in januari een brief van Minister Ollongren over de stand van zaken van het Klimaatakkoord Gebouwde Omgeving. Daarbij hoort een overzicht van de regelingen en subsidies vanuit het Rijk voor de verduurzaming van de gebouwde omgeving. Voor gemeenten zijn wijkgerichte aanpak, betaalbaarheid, ondersteuning van gemeenten en wettelijke bevoegdheden belangrijke onderwerpen.
 
Lees meer over het evenement
Meer info en aanmelden webinar
Lees de brief
 
 

Kalender
 
26 jan   Kick-off bijeenkomst voor de technische leerkring MT-warmtenetten met een MT-bron - PAW
         
28 jan   Netwerkbijeenkomst Proeftuinen – PAW
            
28 jan   Lancering Wijkpaspoort Warmtetransitie – PAW
4
feb
  Presentatie van de complexiteitskaart ondergrond – PAW
15
feb
  Kennis- en leerbijeenkomst transitievisie warmte – PAW en ECW
23
feb
  Juridische Open Tafelsessie – PAW
4
mrt
  Congres Aardgasvrije Wijken –
UPDATE PROGRAMMA BESCHIKBAAR!
 
   
 
 
Krijg je deze nieuwsbrief doorgestuurd van een collega of relatie? Dan kun je je hier aanmelden om de nieuwsbrief voortaan direct in je mailbox te ontvangen.

Wij gaan zorgvuldig om met je  persoonsgegevens, meer hierover vind je in onze privacyverklaring.
 
 
Wil je deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, dan kun je je hier afmelden.
 
 
De nieuwsbrief wordt uitgegeven door het Programma Aardgasvrije Wijken en het Expertise Centrum Warmte

Heb je vragen? Neem dan contact op met de gezamenlijke helpdesk van PAW en ECW.
 
 
 
 
 
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor jou is bestemd. Als je niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan je is toegezonden, word je verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht weg te gooien. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten
 
...