Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie
3 februari 2021
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

CITES-nieuwsbrief: februari 2021    
In deze nieuwsbrief:

Nieuwe Appendix III-soorten per 14 februari 2021
Quota Paling 2021
Brexit
Nieuwe Reference Guide
Verklaring van vermissing
Weet u nog dat:

                 
 
Nieuwe Appendix III-soorten per 14 februari 2021
CITES-soorten zijn internationaal onderverdeeld in Appendices I tot en met III. Onlangs heeft een aantal landen een verzoek ingediend om nieuwe soorten op te nemen in Appendix III. Vanaf 14 februari 2021 staan deze soorten op Appendix III:
  • verschillende gekkosoorten uit Japan
  • hagedissensoorten uit Sri Lanka
  • de krokodilsalamander uit Japan
Wilt u precies weten om welke soorten het gaat? Bekijk de Notification to the Parties No. 2020/068 op Cites.org.

Gaat u deze soorten exporteren? Vanaf 14 februari 2021 heeft u een CITES-uitvoervergunning nodig. Gaat u deze soorten op die datum of daarna importeren? Dan moet u eerst weten op welke bijlage van de Europese Soortenlijst de soort staat. Dan weet u welk document u nodig heeft. De Europese Soortenlijst wordt later dit jaar aangepast. Vraag ook in het land van invoer of uitvoer welke documenten u van hen nodig hebt. Meer informatie vindt u op CITES-soorten buiten de Europese Unie.

Nul quotum paling verlengd
U mag ook in 2021 geen levende paling of palingproducten de Europese Unie in- of uitvoeren. Het handelsverbod op Europese paling (Anguilla anguilla) blijft gehandhaafd. Dit hebben de Wetenschappelijke Autoriteiten van de EU-lidstaten besloten.

Er zijn steeds minder Europese palingen. Daarom vinden de Wetenschappelijke Autoriteiten van de EU-lidstaten het niet verantwoord om de handelsbeperking te versoepelen. Zij hebben de Management Autoriteiten van de EU-lidstaten daarom opnieuw geadviseerd het verbod te handhaven en een nul-quotum in te stellen.Brexit
Brexit is een feit. Het Verenigd Koninkrijk (VK) is per 1 januari 2021 een derde land.
Daarom heeft u (andere) vergunningen nodig voor in- en uitvoer van CITES-soorten.
Ook zijn EU-certificaten vanuit het VK niet meer geldig. Wij vertelden hierover in onze nieuwsbrieven. Wilt u alle informatie teruglezen? Bekijk dan de webpagina Gevolgen Brexit voor CITES. Algemene informatie over Brexit vindt u op de website van het Brexitloket.

 
Nieuwe Reference Guide
De Europese Commissie heeft een nieuwe versie van de Reference Guide op haar website gepubliceerd. In deze Reference Guide worden de Europese basisverordening (Verordening 337/97) en de uitvoeringsverordening (Verordening 865/2006) besproken. Hierin staan ook de aanpassingen vanuit de laatste Conference of the Parties (CoP). Ook de laatste veranderingen door Brexit zijn hierin meegenomen. Bekijk de Reference Guide op de website van de Europese Unie.


 
Verklaring van vermissing
Bent u uw CITES-document kwijt? Geef dit aan ons door. Neem contact op via cites@rvo.nl en vraag om de Verklaring van vermissing. Hiermee kunt u een nieuw CITES-document aanvragen.

In de laatste nieuwsbrief schreven we dat u bij vermissing van CITES-documenten aangifte moet doen. Dit is niet meer nodig. De Verklaring van vermissing is voldoende.


 
Weet u nog dat…
In deze rubriek weer wat opfrissers vanuit eerdere nieuwsbrieven. Weet u nog dat…

… u uw CITES-documenten niet mag aanpassen?
We zien vaak dat aanvragers hun EU-certificaten hebben geplastificeerd. Of informatie hebben toegevoegd of gewijzigd. Dit is verboden. Dat geldt ook voor in- en uitvoervergunningen.

Alleen de Management Autoriteit die het document heeft afgegeven mag dit wijzigen. Wilt u dus gegevens aanpassen op uw document? Dien een aanvraag in voor een nieuw EU-certificaat met de gewenste gegevens. Heeft u toch wijzigingen aangebracht op uw certificaat? Dan is deze ongeldig geworden. U moet het laten vervangen. Vraag een nieuw document aan en stuur uw oude document naar ons toe.  

… er een inleverbak is voor CITES-materiaal?
Heeft u CITES-voorwerpen zoals koraal of een beeldje van ivoor en weet u de herkomst niet precies? Of heeft u er geen documenten van? Lever het dan in. Dit mag ook als u er geen goed gevoel bij heeft. Door het in te leveren voorkomt u dat u deze voorwerpen (per ongeluk) illegaal verhandelt.

Ook in coronatijd kunt u nog steeds op het kantoor van RVO Den Haag CITES-voorwerpen vrijwillig en anoniem inleveren. Deze bak staat hier definitief. U mag het ook naar ons toesturen. Het inleveradres is hetzelfde adres als waar u uw CITES-voorwerpen naar toe mag sturen:
RVO CITES-bureau
Afdeling Inbeslaggenomen Goederen (IBG)
Prinses Beatrixlaan 2
2595 AL Den Haag


 
   
Colofon
Contactgegevens
Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland
Prinses Beatrixlaan 2
2595 AL Den Haag

Afmelden
Aanmelden
Privacybeleid

@RVO_Nederland
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Rijksdienstvoor
OndernemendNederland
RVO.nl/rss
Deze nieuwsbrief is opgesteld om u zo goed mogelijk te informeren. U kunt aan deze nieuwsbrief geen rechten ontlenen. Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
 
...