Nieuwsbrief Aardgasvrije Wijken #20
Kun je deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie

 
Nieuwsbrief van het Programma Aardgasvrije Wijken en het Expertise Centrum Warmte

 

‘Samen werken aan iets positiefs geeft energie’
 
‘Ik ga nooit met mensen in gesprek over het aardgasvrij maken van wijken. Daar hebben mensen niets mee.’ Liesbeth van Tongeren werkt aan een duurzaam Den Haag. Haar boodschap: stem je boodschap af op wie je voor je hebt, maak het relevant. En varieer in vormen zodat alle mensen stap voor stap kunnen overstappen.
 
Nieuwolda – Wagenborgen uitgelicht
             
 
 In 46 gemeenten wordt binnen proeftuinen gewerkt aan het aardgasvrij maken van een woonwijk, dorp of buurt. Hoe pak je dat aan, een wijk aardgasvrij maken? In de rubriek ‘proeftuin uitgelicht’ gaan we op zoek naar antwoorden. Dit keer zijn we op bezoek in Nieuwolda – Wagenborgen.
Lees het interview met
Liesbeth van Tongeren
 
Meer over de proeftuin in
Nieuwolda – Wagenborgen
 
 

Wat is een uitvoeringsplan?
     
     
 
Vanuit de regierol in de wijkgerichte aanpak geven gemeenten sturing op basis van een transitievisie warmte, uitvoeringsplannen en het omgevingsplan. Maar wat is een uitvoeringsplan eigenlijk? Wat komt er allemaal in te staan?
 
 
Interview NPRES: De energietransitie is een sociale transitie
 
Directeur Kristel Lammers van Nationaal Programma Regionale Energie Strategie (NPRES) blikt vooruit op de reis die de dertig energieregio’s in Nederland hebben af te leggen op weg naar 2030. Hoe staan de regio’s ervoor en hoe is de samenwerking met de gemeentelijke aardgasvrij-opgave?
 
 
Schrijf je in: Congres Aardgasvrije Wijken en
event ‘Under construction’

 
Het kan nog! Schrijf je in voor het online Congres Aardgasvrije Wijken op 4 maart. Meepraten over dilemma’s en keuzes bij het verduurzamen van de gebouwde omgeving? Dat kan tijdens het online evenement 'Under construction' van het Uitvoeringsoverleg Gebouwde Omgeving van het Klimaatakkoord op 11 maart.
 
 
Lees meer over het uitvoeringsplan  
 
Lees het interview met Kristel Lammers  
 
Inschrijven PAW-congres
of 'Under Construction'
 

 
 
170 gemeenten aan de slag met EAW: van eerste stappen naar uitvoering
 
Afgelopen zomer opende het ECW de regeling Extern Advies Warmtetransitie (EAW), waarmee gemeenten een bijdrage voor de inkoop van extern advies kunnen aanvragen. De gesprekken met de 170 gemeenten die de regeling al hebben aangevraagd, leveren interessante inzichten op.
 
Terugkijken kennis- en leerbijeenkomst transitievisie warmte
 
Op maandag 15 februari organiseerde het Expertise Centrum Warmte (ECW) in samenwerking met het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) een online kennis- en leerbijeenkomst over de ervaringen van gemeenten bij het maken van een transitievisie warmte. Je kunt deze bijeenkomst nu terugkijken.
Lees de inzichten
 
Meer over deze bijeenkomst
 
 
Ook interessant
ROB rekent uitvoeringskosten voor Klimaatakkoord
          

 
Om het Klimaatakkoord te kunnen uitvoeren, hebben gemeenten, provincies en waterschappen de komende drie jaar 1,8 miljard euro nodig. Dat stelt de Raad voor het Openbaar Bestuur in het advies “Van Parijs naar praktijk”.
 
Isolatiecampagne van start
 
         
   
 
Maandag 8 februari is het Rijk gestart met een brede publiekscampagne over isolatie. Het doel is om meer woningeigenaren te bewegen om hun huis te gaan isoleren of een volgende stap te  zetten. Behalve tv- en radiocommercials, wordt ook online campagne gevoerd. De eerste campagneperiode duurt tot begin april.
 
Magazine 'Onze Toekomst' brengt energietransitie tot leven           
 
Kort geleden heeft het Nationaal Programma RES het online magazine 'Onze Toekomst' gepubliceerd. Het magazine laat de energietransitie en de Regionale Energiestrategie (RES) tot leven komen via persoonlijke portretten en verhalen.
 
Over het rapport op de website van de ROB
Meer over deze isolatiecampagne
Lees het magazine
'Onze Toekomst’
 
 

Kalender
 
23
feb
  Juridische Open Tafelsessie - PAW
         
4
maart
  Congres Aardgasvrije Wijken
            
9
maart
  Juridische Open Tafelsessie Wet Collectieve Warmtevoorziening
     
11 maart   Klimaatakkoord evenement ‘Under construction’
18 maart   Lente-update Datavoorziening Energietransitie Gebouwde Omgeving – PAW
   
18 maart   Technische leerkring Proeftuinen – zeer lage temperatuur warmtenetten
 
   
 
 
Krijg je deze nieuwsbrief doorgestuurd van een collega of relatie? Dan kun je je hier aanmelden om de nieuwsbrief voortaan direct in je mailbox te ontvangen.

Wij gaan zorgvuldig om met je  persoonsgegevens, meer hierover vind je in onze privacyverklaring.
 
 
Wil je deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, dan kun je je hier afmelden.
 
 
De nieuwsbrief wordt uitgegeven door het Programma Aardgasvrije Wijken en het Expertise Centrum Warmte

Heb je vragen? Neem dan contact op met de gezamenlijke helpdesk van PAW en ECW.
 
 
 
 
 
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor jou is bestemd. Als je niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan je is toegezonden, word je verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht weg te gooien. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten
 
...