Nieuwsbrief Aardgasvrije Wijken #21
Kun je deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie

 
Nieuwsbrief van het Programma Aardgasvrije Wijken en het Expertise Centrum Warmte

 
 
 
Nieuwe Wet Collectieve Warmte getest op de praktijk
 
De nieuwe warmtewet, de Wet Collectieve Warmtevoorziening (WCW), komt eraan. Maar welke impact heeft deze nieuwe wet op concrete praktijksituaties bij gemeenten met een bestaand warmtenet? Om hier meer inzicht in te krijgen organiseerde het Expertise Centrum Warmte vier online sessies met betrokkenen.
 
Lees meer over deze sessies
 

Bewonersinitiatieven aardgasvrij: 20 lessen uit de praktijk
 
Het aantal bewonersinitiatieven dat zelf aan de slag is met plannen voor een aardgasalternatief is flink gestegen. De Participatiecoalitie maakte in opdracht van PAW een rapport met 20 lessen uit de praktijk.
 
Congres Aardgasvrije Wijken met 1400 deelnemers goed bezocht
 
Het online Congres Aardgasvrije Wijken op 4 maart trok bijna 1400 deelnemers. De talkshow, 10 themasessies en het PAW-buurthuis zijn vanaf nu terug te kijken.
Lees meer over het rapport
 
Meer over het congres
 
 
Rapport van EIB proeftuinen gereed         
 
In het kader van het Programma Aardgasvrije Wijken is door het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) een maatschappelijk-economische analyse van de proeftuinen gemaakt. In de rapportage over de voortgang PAW volgt eind maart reactie.
 
Podcast 'Samen onderweg naar een aardgasvrije wijk'
 
Henk van den Berg, transitiemanager ondergrond bij de VNG, vertelt welke impact klimaatverandering en de aardgasvrij-opgave heeft op de ondergrond. Hij legt uit hoe de energietransitie vraagt om binnen gemeenten beleid en uitvoering dichter bij elkaar te brengen.
Lees meer over het rapport
 
Naar de podcast  
 
 
Devin Diran en Anne Fleur van Veenstra (TNO): Data identificeren kansrijke routes naar aardgasvrij
 
Data kunnen gemeenten inzicht geven in de huidige situatie. Devin Diran, onderzoeker digitalisering van de energietransitie, en collega Anne Fleur van Veenstra, Director of Science, onderzoeken namens TNO de kansen en uitdagingen van het gebruik van data voor de gemeentelijke warmtetransitie.
 
City Deal “Energieke wijken, duurzaam en sociaal”
 
Slimme koppelingen tussen de energietransitie en het verbeteren van wijken. Dat is het doel van de City Deal “Energieke wijken, duurzaam en sociaal”, die op 4 maart ondertekend werd tijdens het Congres Aardgasvrije wijken door het Rijk, diverse gemeenten en woningcorporaties en Platform31.
Lees het interview met Devin en Anne Fleur
 
Meer over de City Deal
 
Ook interessant
Save the date – PAW aan
tafel
        
         
             
 
Reserveer 8 april in je agenda. Dan vindt de eerste PAW aan tafel plaats. Onderwerp: Participatie aardgasvrij in een wijkaanpak, hoe pak je dat binnen je organisatie aan? Je bent van harte welkom op 8 april van 15.00 tot 16.00 uur om kennis en inspiratie op te doen!
 
Webinar NAT - Governance van aquathermieprojecten
 

          
 
Netwerk Aquathermie presenteert op 25 maart de resultaten van een STOWA-onderzoek naar governance-aspecten van aquathermie.

Welke rollen kunnen overheden het best op zich nemen om bij te dragen aan de bredere toepassing van aquathermie? Volstaat een reactieve rol? Of is er meer nodig?
 
Volkshuisvestingsfonds: € 450 miljoen beschikbaar voor kwetsbare wijken
 
                     
 
Gemeenten kunnen naar verwachting vanaf mei inschrijven voor het Volkshuisvestingsfonds. Verduurzaming is onderdeel van de regeling om kwetsbare wijken te verbeteren.
 
Bekijk het kalender-item
Lees meer over dit webinar en meld je aan
Meer informatie over deze regeling
 

 

Kalender
                     
25
mrt
  Governance van aquathermieprojecten - Netwerk Aquathermie
         
25
mrt
  Van aanzoek tot zweep: het alfabet voor samenwerken met bewonersinitiatieven - Participatiecoalitie
         
1
apr
  Technische leerkring proeftuinen MT-warmtenetten met LT-bron - PAW
         
6
apr
  Webinar Slim samenwerken in de ondergrond - Netbeheer Nederland
         
8
apr
  Online DEMO - Datavoorziening Energietransitie Gebouwde Omgeving (DEGO) - PAW
         
8
apr
  Technische leerkring proeftuinen MT-warmtenetten met MT-bron - PAW
         
8
apr
  PAW aan tafel: Participatie aardgasvrij in een wijkaanpak, hoe pak je dat binnen je organisatie aan?
         
13
apr
  Juridische Open Tafelsessie – De nieuwe Energiewet - PAW
         
15
apr
  Technische leerkring proeftuinen All-electric, hybride oplossingen en duurzame gassen - PAW
         
     
        
Krijg je deze nieuwsbrief doorgestuurd van een collega of relatie? Dan kun je je hier aanmelden om de nieuwsbrief voortaan direct in je mailbox te ontvangen.

Wij gaan zorgvuldig om met je persoons-gegevens, meer hierover vind je in onze privacyverklaring.
 
 
Wil je deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, dan kun je je hier afmelden.
 
 
De nieuwsbrief wordt uitgegeven door het Programma Aardgasvrije Wijken en het Expertise Centrum Warmte.

 
Heb je vragen? Neem dan contact op met de gezamenlijke helpdesk van PAW en ECW.
 
 
 
 
 
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor jou is bestemd. Als je niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan je is toegezonden, word je verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht weg te gooien. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.