Nieuwsbrief Aardgasvrije Wijken #22
Kun je deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie

 
Nieuwsbrief van het Programma Aardgasvrije Wijken en het Expertise Centrum Warmte

 
 
Wat vind jij van de Nieuwsbrief Aardgasvrije Wijken?
 
We zijn erg benieuwd naar jouw mening over onze nieuwsbrief. Daarom hebben we een kleine enquête opgesteld met een aantal vragen. Het invullen hiervan duurt 1 minuut.
           
             
            
              
 
Vul de enquête in
 
 

PAW in de praktijk: Duinwijck
    

 
In 46 gemeenten wordt binnen proeftuinen gewerkt aan het aardgasvrij maken van een woonwijk, dorp of buurt. Hoe pak je dat aan, een wijk aardgasvrij maken? In deze rubriek gaan we op zoek naar antwoorden.
 
Bewoners van wachtstand naar actie, hoe doe je dat?
 
Hoe krijgen we (meer) bewoners van de wacht- en weerstand naar actie? De persoonlijke aanpak blijkt cruciaal in de aanpak, maar kost ook veel tijd en energie. De vraag is welke elementen uit de persoonlijke aanpak op grotere schaal inzetbaar zijn. PAW is een project gestart met gedragsexperts om vanuit de praktijk van een aantal proeftuinen gedragsinterventies te ontwikkelen. Benieuwd?
Meer over Duinwijck
 
Lees meer over dit project
 
 
Wegwijzers Warmtetransitie voor raadsleden     
 
Raadsleden hebben basisinformatie nodig over de warmtetransitie, zodat zij hun rol hierin goed kunnen bepalen en invullen. Leon van den Beucken, raadslid gemeente Venlo, vertelt hier meer over in zijn blog. ‘De warmtetransitie, nog veel terra incognita’
 
Eerste PAW aan tafel over participatie terug te kijken
 
Op 8 april ontvingen we 217 deelnemers tijdens de eerste online PAW aan tafel ‘Participatie bij het aardgasvrij maken van de wijk, hoe pak je dat binnen je organisatie aan?’
Lees de blog van Leon van den Beucken
 
Kijk het webinar terug  
 
 

 
 
Leusden zet EAW-regeling in om Woningeigenaren te helpen
verduurzamen

 
In Leusden is de transitievisie warmte in december vastgesteld. De gemeente is nu druk bezig met de uitvoeringsplannen met als belangrijk doel bewoners te bewegen om hun woning te verduurzamen. Hoe pakken ze dit aan?
 
Vraag voor 1 juni de EAW-regeling aan
      
                     

 
Hiermee vraag je een bijdrage voor de inkoop van extern advies aan. Ook als je verder bent in je proces kun je deze regeling gebruiken, bijv. voor uitvoeringsplannnen en studies naar de haalbaarheid van een warmtenet. Al ruim 200 gemeenten gingen je voor. Nog geen gebruikgemaakt van deze regeling? Doe dit dan voor 1 juni 2021.
Lees het verhaal van Leusden
 
Lees meer over de EAW-regeling
 
 
Ook interessant
Inzet van Climathons om bewoners in actie te krijgen
 
Hoe krijg je bewoners mee in de overgang naar aardgasvrij? Een bekende opgave voor gemeenten. Een (online) Climathon kan hierbij helpen
 
Rijk helpt wijken Rotterdam-Zuid te versterken én aardgasvrij te maken
 
Vanuit de Regiodeal Rotterdam-Zuid is 18 miljoen euro beschikbaar gekomen om bewoners te helpen hun woningen aardgasvrij te maken. Wethouder Kurvers van de gemeente Rotterdam vertelt wat ze met de Rijksbijdrage gaan doen.
Lees meer over Climathons
Lees het interview met Bas Kurvers
 
 

Kalender
                     
28 apr
  Juridische Open Tafelsessie - Wet collectieve warmtevoorziening - Overgangsrecht - PAW
         
29
apr
  Netwerkbijeenkomsten proeftuinen - PAW
         
11
mei
  Juridische Open Tafelsessie -Wet collectieve warmtevoorziening-Eigendom en samenwerkingsvormen - PAW
         
     
        
Krijg je deze nieuwsbrief doorgestuurd van een collega of relatie? Dan kun je je hier aanmelden om de nieuwsbrief voortaan direct in je mailbox te ontvangen.

Wij gaan zorgvuldig om met je persoons-gegevens, meer hierover vind je in onze privacyverklaring.
 
 
Wil je deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, dan kun je je hier afmelden.
 
 
De nieuwsbrief wordt uitgegeven door het Programma Aardgasvrije Wijken en het Expertise Centrum Warmte.

 
Heb je vragen? Neem dan contact op met de gezamenlijke helpdesk van PAW en ECW.
 
 
 
 
 
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor jou is bestemd. Als je niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan je is toegezonden, word je verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht weg te gooien. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.