Thema-update innovatiegericht inkopen

november 2020

Online lezen
  |  Afmelden
 

Thema-update innovatiegericht inkopen
In deze thema-update innovatiegericht inkopen leest u het laatste nieuws en delen we relevante praktijkvoorbeelden en handreikingen.
Startup in Residence: innovaties een boost geven
Startup in Residence (SiR) is een vorm van innovatiegericht
inkopen waarbij de nog onbekende (deel-)oplossing voor een vraagstuk (challenge) wordt uitgevraagd. Via een pilot worden vervolgens inzichten in het proces en functioneren van de nieuwe oplossing verkregen. Het gezamenlijk ontwikkelen en testen van nieuwe oplossingen en de aandacht voor het leren over innovatie maken een SiR-programma bijzonder. In een nieuwe handreiking gaat PIANOo in op het opzetten van een Startup in Residence-programma. In 7 praktijkvoorbeelden delen publieke opdrachtgevers en ondernemers tips en ervaringen uit hun programma.
Lees meer
Stappenplan Ontwikkelen en inkopen digitale innovaties
Ziet u kansen om nieuwe technologische ontwikkelingen in
te zetten, zoals kunstmatige intelligentie (artificial
intelligence, kortweg AI) en blockchain? Wilt u digitale technologieën laten ontwikkelen en vervolgens de innovatieve oplossing afnemen? In het Stappenplan Ontwikkelen en inkopen van digitale innovaties licht PIANOo aandachtspunten toe in het proces van behoeftestelling tot evaluatie van de ontwikkelfase.
Lees meer
Terugkijken: Online Congres Innovatiegericht Inkopen
In de publieke sector hebben we innovatie nodig om in te
kunnen spelen op maatschappelijke opgaven. Hoe kunnen overheden samen met de markt werken aan innovatieve oplossingen? Hoe gaan we om met maatschappelijke uitdagingen van nu zoals CO2-reductie, circulaire economie, digitalisering en veiligheid? Deze en andere vragen stonden centraal tijdens het online congres Innovatiegericht Inkopen: Leren van elkaars werelden op 7 oktober 2020.
Panelgesprekken terugkijken
Community of Practice Innovatiegericht inkopen bouw en infra
Het inkopen van innovaties voor bouw en infra vraagt om
visie, ambitie, kennis en ervaring. Er bestaat geen standaard aanpak of universeel stappenplan, het is vaak maatwerk en altijd mensenwerk. In een Community of Practice (CoP) delen ‘change agents’ van diverse overheden kennis en ervaring aan de hand van eigen praktijkvoorbeelden van innovatiegericht inkopen.
Lees meer
5 innovatiecompetities naar aanleiding van COVID-19
In juni nodigde de Staatssecretaris van Economische Zaken
en Klimaat (EZK) aanbestedende diensten uit om voorstellen voor een innovatiecompetitie in te dienen. Voorstellen die bijdragen aan het verhelpen of verlichten van de Coronacrisis of aansluiten bij de Kennis- en Innovatieagenda's 2020-2023. 5 voorstellen zijn inmiddels gehonoreerd. RVO ondersteunt SBIR-trajecten voor duurzame protectiematerialen, nieuwe technologieën, veilig binnensporten en veilig bezoeken van sportevenementen.
Lees meer
Agenda
Seminar Digitale innovaties en inkoop
Digitale innovaties kunnen grote potentie hebben voor de publieke sector, bij hele uiteenlopende vraagstukken. Technologieën als kunstmatige intelligentie, algoritmes of robotica worden steeds vaker toegepast. Het proces om tot zo’n digitale innovatie te komen kan echter ook complex zijn. In dit online seminar op woensdag
9 december gaan we met (ervarings)deskundigen in op de afwegingen en aandachtspunten in het ontwikkel- en inkoopproces van digitale innovaties en bieden praktische handvatten.
    
Lees meer
Mini-lezing Prof. Mariana Mazzucato: Rol van publieke opdrachtgevers bij innovatie     
Prof. Mariana Mazzucato is hoogleraar economie & innovatie, schrijver van ‘de ondernemende staat’ en ‘de waarde van alles’, Op dit moment is zij één van de invloedrijkste economen. In deze digitale mini-lezing op dinsdag 8 december duidt ze met aansprekende (Amerikaanse) voorbeelden de rol die publieke opdrachtgevers spelen bij innovatie.
 
 
 
 
Lees meer
Volg ons
     t  in    
Contact
E-mail opties
 
...