TenderNed
april 2021
Online lezen
  |  Afmelden
In deze nieuwsbrief vindt u informatie over TenderNed en aanbesteden. Afhankelijk van uw instellingen krijgt u berichten voor ondernemers, aanbestedende diensten, of allebei. U kunt zelf uw voorkeuren wijzigen.
TenderNed veilig gebruiken
We doen onze uiterste best om TenderNed zo veilig mogelijk te maken. Privacy en veiligheid zijn echter nooit vanzelfsprekend, blijf daarom alert en voorzichtig. Met uw hulp maken we het nog veiliger.
Bekijk de tips
Succesvolle herhalingsaudit ISO-27001
Ieder jaar is er een herhalingsaudit om vast te stellen of TenderNed blijft voldoen aan de eisen van het ISO-certificaat op het gebied van informatiebeveiliging. Ook dit jaar hebben we de audit weer succesvol doorlopen.
Meer over TenderNed en veiligheid
TenderNed community op LinkedIn
TenderNed heeft op LinkedIn een groep met ruim 6400 leden. U kunt gebruik maken van deze community om vragen te stellen en discussies te voeren.
Naar de TenderNed LinkedIn groep
Ondernemers
Animatie TenderNed en eHerkenning
Heeft u vragen over eHerkenning en TenderNed? Bijvoorbeeld hoe u inlogt met eHerkenning. Of hoe u een nieuw eHerkenningsmiddel koppelt aan uw TenderNed-account. Bekijk de animatie, waarin we de meest gestelde vragen over eHerkenning beantwoorden.
Bekijk de animatie
De tip van
“Houd de geldigheid van uw eHerkenning in de gaten”
Thomas Klein Bramel, Senior adviseur en bidmanager, Tender Services groep
Een eHerkenningsmiddel is een bepaalde tijd geldig. Waarschijnlijk zal uw leverancier een herinnering sturen als uw eHerkenning gaat verlopen. Wacht dan niet met actie ondernemen. Om toegang tot TenderNed te blijven behouden, moet de wettelijk vertegenwoordiger of beheerder van uw organisatie, uw machtiging verlengen. Houd dit goed in de gaten. En attendeer eventueel uw collega die hierover gaat erop.
Bekijk meer tips
Wist u dit?
U kunt uw aanmelding of inschrijving nog wijzigen nadat u hem heeft ingediend. Tot het moment van de kluissluiting kunt u uw offerte intrekken, aanpassen en opnieuw indienen. Hou wel goed de deadline in de gaten.
Aanbestedende diensten
Uitstel wijziging bij publicatie op TED en TenderNed
Eerder meldden we dat vanaf midden april aankondigingen niet meer direct op TenderNed  verschijnen. We hebben besloten deze wijziging uit te stellen tot midden mei. Hierdoor kunnen we andere aanbestedingsplatforms (Tsenders) de tijd geven om grondig te testen. Ook bleek TED over onvoldoende testcapaciteit te beschikken, waardoor we vertraging hebben opgelopen. We houden u op de hoogte en melden u via de website wanneer de definitieve livegang van deze aanpassing bekend is.
Nieuwe aankondigingsformulieren in 2023
In oktober 2023 staat de implementatie van de nieuwe formulieren gepland, de zogeheten eForms. We hebben de eerste overleggen met onze stakeholders afgerond over het ondersteunen van eventueel nieuwe opties. We zijn ook gestart met een analyse van de technische impact van de eForms.
Lees meer
De 5 meest gemaakte fouten. En hoe u ze voorkomt.
Op basis van data van onze Servicedesk weten we wat het vaakst mis gaat in TenderNed. Bekijk de top 5, en hoe u deze fouten zelf kunt voorkomen.
Lees meer
De tip van
“Geef uw pdf’s een goede en zichtbare naam”
Henri Spijkerboer, Hoofdredacteur Logius.nl en TenderNed.nl
Uw pdf’s worden door ondernemers bekeken in verschillende applicaties. Sommige apps tonen prominent de titel van het bestand, Google Chrome bijvoorbeeld. Zorg daarom voor een titel die past bij de inhoud van het document. Maar zorg er ook voor dat de juiste titel te zien is. De titel is namelijk niet hetzelfde als de bestandsnaam. U kunt de titel zelf handmatig invullen. Vaak kan dat al direct in Word onder ‘eigenschappen’, maar controleer het altijd nadat u de pdf heeft gemaakt. Ook daar vindt u de titel onder ‘eigenschappen’.
Bekijk meer tips
Aanbestedingsnieuws van PIANOo
Blijf op de hoogte van alles dat speelt rondom aanbesteden.
Bekijk meer aanbestedingsnieuws
Volg ons
     t  in    
Contact
E-mail opties