Thema-update Duurzame mobiliteit

april 2021

Online lezen
  |  Afmelden
 

Thema-update Duurzame mobiliteit
Overheid vraagt uw mening over regeling meer schone wegvoertuigen
Laat uw mening horen over de regeling voor meer schone
wegvoertuigen. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) bereidt een regeling voor om schone en energiezuinige wegvoertuigen te bevorderen. Zij vraagt hierover uw mening. De consultatie is open tot 12 mei 2021.
Lees meer
Gids voor ZE inkoop
In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en
Waterstaat is de Gids voor ZE inkoop tot stand gekomen door ZE procurement en Coriolis EPC. Met deze Gids voor ZE inkoop krijgen inkopers van gemeenten concrete handvatten om emissieloze stadslogistiek uit te vragen voor de leveringen, diensten en werken die zij bij de gemeente inkoopt en aanbesteedt.
Lees meer
Infographic Clean Vehilces Directive
Op PIANOo.nl in het dossier Clean Vehicles Directive
vindt u naast de toelichting, nu ook een weergave van de verplichte minimumpercentages schone voertuigen per aanbestedende dienst.
Bekijk de  Infographic
Samenhang buyer groups mobiliteit
Er zijn momenteel drie buyer groups actief voor mobiliteit. Alle 3 richten ze zich op de inkoop van zero emissie voertuigen, direct of indirect via de inkoop van een dienst.
  1. buyer group CVD;
  2. buyer group Zero emissie Doelgroepenvervoer/regiotaxi;
  3. buyer group ZE inkoop.
De buyer group CVD richt zich op alle aanbestedende diensten die zelf voertuigen aanschaffen of een aantal vormen van dienstverlening die onder de richtlijn vallen. Hierbij gaat het uitsluitend om Europese aanbestedingen.

De basis voor de buyer group ‘Zero Emissie Doelgroepenvervoer/regioataxi’ ligt bij het Bestuursakkoord Zero Emissie doelgroepenvervoer.

De buyer group ZE inkoop is gericht op alle dienstverlening waarbij voertuigen zijn betrokken en die moeten voldoen aan de eisen van de beoogde ZE-zones van 30-40 gemeenten zoals verwoord in het Klimaatakkoord en de daaruit voortvloeiende Uitvoeringsagenda Stadslogistiek. Bij overlappende thema’s worden gezamenlijke verdiepingssessies georganiseerd.
Lees meer
Buyer group CVD
Op 2 augustus 2021 treedt de Clean Vehicles Directive (CVD) in werking. Het gaat om de implementatie van Richtlijn (EU) 2019/1161) “inzake de bevordering van schone en energiezuinige wegvoertuigen” als onderdeel van de Wet milieubeheer. Kern van de CVD is dat alle aanbestedende diensten hun inkoopkracht moeten inzetten om schone voertuigen aan te schaffen. Naast koop en lease van voertuigen vallen er ook enkele specifieke diensten onder waarbij voertuigen noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de opdracht. Per voertuigcategorie is een minimumpercentage vastgesteld.
Lees meer
Buyer group Zero emissie Doelgroepenvervoer/regiotaxi
Doelgroepenvervoer/regiotaxi opnieuw aanbesteden? Veel gemeenten en ook provincies staan de komende tijd voor deze uitdaging. Hoe mooi zou het zijn om dit vervoer emissieloos te laten zijn de komende jaren? Het doel van de buyer group Zero emissie doelgroepenvervoer/regiotaxi is om te komen tot een gedragen en getoetste (markt)strategie voor zero emissie doelgroepenvervoer die ook daadwerkelijk toegepast gaat worden.
Lees meer
Buyer group ZE inkoop
Een groep van 30-40 gemeenten draagt actief bij aan de doelstelling van het Klimaatakkoord door het invoeren van een zone voor zero emissie stadslogistiek (ZES). Een belangrijke hefboom voor het draagvlak en de realisatie van deze ZES zone is de eigen inkoop van de gemeente. Leveringen van kantoorartikelen aan het gemeentehuis, eigen voertuigen van de gemeente, het meerjarig onderhoud van de straatverlichting, het aanleggen van een nieuwe weg etc. Het transport moet binnen de ZES zone emissieloos plaatsvinden. In de buyer group ZE inkoop is veel aandacht voor de vertaalslag van beleid naar aanbestedingen via concrete stappen.
Lees meer
Teruglezen webinar ‘Financiering voertuigen CVD’
Tijdens het webinar Financiering voertuigen CVD op 13 januari jl. lag de focus op de financiering van personenvoertuigen en lichte bedrijfsvoertuigen. Als aanbestedende dienst is het mogelijk om schone voertuigen zelf te financieren (on balance) en het afschrijvingsrisico te dragen of geheel ‘ontzorgd’ te worden via operationele lease (off balance). Van dit webinar is een verslag gemaakt.
Lees meer
Terugkijken webinar ‘CVD aan de slag met laadinfrastructuur’
Wat ligt er in het verschiet op het gebied van laadinfrastructuur? Hoe start u als organisatie met het aanleggen van laadinfrastructuur? Robert van den Hoed van eTransition presenteerde de Startgids voor bedrijven die hij schreef, met onder andere een stappenplan voor laadinfrastructuur op het eigen terrein van de organisatie. Quirijn Oudshoorn en Gertjan Sybrandi gingen beiden dieper in op praktijkvoorbeelden over de laadinfrastructuur-strategieën van respectievelijk de gemeente Rotterdam en Stedin.
Lees meer
Interessante links
Volg ons
     t  in    
Contact
E-mail opties